Jumal, kes on olemas

03/2014 24 jumal kes olemas

„Mida loogilisem on mittekristlike veendumustega inimene oma eelduste suhtes, seda kaugemal on ta reaalsest maailmast..."

Allika klassikasarja 2. teose „Jumal, kes on olemas" autor on Francis A. Schaeffer. Tõlkinud Madis Kivisild.
Dr Schaeffer on erakordselt laia silmaringiga ja tähelepanelik kristlane. Tema lihtsad, kuid läbinägelikud analüüsid olid terve mõistuse valguskiireks paljudele kaasaegsetele, keda ärritas humanitaaralasid vallutav silmakirjalik keerukus. Schaefferi tähelepanu keskpunktis oli alati inimene ning tema suhe Jumala ja reaalsusega. Tal oli and ja kirg mõista oma põlvkonna kõige sügavamaid sisemisi probleeme ning seada need silmitsi Jumala tõe ja lahendustega. Meil on Schaefferilt õppida sihikindlust ja järjepidevust evangeeliumi sõnumi toimetamisel oma põlvkonna inimesteni.

„Jumal, kes on olemas" on omamoodi filosoofiline manifest, milles Schaeffer esitab väited, et tõde on jagamatu ja Jumalasse uskumine ratsionaalne. Autor vastandub meid ümbritsevale ratsionalistlikule ühiskonnale, mis on elu suurimate küsimuste kohta sunnitud andma üsna irratsionaalseid vastuseid ning põhjustanud inimhinges lõhestumust ja meeleheidet. Analüüsides talle omase lihtsusega viimase sajandi filosoofiat, kunsti, kirjandust, muusikat ja teoloogiat, püüab Schaeffer leida võtit 20. sajandi inimese hinge ning edastada talle sõnumit, et meil on moraalne süü Jumala ees, kes on olemas. Jumala lahendus selle süü kõrvaldamiseks on Jeesuse Kristuse ajalooline ohvrisurm ajas ja ruumis.