Usuinimeste elus kõlab muusika

03/2015 27 suvefestivalil 2014-1
Tähti Lehtsaar, muusikasekretär

Tänapäeval annab muusikaline mitmekülgsus kogudustes eriti hästi edasi pildi Kristuse ihu erinevatest liikmetest, mis kokku peaksid moodustama ühtse terviku. Õpetame rõõmuga noorematele koguduseliikmetele vanu ajaproovile vastu pidanud sügavaid jutustusi laulus ning pöördume Jumala poole palve ja ülistusega noortele omaste lühikeste mõttemeloodiatega.

Möödunud aastal tegutses EKB Liidu 40 koguduses kokku 100 erinevat muusikakollektiivi. Laste laulukoosseisud tegutsesid 11 koguduses. Noorteansambleid oli 16 koguduses – kokku 25.

Meie muusikute põhiülesanne on igal jumalateenistusel koos kogudusega Jumalat lauluga kiita, tänada ja paluda. Mõne koguduse muusikagrupid jaksavad lisaks sellele veel külastada sõsarkogudusi, kaasa teenida Liidu suurüritustel ja anda välja ka helisalvestisi.

2014. aasta suvefestivalil Kuressaares oli üle mõne aasta võimalus kaasa laulda ühendkooris. Seda kasutasid rõõmsalt Haapsalu, Nõmme, Elva, Oleviste naiskoori, Tartu Kolgata ja Salemi, Kuressaare, Mustvee, Kärdla, Kalju, Allika, Keila ja Toronto koguduste lauljad. Orkestri liikmed olid Haapsalu, Oleviste, Nurste, Kalju ja Nõmme kogudustest. Igal aastal ei jaksa sellist kaasalaulmise võimalust pakkuda, aga meie koguduste muusikuid tasub 26.–28. juunil Tartusse suvefestivalile kuulama ikkagi tulla.

Aktiivselt on töötanud oikumeeniline lastekoor Juhhei, kelle põhikoorid tegutsevad Tallinnas ja Tartus. Bussitäie laululastega käidi eelmise aasta suvel Vilniuses 27 vilniuses rita paju-1Valio (Juhhei) Festivalil. Koos oli umbes 250 laululast Leedust, Eestist, Soomest, Venemaalt, Jaapanist ja USAst. Põnevalt pikk bussisõit koos lõbusate bussimängude, ühise laulmise, lugude jutustamise ja filmide vaatamisega. Huvitavad kohtumised erinevate rahvaste laululastega, suhtlemine pererahvaga kodumajutuses. Rongkäik läbi vanalinna ja suur kontsert Raekoja platsil. Ja lõpuks – laste rõõm ja täiskasvanute peavalu – neli tundi hiigelsuures Aqua veepargis.

Need siiani eredalt meeles olevad muljed aitavad korraldada sarnast Juhhei Festivali sel aastal Tallinnas 10.–14. juunil. Tule osalema! Too Jumalale oma parim! Innusta lapsi ja noori rõõmuga harjutama selle nimel, et kui me ülistame Jumalat muusikas, siis oleks see parim.