Missioonikandja 182 saadet

3/2009

Mõnedki säravad arengukavad, visioonid, konverentsid jääks ilma Missioonikandja saateta üksnes kauniks mälestuseks osavõtjatele. Selle saate kaudu on nende (järel)mõju palju suurem.

Indrek Luide. Enne, kui alustasin Missioonikandjaga, mida tänaseks on toodetud üle 180 saate, kandsin mõtet enda sees üle kolme aasta. Töötades EKB Liidu misjonisekretärina avastasin, kui raske on jõuda inimesteni. Sealt hakkas arenema soov, leida võimalusi neid mõtteid ja ideid esitada suuremale auditooriumile kui vaid üksikkogudus. Ka raadiosaate nimega oli päris tükk aega tegelemist. Oli üsna mitu varianti, kuni ühel hetkel minu ehk viimaste aegade suurem mõttekaaslane Argo Buinevitš pakkus nimeks MISSIOONIKANDJA! Saate pealkiri pidi sisaldama mitte ainult evangeeliumi levitamise ideed, vaid kõiki valdkondi, mis on vajalikud koguduse ülesehitamiseks: juhtimine, annid, töökorraldus.

Kuivõrd on saade sinu enda missiooni täpsustanud?

Eks mingil moel on missioonikandja olnud minu enda areng. Võtame näiteks saatesarja, kus me käsitlesime üksikasjalikult Koguduse Loomuliku Kasvu ideid. Või teine sari, kus avasime koos Argo Buinevitši ja Peeter Tammega teemat: KOGUDUSE TEEKOND MISJONISSE. Saateid ette valmistades on kasvanud julgus mõelda misjonitööst ja evangeeliumist avaramas kontekstis kui tavaliselt ollakse ehk harjunud. Ja see on tekitanud mulle ka omajagu probleeme!

Kes on see potentsiaalne sihtgrupp, keda saade silmas peab?

Saate sihtgrupiks on kõikide konfessioonide kristlased. Ühelt poolt neile, kes otsivad Jumalat ja igatsevad välja tulla oma mugavustsoonist, aga teiselt poolt neile, kel ei ole veel ideed, aga süda on täis igatsust Jumala järele! Saade peaks olema kuulatav nii vanemale kui ka nooremale generatsioonile. Vähemalt kaks korda aastas ma kutsun stuudiosse rääkima misjonist ju noori.

Meenuta mõnd saatekülalist ja teemat, mis sulle endale on vaimulikku elamust pakkunud?

Kuna saade ei ole sageli mitte ainult see tund, vaid laiem st isikutega lävimine eetriväliselt. Ma ei julgegi kedagi eriti välja tuua, aga põnevad on olnud paljud saatekülalised: näiteks ehk konfessioonide või erinevate misjonikeskuste juhid, kelles näed seda põlemist ja valu.

Kas mõnda saatesse tulnud missiooniga Indreku asemel on sealt lahkunud teistsuguste vaadetega Indrek?

Selles osas pean küll ütlema, et missioonikandja saated pole mind niiväga muutnud, et ma selle tunniga teiseks oleks saanud, aga olen saanud paljude isikutega vesteldes aru, et kui käid koos Issandaga, siis see on ainus viis või võimalus teha õigeid asju.

Kas saadet suunab meie ümber muutuv elu ja olete aktiivsed vastajad või pigem proaktiivsed elu kujundajad?

Missioonikandjaga oleme soovinud anda kogudustele erinevaid töövahendeid vaimulikuks arenguks. Selles mõttes on see väga oluline saade koguduste juhtidele. Me püüame anda tänapäevast nõu ja ideid, kuidas oma andeid koguduse töösse rakendada ja kuidas neid andeid, mida kristlased on avastanud, saaksid vääristada. Samas on missioonikandja kajastanud mitmeid seminare ja konverentse nende toimumise järgselt. Näiteks New Wine uuenduskonverents või siis juhtimiskonverents (GLS).

Kas Missioonikandjal on saadete kuu, kvartali, poolaasta või aastate plaan?

Missioonikandja on läbi aegade tegutsenud nii ja naa. Olen püüdnud teha mingil perioodil tööplaani, aga olles samal ajal väga paindlik.

Mul on hea meel saadet levitada Pereraadio kanalil esmakordse esitusena igal teisipäeva õhtul kell 20. Kolmapäeval kell 14 ja reedel öösel vastu laupäeva kell 2 on kordusesitused. Saaremaa pereraadio kordab saadet kolmapäeva öösel kell 2.

Tulevikus on kavas mõningaid uusi saateformaate. Olen lõpmata tänulik, et Paavo Pihlak sai nägemuse, luua Tallinnasse töötav helistuudio ja tegi ka selle teoks! See annab suurema võimaluse kasutada seda potentsiaali, mis siin piirkonnas on. Üsna pikka aega tegutsesin enda kohandatud stuudios, varustades ennast minimaalse vajaliku aparatuuriga.

Indrek Luide, missioonikandja

.