Misjonilaev ELIDA

Misjonilaev ELIDA purjetab selle mõttega, et jõuda Läänemere sadamates hea sõnumiga Jeesusest Kristusest nende inimesteni, kelle jalg pole seni ühegi pühakoja lävepakust üle astunud.

1939. aastal ehitatud endine avamere kalalaev on misjoni otstarbeks armastusega ümber ehitatud.

ELIDA meeskonda kuuluvad erinevate kirikute, vabakirikute ja evangeelse alliansi põhimõtete baasil tegutsevate osaduskondade aktiivsed liikmed. Me töötame laeval vabatahtlikena oma vabast ajast. Kõik, kes meie eesmärke jagavad, on teretulnud. ELIDA on muuseas vana Põhjala laevanimi ja tähendab „Auline valgus" või „Jumalik valgus". ELIDA flotilli kuulub Skandinaavias mitmeid misjonilaevu.

.