Evangelismi pädevuse ja tulisuse test

04/2017

Tahaksid sa teada, kui vormis evangelist sa oled? Küsimustik võtab umbes 10 minutit aega ja annab sulle tagasisidet, kuidas saaksid omalt poolt evangeeliumi kuulutamises kasvada. Head enesetestimist!

Pädevus (ehk oskus)

1. KONTAKTI LOOMINE
a) Oskan pöörduda ka võõra inimese poole ja saavutada temaga isiklikku kontakti. (2p)
b) Saan inimestega jutule, võib-olla isegi oskan küsida küsimusi, aga midagi jääb nagu puudu. (1p)
c) Võimalusel hoidun kohtumast inimestega ja kohtumised valmistavad mulle ebamugavust. (0p)

2. VESTLUSE JUHTIMINE
a) Suudan kergelt juhtida vestlust olulistele teemadele ja leida loomulikke viise, kuidas Jumalast rääkida. (2p)
b) Vahel õnnestub mul viia vestlus kristluse tuumani, kuid tihti jääb see vaid mõttesooviks. (1p)
c) Räägin usust ainult siis, kui inimene selle kohta küsib, muul juhul ise usuga seotud teemasid esile ei too. (0p)

3. TUNNISTUSE JAGAMINE
a) Olen läbi mõelnud oma tunnistusloo ja suudan sellest rääkida lühidalt ning arusaadavalt, nii et see võiks huvitada ka teist inimest. (2p)
b) Tean, mida Jumal on minu elus teinud, ja kui keegi küsib, olen vajadusel valmis sellest rääkima. (1p)
c) Raske on rääkida sellest, mida Jumal mu elus on teinud, pigem on tänulikkus seesmine. (0p)

4. KIRJAKOHTADE TUNDMINE
a) Suudan veenvalt Pühakirja alusel näidata, kes on Jeesus, miks ta meie eest suri ja milline on meie vastutus. (2p)
b) Tean mitmeid häid kirjakohti, mida mittekristlastele jagada, aga ma ei tea, kas neist piisaks. (1p)
c) Olen küll ise teadlik evangeeliumist, kuid see põhineb rohkem isiklikul kogemusel. (0p)

Tulisus (ehk motivatsioon)

1. MÕTLED JA PALVETAD
a) Leian end tihti mõtlemast evangeeliumi kuulutamisele ja palvetan selle pärast. (2p)
b) Ma tunnen muret inimeste hingeelu ja tuleviku pärast, aga eks kõigil ole oma koorem kanda. (1p)
c) Mul ei ole aega mõelda nii väga teistele inimestele. (0p)

2. VÕIMALUSTE OTSIMINE
a) Märkan igapäevaselt inimesi, nende vajadusi ja olen valmis neile lähenema. (2p)
b) Mõnikord näen mõnd ideaalset võimalust, kuidas evangeliseerida, aga see on vist pigem nii, kuidas Jumal juhatab. (1p)
c) Mul endal on praegu üsna palju tegemist ja vajadusi, ei ole aega neid võimalusi otsida. (0p)

3. VÕITLUSVALMIDUS
a) Olen valmis võtma riske ja proovima uusi ülesandeid – kui miski ei õnnestu või kukungi läbi, saab alati ju uuesti proovida. (2p)
b) Olen tavaliselt ettevaatlik ja kaalun kõik võimalikud variandid enne läbi. (1p)
c) Ma ei saa lubada läbikukkumist. Võtan asju ette ainult siis, kui tean, et saan ülesandega hakkama. (0p)

4. ÕPIHIMULISUS
a) Ma tahan saada targemaks ja mõista, kuidas Jeesus ise kuulutaks evangeeliumi ning läheneks inimestele. Mul on üsna mitu küsimust seoses sellega. (2p)
b) Enamasti üritan kõigepealt ise asjadega toime tulla. Kui tõesti oma teadmistest või oskustest ei piisa, pöördun targemate poole. (1p)
c) Abiküsimine näitab minu saamatust ja mõjub läbikukkumisena. (0p)

TESTI TAGASISIDE

Kõrge pädevus (6–8p) – Kõrge tulisus (6–8p)

Tänu Jumalale, et oled praegu oma elus evangeeliumi kuulutamise kõrgpunktis! Ühelt poolt on sul süda õige koha peal ja samas sa tead hästi, mida teed. Mine julgelt edasi ning tea, et see, mis sa teed, läheb korda! Jumal ise kutsub inimesi, päästab neid, aga ta kasutab kindlasti ka sind! Jumal annab sulle rohkelt kokkupuuteid inimestega ja uusi võimalusi, kus saad tunnistuseks olla. Tea, et see vili, mida sa kannad, toob palju au Jumalale ja isegi inglid hõiskavad neist päästehetkedest, mis saavad olema.

Kõrge pädevus (6–8p) – Madal tulisus (0–5p)

Tundub, et sul on väga head teadmised, aga millegipärast jäävad need praegu rakendamata. Võib-olla pelgad teistele haiget teha või liiga pealetükkiv olla ja seetõttu ei ole sul kokkupuuteid mittekristlastest inimestega vaimulikel teemadel. Võimalik, et su elukorraldus on nii kiire, et kaaslaste jaoks lihtsalt ei jätku aega ja tähelepanu – ja võib-olla tõesti praegu polegi võimalik! Proovi siiski, sest sa tegelikult tead hästi, mida teha. Jumal võib sind üllatada. Sa saad selle kaudu motivatsiooni juurde ja su kuulutustöö mõju ulatub kaugemale, kui oskad unistada. Vahel võib isegi lühike palve või viieminutiline vestlus muuta kellegi elu!

Madal pädevus (0–5p) – Kõrge tulisus (6–8p)

Sul on hea süda. Sa hoolid inimestest ja leiad nendega rohkelt võimalusi kokku puutuda. Kaaslased hindavad sind kui head sõpra, kellel on nende jaoks aega ning kes ei karda võtta riske ja proovida erinevaid ülesandeid. Sinu entusiasm on sageli ka teistele innustuseks. Samas võid tunda, et häid vestlusi on palju, aga vaimulikele teemadele minnes tuleks nagu sein ette. Sa pole kindel, mida või kuidas rääkida, mis piiblisalme kasutada või mida jagada oma usuelust. Võiksid õppida paari lihtsat evangeeliumi kuulutamise meetodit (nt „Vaimse elu neli tõsiasja“; oma tunnistuse jagamine 3 minutiga ajajoonel: enne Kristust – uussünni kogemus – elu koos Kristusega). Neid tasapisi harjutama hakates ning Jumalalt tarkust ja juhtimist paludes saad julgust ka keerulisemateks teemadeks. Selles pole kahtlust!

Madal pädevus (0–5p) – Madal tulisus (0–5p)

Sa leiad, et usk on rohkem igaühe isiklik asi. Sa ei taha olla oma „usujuttudega“ teistele pealetükkiv ja leiad, et „evangelism ei ole minu anne“. Mõnikord harva tõesti juhtub, et keegi küsib, ja tulemuseks on hea vestlus. Enamasti on sul aga nii kiire, et pikaks jutuajamiseks pole aega. Sinu jaoks on olulisem kompetentsus oma töö tegemisel ja kõigega ise hakkamasaamine. Vahel võid tunda ennast eduka, aga üksildasena. Võiksid endalt küsida, mida usk tegelikult sinu jaoks tähendab? Kas kardad teistele Jumalast rääkida, sest kunagi proovisid ja said haiget? Või äkki vajaksid Piibli kohta lisateadmisi, et oma usus kasvada? Kas leiad, et sinu tunnistus pole teiste jaoks oluline? Võib-olla oled ka lihtsalt kinnisemat sorti inimene, kellel on raske luua uusi kontakte ja arendada sisukaid vestlusi. Palu Jumalat, et ta näitaks sulle ühte inimest, kellele praegu sinu usk abiks võiks olla. Seejärel palu julgust ja tarkust, kuidas talle parimast sinu elus tunnistada. Tulemus võib olla rõõmus üllatus teie mõlema jaoks!