Tee head ning tea, et Jumal on Jumal!

07-08/2012

Gunnar Kotiesen, Rakvere Karmeli koguduse pastor

„Tee head ning tea, et Jumal on Jumal!" – see oli lause, mis kordus Rakvere kaunis luterlikus jumalakojas suvefestivali avaõhtul ja jäi justkui kõlama kõigi kolme päeva üle. Mitte vaid seetõttu, et Pedro de Calderoni autosakramentaal "Suur maailmateater" pakkus sügavamõttelist ja nauditavat vaimulikku mõtteainet, vaid sestap, et kõrged sihid, eesmärgid, saavutused, kordaminekud jne kätkevad endas sageli väga lihtsaid ja praktilisi eluprintsiipe.

.

02 festivali lasteprogramm

Tee head!
Kui festivali tegevmeeskond esmakordselt 2011. aasta septembri algul kohtus, oli kõigi ühine soov – teha head, pakkuda parimat, mida suudame Jumala armu läbi esile tuua. Samas oli sooviks kogu sündmuse läbi pakkuda kohaletulnutele võimalust osaleda milleski, mis on suurem kui meie igapäeva vajadused ja kordaminekud. Festivali muusikaprogrammi raames kogutud raha Gruusia teismeliste heaks andis võimaluse kümnele sealsele põgenikelaagris elavale noorele tulla välja oma igapäeva pingelisest keskkonnast ning leida uut ja avaramat perspektiivi eesti peresid ja kogudusi külastades.
Suurimaks "etteheiteks" oleme kuulnud programmi tihedust ja liigrikkalikku valikut. Kuidas valida millises tegevuskeskuses osaleda, kui samaaegselt on avatud 9 erinevat keskkonda, kus võimalik sportida, mängida, arutleda, kuulata jne? Või millisele kontserdile minna, kui paralleelselt on algamas 3 kontserti, kus astuvad üles oma muusikastiili esitavad Eesti parimad?
Kuid rikkalik valik oli samuti üks festivali teemat avada aitav tahk. Parim meie jaoks ei leia kunagi aset ilma valikuteta ja raske pole otsuseid langetada heade ja halbade, vaid just parimate pakkumiste vahel.
Korraldusmeeskonna soov oli pakkuda erinevatele inimgruppidele parimat, mida sel hetkel oskasime ja suutsime. Nii olid mitmed sündmused toimumas Rakvere kohvikutes, et ka tavaline linnakodanik julgeks astuda sisse ja lubaks kõnetada Jumalal oma elu. Näiteks Lembit Petersoni persooniõhtu teatrikohvikus on olnud siiani arutlusteemaks mitmete kirikuvõõraste inimeste hulgas.

Pea meeles, et Jumal on Jumal!02 level3 16
Suursündmuste korraldamisega on seotud alati palju küsimusi ja hirmegi – kas me saame hakkama, kas meie "rahakott" kannatab sellist ettevõtmist, mis siis, kui mõni asi ei õnnestu jne?
Juba igal ettevalmistuskohtumisel mõistsime, et meie pingutused võivad olla suured ja ohvrimeelsed, kuid keegi meist ei saa oma jõuga teha kogetavaks Jumalat! Olen 100% veendunud, et Jumalale peame andma oma parima, aga samas ei tohi meie panus saada meie kindlustunde vundamendiks. Oleme väga tänulikud suurele vabatahtlike hulgale nii Rakverest kui kogu vendlusest, kuid eriline tänu kuulub Jumalale, kes andis tänavustele suvepäevadele oma õnnistuse. Vahel piisab sellise mastaabiga festivali korraldamisel, et üks asi läheb viltu ja see hakkab mõjutama kõiki sündmuseid, kuid tagantjärele võime öelda, et kõik läks hästi ja see tuletab pidevalt meelde, et Jumal on hea! Aitäh tegijatele ja osalejatele!