Jumala kirkuseks ja kiituseks

6/2008 Haldi ja Ruudi Leinus, Nõmme Vabaduse baptistikogudus

Saalfeldenis, Austrias toimus 24.-30. maini Euroopa Kristliku Misjoni (ECM) konverents „Jumala kirkuseks ja kiituseks" (Fl 1:12).

ECM sai alguse 1904. aastal Eestis. Organisatsiooni asutaja ja esimene juht oli Hans Raud, kes sai palves Jumalalt vastava läkituse. Algperioodil oli misjonitöö suunatud Venemaa ja Ida-Euroopa poole, siis laieneti ka Lääne-Euroopasse. Täna on ECM peakontor Vancouveris Kanadas ja direktoriks on meie kogudustes hästi tuntud tulihingeline evangelist Vincent Price.

Aastakonverentsi igasse päeva kuulusid piiblitunnid, mille viis läbi pastor Erich Lewis Põhja-Iirimaalt. Tema sõnumiteks olid:

Ne 6:3 – meil on teha suur töö, mida me ei saa jätta pooleli ega tegelda kõrvaliste asjadega; pidada diskussioone, nõupidamisi nõupidamiste pärast, samas kui varitsevad mitmesugused ohud ja levivad valeõpetused jne.

1Ms 26 – Iisraelis olid vilistid kord kinni ajanud kaevud, nüüd tuli need uuesti välja kaevata. Meil on Jumala Sõna ja teha tuleb seda, mida ütleb meile Püha Vaim. Vaja on palvetada ja üles leida pühaduse kaev.

2Kn 6:1-7 – Inimesed ei taha meie päevil võtta vastutust. Paljud sooviksid olla küll evangelistid, kuid mitte pastorid. On oht kaotada oma töös „tööriist" ja olla liigselt hõivatud.

2Pt 3:1-15 – Kristus tuleb tagasi ja millised me peame siis olema? Kas meil on igatsus taevase kodu järele ja ka kindel lootus selle pärimiseks? Meie ülesanne on olla ustavad Jumalale, kuulutada evangeeliumi, olla valvsad ja mitte ära langeda usualuselt.

Osavõtjaid oli 19 riigist. Julgustav oli näha nende hulgas noori peresid koos lastega, samuti eakaid, juba aastaid Jumala viinamäel töötanud misjonäre, kelle innukus pole raugenud. Loomulikult leiti aega ka üksteisega suhtlemiseks.

Esitati ülevaade Euroopa misjonipõldudelt. Innustav oli kuulda, kuidas Ukrainas sai üks ohvitser päästetud ja Jumal süütas ta südames armastuse oma kolleegide vastu. Olles ise kogenud Jumala päästvat armu ja rõõmu oma südames, tahtis ta seda jagada teistele. Ta kohtus kohapealsete ülemustega, rääkis neile oma soovist ja Jumal avas uksed evangeeliumi kuulutamiseks ohvitseride ja sõdurite hulgas. Nüüdseks on vend küll juba pensionil, kuid jätkab ustavalt misjonitööd põllul, mille Issand temale andis. Mitmed endised ateistid on võtnud tema töö kaudu Jeesuse vastu ja saanud Jumala lasteks. Vastupidiselt Ukraina võimalustele on Venemaal vabakoguduste misjonitöö tihti raskendatud. Eriti keeruliseks on kujunemas olukord välismisjonäridele, kellel on üldjuhul riigis õigus töötada 90 päeva aastas.

ECM peamisteks väljunditeks on olnud kogu oma ajaloo vältel uute töötegijate ettevalmistamine piiblikolledžite ja vaimulike seminaride kaudu, misjonäride leidmine ja nende väljaläkitamine ning võimaluste piirides abistamine. Piiblikolledžid ja vaimulikud seminarid, mida ECM toetab, töötavad Zaporozjes (Ukraina), Omskis, Armeenias ja Moskvas. Õppetöö toimub peamiselt kahes suunas: pastorite ettevalmistamine ja kristlik haridus (pühapäevakooli õpetajad, laste- ja noortetöö juhid jne). Zaporozjes on võimalik õppida ka kristliku muusika erialal.

Armeenias võetakse pastori erialale õppima vaid neid, kes on valmis pühenduma uue koguduse rajamisele ja nad ei saa lõputunnistust enne kätte, kui kogudus on rajatud.

Ka mitmel pool Lääne-Euroopas on evangeeliumi kuulutamine raskendatud, kuid misjonärid on oma kutsumusele ustavaks jäänud.

ECM uus suur sihtgrupp on paljudes riikides elavad rumeenlased. Nende keskel tehakse innukat evangeelset tööd. Hispaanias, Portugalis, Austrias jm on tekkinud suured rumeeniakeelsed kogudused.

Rõõm oli tõdeda, et Hans Raua poolt Jumalalt saadud ilmutus Suure Misjonikäsu täitmiseks toimib jätkuvalt. ECM-l on neid, kes alles valmistuvad misjonipõldudele minema, ja neid, kes on töös ning kelle tööperiood on olnud juba väga pikk. Samuti on jätkunud neid, kes on võtnud oma ülesandeks palvetada misjoniorganisatsiooni pärast ja misjonitööd rahaliste vahenditega toetada. Jumal õnnistagu kõiki, kes on ustavalt oma kutsumise juures!

.