Jumal.ee – uus veebikeskkond evangeeliumi jagamiseks

07-08/201224 logo jumal  Astrid Murfitt, Agape Eesti misjonär/kommunikatsioonijuht


Tänapäeval kõlab ütlus, et kui sind ei ole internetis, siis sind ei eksisteeri. Võib arutleda, kuivõrd tõepärane see lause on, kuid Eesti Vabariigi Valitsuse andmetel oli 16-74aastaste elanike seas interneti kasutajate osakaal 2011. aastal 76 protsenti. Eestlaste seas kasutavad ligi pooled internetti sagedasti ehk vähemalt viiel päeval nädalas.
Nüüd on koostöös mitmete organisatsioonide ja kirikutega valminud Agape Eesti eestvedamisel veebilehekülg www.Jumal.ee. See on lihtne veeb, kus presenteeritakse lühikese videoga Jumalat, Jeesust ja kristlaste tunnistusi oma eludest. Veebilehekülje teeb ainulaadseks online mentorite võrgustik, kellega veebikülastaja soovi korral ühendust saab võtta. Eelnevalt koolituse läbinud mentoriteks on inimesed erinevatest kogudustest.

.


Jumal.ee eesmärk on eelkõige anda inimestele võimalus saada selget ja korrektset informatsiooni Jeesuse ja kristluse kohta, mida esitletakse strateegiliste ja hästi välja töötatud lahenduste kaudu. Näiteks on kodulehel võimalik juba tutvuda Hannes Hermaküla, Tiidrek Nurme ja mitmete teiste persoonide isiklike tunnistuste ning Meego Remmeli selgitusega Jeesusest. Teiseks on veebilehekülje eesmärk viia kokku veebikülastaja kohalikku kogudusse kuuluva mentoriga, kes kuulates ja küsimustega suunates aitab veebikülastajal avardada tema pilti Jumalast ning lõpuks ühineda kogudusega.
Septembrikuu esimestel nädalatel toimub veebilehekülje Jumal.ee suurem üle-eestiline reklaamikampaania, mida hetkel valmistatakse ette koostöös Alfa Eestiga. Reklaamid, mis pannakse üles bussipeatustesse, mida näidatakse enne kinoseansse ja televisiooni vahendusel, kutsuvad inimesi Jumal.ee veebilehel tutvuma tuntud inimeste lugudega. Kuna sügisel alustavad paljud kogudused Alfa kursuse või mõne muu ristiusku tutvustava kursusega, siis on reklaamikampaania just koguduste toetuseks sügisesse planeeritud.
Palume väga eestpalvet, et reklaamid ja üleskutsed oleksid targalt koostatud, et eestlaste südamed oleksid avatud ning et kogudused kasutaksid tekkivaid võimalusi maksimaalselt.