„Astu alla rahva hulka“ on internetis

01/2015 21 astu alla rahva-1
Eerik Jõks, Eesti Kirikute Nõukogu teadur

Aastal 2015 toimub religioonisotsioloogilise uuringu „Elust, usust ja usuelust" järjekordne etapp. Seoses selle ettevalmistamisega oleme vaadanud tagasi tehtud tööle. Aastal 2010 toimunud etapi tulemused publitseeriti Eesti Kirikute Nõukogu poolt 2012. aasta alguses kogumikus „Astu alla rahva hulka". Kuna paberversioon on otsa lõppenud, siis tegime kogumiku vabalt kättesaadavaks internetis http://www.ekn.ee/astu_alla.php.

Olete väga teretulnud kogumikku lugema, või uuesti lugema, ja tegema oma ettepanekuid 2015. aasta etapi kohta. Meid huvitab väga liikmeskirikute vaimulike arvamus, sest just teie jaoks seda uuringut tehakse. Sestap palun andke mulle tagasisidet. Mis võiks 2015. aasta uuringus teistmoodi olla? Mis teid Eestimaa rahva vaimsuses huvitab? Kuidas te olete rahul tulemuste esitlemisega peale 2010. aasta etappi, eriti aga kogumikuga „Astu alla rahva hulka"? Kas sellest on teie töös olnud abi? Mida võiks uues publikatsioonis teha teisiti?