Läheneb ülemaailmne evangeeliumipäev

05/2014 04 god bukletid
Indrek Luide, Eesti Evangeelse Alliansi peasekretär

Kogudustes on probleemiks sageli see, et evangeeliumi kuulutavad ainult teatud aktiivsed liikmed, aga suur osa evangeelsest armeest on passiivne. Nii ei levi aga evangeelium sellise aktiivsusega nagu võiks. 2013. aasta sügisel kohtusin Ülemaailmse evangeeliumi kuulutamise päeva (Global Outreach Day, G.O.D.) rahvusvahelise töö juhi, Beat Baumanniga. Tema kõneles väga innukalt ja motiveeritult evangeeliumipäevast, mida korraldatakse juba paljudes maailma riikides. Ta julgustas korraldama taolist päeva ka Eestis. Baumann on nüüdseks külastanud Eestit mitmeid kordi ja kohtunud nii Tallinna kui Tartu piirkonna vaimulikega.

G.O.D. visioon on varustada ja mobiliseerida kristlasi kuulutama evangeeliumi ühel kindlal päeval.

G.O.D. visioon on ehitada üles kristlaste ülemaailmne võrgustik, varustada ja mobiliseerida neid kuulutama evangeeliumi ühel kindlal päeval. Tänavu on selleks 14. juuni. Eestis langeb see päev kokku leinapäevaga – 73 aastat tagasi alustasid Nõukogude Liidu repressiivorganid juuniküüditamist. Aga see on hea päev evangeeliumi jagamisele – tunnistada lootusetuse sündmuste järel lootuse sõnumit.

Samal päeval kuulutavad aktiivselt evangeeliumi Nepaali, Jaapani, Indoneesia, Brasiilia, Mehhiko ja teiste maade kristlased. Näiteks tõusva päikese maa pealinnas Tokyos on veidi üle 900 metroojaama. Kristlikke kogudusi on ka sama palju. Nii on seal otsustatud, et sellel päeval ollakse aktiivsed metroodes.

See päev muutub suureks siis, kui seal saab mobiliseeritud terve kogudus. Selle ja järgmiste samasisuliste päevade üheks töövahendiks on Eesti Evangeelne Allianss saanud valmis bukleti "Lootust leides". Soovime, et iga kristlane jagaks neid vähemalt kümnele inimesele. Kõik sinu Andrease palvekaardi inimesed võiksid selle sinult saada. Oleme jätnud bukleti neli valget lehekülge, kuhu peaksid eelnevalt kirjutama oma isikliku tunnistuse.

Pühakiri innustab meid usus välja astuma. "Meie oleme nüüd Kristuse käskjalad" (2Kr 5:20). Jumala igatsus on, et evangeelium võiks jõuda välja iga mehe, naise ja lapseni ning seda nii, et nad sõnumit mõistaksid ja otsustaksid Jeesuse oma ellu vastu võtta.

Loodan, et kogudused võtavad oma ülesannet tõsiselt. Selleks on vaja aga ennast eelnevalt treenida. EEA annab välja ka väikese evangeeliumi kuulutamise treenimisraamatu. Juuni alguses võiks siis kogudustes toimuda evangeeliumipäeva eelne koolitus.

G.O.D. kutsub üles kuulutama evangeeliumi nii üksi kui ka koos usukaaslastega. Oleme harjunud tegema head "Teeme ära" talgupäeval, aga evangeeliumipäeval võime olla samuti aktiivsed, nägemaks naabrite vajadusi.

Selleks, et jõuda iga kadunud hingeni, on vaja igat usklikku ja igat kogudust! Fookuses ei ole mobiliseerida juba aktiivseid evangeliste. Siht on näha tervet kogudust – igat üksikut kristlast selles – astumas jumalikku tegevusse, et jõuda kadunuteni.

Jeesuse elust näeme, et tema jagas päästvat sõnumit väga erineval moel. Kui meil Eestis on 14. juuni rahvuslikuks leinapäevaks, siis võiksime kristlastena fokusseerida endid sellel päeval tegema midagi head, ütlema kellelegi midagi head.

Reedel 13. juunil võiks kogudustes toimuda niiöelda "julgustusjumalateenistused". Laupäeval oleks aga koguduseliikmete aktiivne kuulutuspäev, kus siis üksinda, kahekaupa või mitmekesi koos minnakse inimeste juurde, kes on valmis evangeeliumi kuulma. Õhtul võiks toimuda kogudustes evangeelne kogunemine ja tunnistuste jagamine selle kohta, mida kogeti. Ehk on sellest osa võtmas ka neid inimesi, kes on Jeesuse oma ellu vastu võtnud. Pühapäevasel jumalateenistusel oleks taas pühalik tänuteenistus koos tunnistuste jagamisega.

Me ei pea jääma ootama järgmise aasta evangeeliumipäeva, vaid valmistama ennast igakuiseks väljaminemiseks. Astu välja, tee üks ususamm! Tee midagi, mida sa pole varem teinud!