Otsing

Jaanuar 2022 21 haapsalukoor
Taimi Kopli, Haapsalu baptistikogudus

Muusikal ja laulul on jumalateenistusel suur osatähtsus. See ühendab ja ülendab hingi, teeb südamed lahti Jumala sõnale, võib tuua inimese meeleparandusele ja teda sisemiselt uuendada. Seda liitvat ja meelt parandavat osa olen lapsepõlvest saadik kogenud, olles üles kasvanud muusikat armastavas perekonnas ja koguduses. Mitmehäälne laul, oreli-, klaveri-, harmooniumi- ja keelpillihelid mõjutasid mind lapsepõlves sedavõrd, et tahtsin hakata viiulit õppima. Sellest kujunes elukutse viiuliõpetajana ja teenimistöö koos teiste muusikutega Keila, Oleviste ja Haapsalus kogudustes. Siit lühikirjeldusest puuduvad paljud armsad nimed, kes mind on õpetanud, innustanud, julgustanud ja inspireerinud – minu eelkäijad, kaasteelised ja eeskujud. Kui vanematekogu esimees Joosep Tammo mõned kuud tagasi palus mul olla Liidu muusikute sidepidajaks ja väikese töörühma esindajaks, haakus see minu südame mõtetega meie vendluse muusikatöö üle.

Meie südamesoov on, et muusikal oleks kogudustes ühendav osa.Muusikat vabakogudustes on ikka iseloomustanud stiilide mitmekesisus ja paljude koguduseliikmete kaasamine. Kooride ja ansamblite tegevus ei ole tähendanud ainult mitmehäälselt laulmist, vaid ka vaimulikku osadust, ühispalvet, koos veedetud aega kannatlikult harjutades, alludes, teistega arvestades, ennast distsiplineerides. See on olnud vaimuliku kasvu koht. Alati on käidud ka teistel kogudustel külas ja tunnistatud nii laulu kui sõnaga. Instrumentaalmuusikaga saab väljendada sõnadega väljendamatut, palvetada helidega. Üheskoos on laulnud ja mänginud ikka mitu generatsiooni ja nii on kasvamine kogudusetöös olnud loomulik. See kõik nõuab aga spetsiifilist ettevalmistust, pikki aastaid individuaalselt ja palju tunde ühisproove – oma aja eraldamist Jumala riigile. Veel enam, muusikatööks koguduses on vaja Kristuse meelt. See on Jumala ja kaasinimeste teenimise koht.
Viimase 10–15 aasta jooksul on toimunud kiire muutus – domineerivaks suunaks peetakse kaasaegset ülistusmuusikat. Uus põlvkond ei tunne enam „pruuni lauliku“ laule, keskealised ja vanemad koguduseliikmed ei oska uute ülistuslaulude viise. Kooriharjutusteks ei leita enam nädalas ühtki vaba õhtut ja nn klassikaline vaimulik muusika on kogudustes hääbumas. Ühelt poolt on tore näha, et kaasaegse ülistusmuusika tegemisega saab hakkama ka muusikahariduseta inimene. Samas tundub, et ülistusmuusika on loomas monokultuuri, üleüldine kultuuriline lahjenemine on muutnud inimesed võimetuks nägema Jumalat ka vanemas helikeeles. Koguduse muusika peaks aga olema võimalikult mitmekesine, Jumala harmoonilisust ja korrastatust peegeldav.
Eelmise aasta novembris saime Haapsalus kokku mitmete muusikutega, kes aastaid on teeninud meie kogudusi Hiiumaal, Haapsalus, Pärnus, Tartus, Mustvees ja Tallinnas. Kohtumise eesmärk oli tunda rõõmu üksteisest, tuua tänu möödunu eest ja vaadata koos tulevikule – kas on midagi, mida saaksime ühiseks kasuks teha? Igaüks sai meenutada, kuidas ta on jõudnud koguduse muusikatöö juurde, kes teda sellel teel on juhatanud ja toetanud. Jagatud lood kõlasid kui kiituslaul Jumalale nende õdede ja vendade eest, kes enne meid oma anniga on teeninud ja meid oma eeskujuga sedasama tegema innustanud. Tõdesime üheskoos, kui palju oleme nendelt saanud, ja küsisime, mida ise saaksime veel järgmistele põlvedele edasi anda?
Meie südamesoov on, et muusikal oleks kogudustes ühendav osa. Et me kasutaksime loovust ja võimeid, mis meile on antud, üksteist austades, teisi kritiseerimata. Et me leiaksime pastorite ja juhtide poolt vaimulikku tuge ja koos-teel-olemise kindlust. Et me suudaksime jääda ustavaks selles, mis meie hoolde on usaldatud, ja õpetada pühendumist muusikatöös ka noorematele. Arutlesime mitmete praktiliste vajaduste üle. Selleks et osata kaasa laulda uuemaid ülistuslaule, oleks hea neid noodistada. Selleks et taas kasutusele võtta vanemaid laule, peaks neid uuemas harmoonilises kuues välja andma. Digitaalse noodikogu mõte ühendaks vanad head hümnid ja uuema omaks võetud lauluvara. Mitmete muusikajuhtide südamel on mure vanade, seisma jäänud nootide pärast. Vajaksime ühist noodikogu või arhiivi, kuhu paigutada need teosed, mis praegu kasutamata seisavad. Muusik on tihti koguduses oma muredega üksi ja väsib. Üksteise innustamiseks ja julgustamiseks võiks kord aastas olla meie Liidus muusikapäev – ühine ettevõtmine, mille muusikud ise korraldavad. Aastakonverentsideks valminud statistikas on mõningad andmed ka muusikatöö kohta. Kuidas aga muusikutel tegelikult läheb, millist abi oleks kogudusel täna selles osas vaja? Seda saaks teada vaid isiklikes vestlustes.
Kõik need mõtted ja ka vastamata küsimused, ühise rõõmu ja südamevalu andsime palves Jumala kätte ja kogesime julgustust koos tema sõna lugedes. Loodame sel aastal midagi head ja ühendavat muusikatöös korda saata. Loodame olla üksteisele toeks ja abiks. Ja kui Jumal lubab, loodame kohtuda paljude muusikutega Muusikapäeval! Selleks palume Jumala armu ja abi.

Uudised

2023-4-juuni

02 Juuli 2023
2023-4-juuni

SISUKORD  Eluringikeskus usaldab igal päeval, et Jumal varustab Daire Tiigivee Koos Jeesusega ka saunalaval Matthew Edminster Püha Vaim toob Jeesuse kõigi inimesteni Ermo Jürma Joel Keernik – kitsikuses saab Jumala...

Rakvere Karmeli kogudus tähistas Jumala heldust

02 Juuli 2023
Rakvere Karmeli kogudus tähistas Jumala heldust

Juuni 2023Gunnar Kotiesen, Karmeli pastorFotod: Karmeli arhiiv Rakvere Karmeli kogudus tähistas Jumala headust ja heldust – tänus vaadati minevikku ning usus tulevikku. Sel kevadel oli koguduse aastapäev jagatud lausa kahele...

Aeg õppida ja aeg lõpetada

02 Juuli 2023
Aeg õppida ja aeg lõpetada

Juuni 2023 Kaisa Tamme, KUSi magistrant Juunikuus kaitsesid Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris oma lõputöid 5 tudengit ja diplomi sai ka talvel kaitsnud Edite Supe. Triin Kasemaa: „Jumalateenistuste vormid ja ühislaulu roll Eesti...

In memoriam Timothy Keller

02 Juuli 2023
In memoriam Timothy Keller

Juuni 2023 23.09.1950–19.05.2023 Hiljuti lahkus taevakoju üks kristliku kirjandusmaailma suurkujusid, pastor Timothy Keller. Tema surma puhul tegi USA endine president George W. Bush avalduse: „Mul on õnn, et sain teda tundma...

Palve Ukraina ja Venemaa inimeste eest

02 Juuli 2023

Juuni 2023 Kolmainu Jumal, kes sa oled maailma ja inimkonna oma Poja kaudu lepitanud, halasta oma loodute peale, kes jälle sõdivad ja surma külvavad.Taas on tsiviilelanikud väheste võimuahnete juhtide poolt...

Pöördumine mehe ja naise vahelise abielu toetuseks

02 Juuli 2023
Pöördumine mehe ja naise vahelise abielu toetuseks

Juuni 2023 EKB Liidu aastakonverents, Tartus, 6. mail 2023 Austatud Eesti Vabariigi peaminister Kaja Kallas, Vabariigi Valitsus ja minister Signe Riisalo. Lugupeetud Eesti Vabariigi Riigikogu. Kallis Eestimaa rahvas.Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja...

Vaskmünt versus hõbemünt

02 Juuli 2023
Vaskmünt versus hõbemünt

Juuni 2023 Igor Raihhelgauz, Tallinna Vene EKB Kogudus Betaania Autori raamatust „Parem kui kuld. 2022“. Selles Piibli Õpetussõnade raamatu käsitluses on kaasanud rohkesti juudi rabide ja teiste vaimuinimeste vaatlusi.Targad jutustasid järgneva...

Vaimulike töötegijate kohtumised

02 Juuli 2023
Vaimulike töötegijate kohtumised

Juuni 2023                       Koroonaaastate pausi järel kutsus Liidu juhatus eakad vaimulikud töötegijad koos abikaasadega Tartu Eluringikeskusesse. Keskuse juhataja Ines Kerikmäe...

Suvele vastu palvemeelsuses

02 Juuli 2023
Suvele vastu palvemeelsuses

Juuni 2023 Maia Bubnov, Pärnu Immaanueli kogudus Viimasel ajal heliseb mu mõtetes ja südames Pauluse innustus: Palvetage püsivalt, valvake tänupalves! (Kl 4:2). Ehkki võin end sageli leida palvetamas, on mulle veelgi...

Õigus siduda ja lahti päästa

02 Juuli 2023
Õigus siduda ja lahti päästa

Juuni 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud Jeesuse sõnum PeetruseleKord ütles Jeesus Peetrusele: Ma annan sulle taevariigi võtmed, ja mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas,...

Linke