Otsing

Jaanuar 2022 21 haapsalukoor
Taimi Kopli, Haapsalu baptistikogudus

Muusikal ja laulul on jumalateenistusel suur osatähtsus. See ühendab ja ülendab hingi, teeb südamed lahti Jumala sõnale, võib tuua inimese meeleparandusele ja teda sisemiselt uuendada. Seda liitvat ja meelt parandavat osa olen lapsepõlvest saadik kogenud, olles üles kasvanud muusikat armastavas perekonnas ja koguduses. Mitmehäälne laul, oreli-, klaveri-, harmooniumi- ja keelpillihelid mõjutasid mind lapsepõlves sedavõrd, et tahtsin hakata viiulit õppima. Sellest kujunes elukutse viiuliõpetajana ja teenimistöö koos teiste muusikutega Keila, Oleviste ja Haapsalus kogudustes. Siit lühikirjeldusest puuduvad paljud armsad nimed, kes mind on õpetanud, innustanud, julgustanud ja inspireerinud – minu eelkäijad, kaasteelised ja eeskujud. Kui vanematekogu esimees Joosep Tammo mõned kuud tagasi palus mul olla Liidu muusikute sidepidajaks ja väikese töörühma esindajaks, haakus see minu südame mõtetega meie vendluse muusikatöö üle.

Meie südamesoov on, et muusikal oleks kogudustes ühendav osa.Muusikat vabakogudustes on ikka iseloomustanud stiilide mitmekesisus ja paljude koguduseliikmete kaasamine. Kooride ja ansamblite tegevus ei ole tähendanud ainult mitmehäälselt laulmist, vaid ka vaimulikku osadust, ühispalvet, koos veedetud aega kannatlikult harjutades, alludes, teistega arvestades, ennast distsiplineerides. See on olnud vaimuliku kasvu koht. Alati on käidud ka teistel kogudustel külas ja tunnistatud nii laulu kui sõnaga. Instrumentaalmuusikaga saab väljendada sõnadega väljendamatut, palvetada helidega. Üheskoos on laulnud ja mänginud ikka mitu generatsiooni ja nii on kasvamine kogudusetöös olnud loomulik. See kõik nõuab aga spetsiifilist ettevalmistust, pikki aastaid individuaalselt ja palju tunde ühisproove – oma aja eraldamist Jumala riigile. Veel enam, muusikatööks koguduses on vaja Kristuse meelt. See on Jumala ja kaasinimeste teenimise koht.
Viimase 10–15 aasta jooksul on toimunud kiire muutus – domineerivaks suunaks peetakse kaasaegset ülistusmuusikat. Uus põlvkond ei tunne enam „pruuni lauliku“ laule, keskealised ja vanemad koguduseliikmed ei oska uute ülistuslaulude viise. Kooriharjutusteks ei leita enam nädalas ühtki vaba õhtut ja nn klassikaline vaimulik muusika on kogudustes hääbumas. Ühelt poolt on tore näha, et kaasaegse ülistusmuusika tegemisega saab hakkama ka muusikahariduseta inimene. Samas tundub, et ülistusmuusika on loomas monokultuuri, üleüldine kultuuriline lahjenemine on muutnud inimesed võimetuks nägema Jumalat ka vanemas helikeeles. Koguduse muusika peaks aga olema võimalikult mitmekesine, Jumala harmoonilisust ja korrastatust peegeldav.
Eelmise aasta novembris saime Haapsalus kokku mitmete muusikutega, kes aastaid on teeninud meie kogudusi Hiiumaal, Haapsalus, Pärnus, Tartus, Mustvees ja Tallinnas. Kohtumise eesmärk oli tunda rõõmu üksteisest, tuua tänu möödunu eest ja vaadata koos tulevikule – kas on midagi, mida saaksime ühiseks kasuks teha? Igaüks sai meenutada, kuidas ta on jõudnud koguduse muusikatöö juurde, kes teda sellel teel on juhatanud ja toetanud. Jagatud lood kõlasid kui kiituslaul Jumalale nende õdede ja vendade eest, kes enne meid oma anniga on teeninud ja meid oma eeskujuga sedasama tegema innustanud. Tõdesime üheskoos, kui palju oleme nendelt saanud, ja küsisime, mida ise saaksime veel järgmistele põlvedele edasi anda?
Meie südamesoov on, et muusikal oleks kogudustes ühendav osa. Et me kasutaksime loovust ja võimeid, mis meile on antud, üksteist austades, teisi kritiseerimata. Et me leiaksime pastorite ja juhtide poolt vaimulikku tuge ja koos-teel-olemise kindlust. Et me suudaksime jääda ustavaks selles, mis meie hoolde on usaldatud, ja õpetada pühendumist muusikatöös ka noorematele. Arutlesime mitmete praktiliste vajaduste üle. Selleks et osata kaasa laulda uuemaid ülistuslaule, oleks hea neid noodistada. Selleks et taas kasutusele võtta vanemaid laule, peaks neid uuemas harmoonilises kuues välja andma. Digitaalse noodikogu mõte ühendaks vanad head hümnid ja uuema omaks võetud lauluvara. Mitmete muusikajuhtide südamel on mure vanade, seisma jäänud nootide pärast. Vajaksime ühist noodikogu või arhiivi, kuhu paigutada need teosed, mis praegu kasutamata seisavad. Muusik on tihti koguduses oma muredega üksi ja väsib. Üksteise innustamiseks ja julgustamiseks võiks kord aastas olla meie Liidus muusikapäev – ühine ettevõtmine, mille muusikud ise korraldavad. Aastakonverentsideks valminud statistikas on mõningad andmed ka muusikatöö kohta. Kuidas aga muusikutel tegelikult läheb, millist abi oleks kogudusel täna selles osas vaja? Seda saaks teada vaid isiklikes vestlustes.
Kõik need mõtted ja ka vastamata küsimused, ühise rõõmu ja südamevalu andsime palves Jumala kätte ja kogesime julgustust koos tema sõna lugedes. Loodame sel aastal midagi head ja ühendavat muusikatöös korda saata. Loodame olla üksteisele toeks ja abiks. Ja kui Jumal lubab, loodame kohtuda paljude muusikutega Muusikapäeval! Selleks palume Jumala armu ja abi.

Uudised

2022-3-aprill

08 Mai 2022
2022-3-aprill

SISUKORD  Viru vangla kutsub tööleEluringikeskus pidas sarikapidu Laura Maide Kui sa sööd ja su kõht saab täis Margus Kask Kes on tark ja arusaaja? Ermo Jürma Helle Liht – eesmineja...

Misjonireis Ukraina-Slovakkia piirile

08 Mai 2022
Misjonireis Ukraina-Slovakkia piirile

Aprill 2022 Maria Metsamaa, KUSi tudeng Oma ülempreesterlikus palves ütleb Jeesus: Nii nagu sina läkitasid minu maailma, läkitan ka mina nemad maailma (Jh 17:18). 13.–19. märtsil juhtis Jumal meid kuueliikmelise tiimiga...

EKB Liidu muusikapäev

08 Mai 2022
EKB Liidu muusikapäev

Aprill 2022 Taimi Kopli, Haapsalu baptistikogudus Kui Jumal lubab ja me elame – saame kokku EKB Liidu koguduste muusikutega 7. mail Tallinnas keskuse ruumides, Koskla 18, kell 10.00–16.30.Laulul ja muusikal on...

Soome kohus tühistas endise siseministri homofoobia süüdistuse

08 Mai 2022

Aprill 2022 Soome kohus leidis, et homoseksuaalsust taunivate ja Pühakirja tsiteerivate kirjutiste ning postituste tõttu sotsiaalmeedias vihakõnes süüdistatatud endine siseminister Päivi Räsänen ei ole süüdi. „Oleksin olnud šokeeritud, kui otsus...

Aga paberkandjal Teekäijat loen huviga

08 Mai 2022

Aprill 2022 Möödunud aasta lõpust jäi meelde üks vestlus infotarbimisest. Doktorikraadini jõudnud toimekas vend ütles, et kuna kutsetöö nõuab temalt piisavalt palju arvutitunde, ei vaata ta isegi oma koguduse veebikanaleid,...

Jeesus, Sa tuled varsti

08 Mai 2022

Aprill 2022Aime Järv, Tartu Salemi kogudus Ma tunnen veel vaid üht igatsusepiina,mil tuled Sa mind enda juurde viima.Seal igavesti kummardun Su jalge ette maha,kõik maiselt murelik jään'd kaugel seljataha. Sa...

Õpetaja kirjutas

08 Mai 2022

Aprill 2022Ülle Uibo-Lanto, Tartu Salemi kogudus, 2001 kõik see aeg Õpetaja rääkis mõistukõnedes õpilased kuulasid suuremat suurem osa ei mõist küll mõni sai hapra selguse üksik kes asetas kuuldu kui...

Sõbralt Sõbrale Nõustamiskeskus panustab vaimsesse tervisesse

08 Mai 2022
Sõbralt Sõbrale Nõustamiskeskus panustab vaimsesse tervisesse

Aprill 2022 Merle Kotiesen, Sõbralt Sõbrale turundusjuhtFotod: Ave Aviste Sõbralt Sõbrale Nõustamiskeskus tegutseb uues asukohas, aadressil Lai 23, Tartu. Kristlastest pereterapeut ja kaplan Maire Latvala ning psühholoog ja pereterapeut Karita Kibuspuu...

Evangeeliumiga linnalikus keskkonnas

08 Mai 2022
Evangeeliumiga linnalikus keskkonnas

Aprill 2022 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni (Ap 1:8).Mina olen üles kasvanud möödunud sajandi viiekümnendate aastate...

Kuidas Ukraina tuli minu juurde

08 Mai 2022
Kuidas Ukraina tuli minu juurde

Aprill 2022 Hele-Maria Kangro, 3D kogudus Ma ei ole kunagi Ukrainas käinud, aga tänavu tuli Ukraina minu juurde.Esiti paistis, et minu põlvkonnal ei õnnestugi Eestisse saabunud ukrainlastega suhelda, sest vabatahtlikelt nõuti...

Linke