Ansambel NB „Seal üleval”

09/2016 04 ansambel nb

Marten Meibaum, Suure-Jaani baptistikogudus

Sügisel 2013 esmakordselt Tallinna Kalju koguduse jumalateenistusel musitseerinud ansambel köitis kohalviibijate tähelepanu senikuulmata seadega rahvaviisist „Mu süda, ärka üles”. Nädal hiljem sai ansambliga tuttavaks Allika kogudus. Kuna tagasiside kuulajatelt oli innustav ja koostöö muusikute vahel sujus hästi, astus sama seltskond mõni aeg hiljem taas kord poodiumile, esitades muuhulgas tuntud tekstiga vokaalteose „Otsekui hirv”. Õhus oli omaloomingu hõngu, mida lisandus ka järgnevatel esinemistel.

Järgneva aasta jooksul teenis ansambel, lisaks tihenenud kordadele „kodukogudustes”, kaasa ka Suure-Jaanis ja Haapsalus. Peatselt kuulus ansamblisse 7 noort, kellest enamus õppis Muusikakeskkoolis. Ansambli repertuaari põhiosa moodustavad kahe liikme, Hans Chr. Aaviku ja Marten Meibaumi, omalooming ning seaded tuntud vaimulikest lauludest, mis on kõnetanud juba mitmeid põlvkondi.

Kevadel 2015 sai 10-liikmeliseks kasvanud kollektiivi nimeks ansambel NBNoored baptistid. Samuti seostub nimi rahvusvaheliselt tuntud lühendiga Nota bene: laulame ju teemadest, millele peaks iga inimene tähelepanu pöörama.

Kuu aega tagasi ilmus ansambli (esimene) CD-plaat „Seal üleval”, millele on salvestatud lemmiklood ansambli mitmekülgsest repertuaarist. Plaadil kõlab üllatusterohkeid arranžeeringuid tuntud lugudest: „Hõiska võidulaulu”, „Minu kodu on seal üleval”, „Kõik kiitke Jeesust” jt. Samuti leidub helikandjal ka uut eesti muusikat, nt Eve Kopli Scheiberi sulest.

Ansambel NB on lisaks baptistipalvemajadele üles astunud vaimulikel üritustel ka EELK Tallinna Jaani ja Juuru kirikus, Nabala vennastekoguduses, Emmaste noortekeskuses, Palade priikoguduses ning Kilingi-Nõmme vabakoguduses.
Kes ei jõudnud esitluskontserdile 11. septembril, saab soovi korral CD-plaate hankida Kalju, Allika või teiste hästi varustatud koguduste raamatulettidelt.