Piiblipäevad 2009 Viljandis "Püsiühendus"

2/2009 Lauri Luide, PP 2009 projektijuht

„PP" on huvitav tähekombinatsioon, natuke ühekülgne ega ütle võõrale inimesele esmapilgul mitte midagi. Aga, kui noored omavahel suheldes kasutavad tähekombinatsiooni „PP", siis on selle taga terve maailm, mis tekitab mõnusat elevust. Keskealisele kristlasele toob see naeratuse näole ja see on üritus, kus ei teki küsimustki, kas ma oma lapse saadaksin PP-le või mitte. Aastas korra saavad kokku sajad noored kristlased üle Eestimaa. Võimas! PP traditsioon on püsinud läbi mitmesuguste aegade. Omaaegsest pool-põrandaalusest kiriku noorteüritusest on välja kasvanud üks populaarsemaid kristlikke noortefestivale Eestimaal. Piiblipäevad tulevad jälle!

Ma igatsen noore inimesena, et Jumal tegutseks meie keskel sellisel moel, nagu Piibel sellest räägib. Soovin, et oleks enam armastust, mis kiirgaks minust välja. Mu süda on mures nende noorte inimeste pärast, kes ei tunne Jumalat.

Eesti kristlasnoored vajavad värskendust nii nagu iga kristlane. Aeg-ajalt on vaja uuendada suhet Jumalaga ja selget arusaama jumalariigi tööst. Me peame ennast andma taas ja taas üle Jumalale, hoida kindlat ja püsivat osadust – Püsiühendust. Arvuti maailmast tulenev termin „Püsiühendus" iseloomustab väga hästi, milline suhe peaks olema meil Jumalaga. Me peaks olema suutelised Jumalaga rääkima ja oskama Jumalat kuulata ka siis, kui me pole otse kirikus ega kuidagi ekstra meelestatud õigele lainele. Jumal räägib pidevalt ja igatseb, et me kuulaks.

Piiblipäevad toimuvad tänavu Viljandis, Carl-Robert Jakobsoni nimelises Gümnaasiumis 1.-3. mail. Eelkõige tahame olla noortega Jumala ees, ülistada Teda ja otsida Tema lähedust ja olla püsiühenduses. Loodame selle üritusega innustada ja julgustada kristlasnoori hoidma osadust Jumalaga, mis on ühtlasi aluseks juba suurematele muutustele üle Eesti.

PP-l on neli põhikoosolekut, mis on tinglikult jaotatud erinevatesse etappidesse püsiühenduse saavutamiseks. Alustame 'Püsiühenduse loomisega', et mõelda, mis on see imeline püsiühendus, miks meil seda vaja on ja kuidas seda saab. Laupäeva hommikul käsitleb Meego Remmel teemat, mis meil kõigil aeg-ajalt tekib: 'Mis siis, kui püsiühendus jupsib?' Kuidas hoida püsiühendust nii, et see pidevalt ära ei kaoks ja meid Jumala juurest eemale ei viiks. Laupäeva õhtul tegeleme püsiühenduse hoidmise ja arendamisega. Mis on selleks vaja, et olekski kogu aeg osadus Jumalaga? Kuidas muuta osadus Jumalaga veel selgemaks ja põnevamaks? Usun, et olenemata sellest, kui hea osadus sul Jumalaga on, alati võib parem olla. Pühapäeva hommikul innustame ja julgustame noori oma usulisi kogemusi teistega jagama, olema julge ja kindel oma usus. Peakoosolekutel jutlustavad Meego Remmel, Peep ja Märt Saar, Mihkel Madalvee.

Seminare on sel aastal plaanitud nii palju, et et iga noor leiaks mingi teema või tegevuse, kus kaasa lüüa. Seminare veavad oma ala väga head spetsialistid. Praktiline ühistegevus on tänavu Prayer Walk (palve jalutuskäik), kus noored lähevad gruppidena Viljandi linna peale palvetama erinevate teemade pärast.

PP meeskonda kuuluvad väga innukad ja pühendunud noored inimesed. Eestpalvetöö ja palveteenistuse korraldamise eest vastutab Madis Kivisild. Juba praegu korraldab ta PP meeskonna regulaarset palveosadust kord nädalas, et kõigil oleks üks vaim ja ühiselt tunnetatud eesmärgid. Sellest saab lugeda PP palvemeeskonna blogist http://pysiyhendus.blogspot.com . Seal blogis on üleval ka Pereraadio eetris olev igakuine PP oma saade „Püsiühendus". Tehtud on palju ja palju on veel ees. Tegeleda tuleb ka rahaliste vahendite leidmisega. Kogu meeskonna nimel julgen öelda, et me tahame anda oma parima Piiblipäevade õnnestumisse. Mis saab veel olla parem, kui noor inimene kohtub Jumalaga ja läheb ürituselt tagasi oma igapäeva ellu kindlas teadmises, et püsiühendus Jumalaga võib kesta kogu aeg, mitte ainult üritustel.

Piiblipäevadeni on veel pisut üle kahe kuu, kutsun kõiki üles palvetama juba ette nende noorte eest, kes PP-le tulevad. Olgu nad sinu oma lapsed või lapselapsed või lihtsalt koguduse noortetunnis käivad oma linna või küla noored. Samas saab anda oma panuse, toetades Piiblipäevi rahaliselt (Eesti EKB Koguduste Liit 1120173874 selgitus: PP'2009). Me oleme tänulikud iga toetuse eest!

 

.