Ole misjonär seal, kus oled!

11/2015 14 10033
Peeter Tamm, Elva baptistikoguduse pastor

Seminari täiendkoolitusel osalejad külastasid 16.–18. oktoobril Rootsi Alunda kogudust ja vastasid Teekäija küsimustele.

Kuidas Jumal sind reisi jooksul kõnetas?


Janek: Jumal näitas mulle jõuliselt, et sõnum Jeesuse Kristuse päästetööst kuulub kõigile. Erineva sotsiaalse tausta ja nahavärviga inimesed olid seal ehtsaks tunnistuseks sellest, et Jumala armastus ja pääste Jeesuse Kristuse kaudu kuulub eranditult kõigile. Olin varem skeptiline mõnede inimgruppide suhtes, kuid nendega kohtudes läbisin sisemise muutuse. Minule oli see õpetlikuks meeleparandus-reisiks.Pia: Kõlama jäi mõte, et Jumalale pole miski võimatu. Just sellest lähtuvalt on Alunda koguduses tegutsetud – selmet sildistada mõned asjad enda jaoks „võimatuks”, hakatakse tegutsema ja nii saab võimatu võimalikuks.

Loore: Palveõhtul kogesin Püha Vaimu erilist lähedalolu.

Raja: Jumal kõnetas kodus, kus kolmekesi ööbisime. 77-aastase perenaise külalislahkus, hoolivus ja armastus puudutas meid kõiki. Kuigi ta rääkis ainult rootsi keelt, oli imeline kogeda, kuidas me kõik mõistsime jumaliku armastuse keelt.

Peeter L: Peale palveosadust jagas üks noormees, kes oli olnud 10 aastat narkomaan, sütitavalt oma kogemust, kuidas Jumal oli teda päästnud sõltuvusainetest.

 

Mis üllatas sind Alunda koguduses? 14 20043


Pia: Koguduse töötegijate ustavus Jumala kutse järgimisel. Kõik mõeldakse hoolega läbi ja siis tegutsetakse. Samuti hämmastas julgus, millega erinevaid samme astuti, olgu selleks kirikuhoone laiendamine või bensiinijaama kohandamine misjonijaamaks. Kui Jumal pani midagi koguduse töötegijate südamesse, siis nad järgisid seda kutset ja kõigi hämmastuseks saatiski neid edu.

Janek: Koguduse teenistusse olid haaratud kõik – nii lapsed, noored kui täiskasvanud – kõik, kes tahtsid anda oma panuse. Üks nende evangeeliumi kuulutamise meetod oli kaasata väljasõitudele neid inimesi, kes kogudusega seotud ei ole.

Loore: Tagasihoidlik, hubane kristlik lasteaed, mida igapäevaselt külastas üle kolmekümne lapse, kellest 80% on mittekristlikest kodudest.

Maria: Koguduse külastajate suur arv (üle 250), kristlik lasteaed, koguduse bensiinijaam. Ja ka pastori isik – tema sütitav jutlus pani kuulama nii vanu kui noori.

Peeter L: Näha erinevate annete, vanuse, huvialadega inimesi; kohtusin motovennaga, kes armastab Jumalat ja jagab evangeeliumi oma sõprade hulgas.

 

Mida sooviksid kaasa võtta oma ellu ja koguduse ellu? 15 10072


Janek: Oskuse näha inimeste vajadusi ja nendele reageerida. Täiendõppe keskne sõnum oli – „Misjonär seal, kus sa oled”. Võin öelda, et täna on mul selgem ettekujutus sellest, kuidas kaasinimesi paremini teenida ja neid seeläbi Kristuse juurde tuua.

Pia: Alunda koguduse ustavuse ja palvemeelsuse. Kohati tundus, et Alunda püsib suure igapäevase palveväe toel, mis on lubanud Jumalal seal nii võimsalt tegutseda.

Maria: Rohkem panustada koguduse töösse ja aktiveerida selleks ka teisi.

Loore: Enam õppida tundma Jeesust.

Mida sa kõige rohkem õppisid? 15 20053


Janek: Iga kogudus, kes tahab tegutseda oma kogukonnas, peaks alustama regulaarset palvetööd.

Pia: Reisil kogesin, kui eriline on suhe Alunda ning Elva ja Antsla koguduste vahel – see pole pelgalt üksteise külastamine ja majandusabi vastuvõtmine, vaid üksteise toetamine palvega, üksteiselt õppimine ja üksteise julgustamine.

15 30082