Noored astuvad misjoniteele

03/2015 14 toivoperend
Matt Edminster, misjoninõukogu aseesimees

Misjoninõukogul on põhjust rõõmustamiseks. Viimasel ajal on positiivseid arenguid kahes teenimisvaldkonnas – koguduste rajamisel ja välismisjonis. Alguse on saanud kolm uut kogudust: TELK kogudus Tartus, 3D ja Risttee kogudused Tallinnas. Lisaks sellele saadame juulis rühma noori teenima koos misjonäride Daily ja Dejan Adamiga Kosovosse ning Jael Puusaagiga Bosniasse.

Kaks osalejat selles misjoniprojektis on Liisa Viiard ja Toivo Perend vastrajatud TELK kogudusest. Mõlemad olid nõus jagama mõtteid oma esimesest aastast uues koguduses ja oma motivatsioonist ühineda Misjoniseikluse meeskonnaga.

Protsess algas 2012, kui päevakorda tuli visioon uue koguduse rajamisest. Liisa räägib sellest nii: „Praegu mõtlen positiivselt tagasi esimesele M4 seminarile (uute koguduste rajamise inkubaator), mille lõppedes polnud me enam nii veendunud oma suurtes plaanides. Aga Jumal oli kindel ja tema juhib oma plaani. Me võime olla ainult tänulikud tunnistajad tema suurtest tegudest."

Esimene aasta oli avastuste aasta. Koguduse pastor on Rivo Rajandu. Toivo tema meeskonnast tunnistab: „Me hoomame üksteise omadusi ja näeme, kuidas mõni iseloomujoon võib avaldada noore koguduse elus suurt mõju." Liikmed otsivad praktilisi viise, kuidas panustada koguduse ellu, ja hetkel töötame oma kodugruppide süsteemiga. On kasvanud valmidus kohtuda inimestega just seal, kus nad seda parasjagu vajavad. 14 liisaviiard

Samad omadused, mida Toivo ja Liisa aktiivselt panustavad oma koguduse meeskonda – Jumala otsimine palves, valmisolek teenimiseks, valu „kadunud" ja „katkiste" hingede pärast ning meeskonnale orienteeritus – loovad hea aluse kultuure ületavaks teenimiseks.

Toivo ja Liisa, on otsustanud lüüa kaasa Misjoniseikluse meeskonnas. Toivo kuulis sellest võimalusest liituda misjonigrupiga Kolgata koguduse pastorilt Leho Paldrelt. Võimalus paelus teda, kuna tegemist on mitmel viisil teadmatusse sisenemisega. Liisa kuulis projektist ühelt sõbralt. Teda huvitas võimalus töötada lastega ja jagada nendega evangeeliumi. Kumbki neist ei oma eelnevat kogemust Balkani piirkonnas, kuid mõlemad on valmis astuma välja usus ja teisi teenima.

Aga miks on tähtis, et kaks asutajaliiget uuest Tartu TELK kogudusest jätavad oma koguduse kaheks nädalaks, et teenida teist kultuuri, mida nad ei tunne? Toivo vastab nii: „Mulle meeldib väga Piiblis selgelt esiletulev külvi ja lõikuse põhimõte. Eestisse on palju külvatud välismaa misjonäride poolt. Kuid lõputult ei saa olla abivajaja, vaid tuleks anda ka omalt poolt välja neile, kes abi vajavad." Liisa vastus oli: „Ma olen veendunud, et Jumala riigi tööd võib teha ükskõik kus, olgu selleks mõni suurlinn või väike küla, oluline on sisu. Külvad seal, kus oled, aga ka olemine võib asukohta vahetada vastavalt Jumala juhtimisele."

Toivo ja Liisa esindavad paljusid võimekaid ja tublisid noori Eestimaal, kelle südames on Jumala missioon ning kes panustavad Kristuse koguduse kasvu ja arengusse meie maal.