„Indrek” – romaan koguduseelust nõukogude ajal

07-08/2015 23 indrek romaan

Erki Tamm, autori poeg

„Indrek" on kaante vahele saanud raamatutest isal juba kolmeteistkümnes. 24 aastat tagasi avas brošüürimõõtu „Pöördumine" isikliku usklikukssaamise looga kirjamehe perioodi pastor Aare Tamme elus.

Julgen arvata, et „Indrek" on romaan, millesugust eesti kirjandusmaastikul varem ilmunud pole. Kolmekümne üheksa aasta vältel kolmes väga eripalgelises koguduses pastorina teeninuna on nähtud ja läbi elatud nii mõndagi. Sellelaadsed kogemused jõuavad üldjuhul autobiograafilistesse mälestustesse, nagu neid on ilmunud mitmetelt vaimulikelt. Paraku ei ava sellised raamatud koguduseelu dünaamika mitmetahulisust – inimsuhete ja -karakterite keerukust ja nende kokkupõrkumist ning lahenduste otsimise valu. Eriti, kui küsimuse all on Pühakirjas kirjapandu rakendamise erinevad arusaamad argielus. Hea tavana püütaksegi vältida taoliste teemade käsitlemist avalikult, eriti kui asjaosalised inimesed on äratuntavad ja elus.

Romaani vorm aga annab avaramad võimalused valgustada elu seestpoolt kogudust, nagu ta argiselt enamasti ongi. Väljaspool kirikut olevatele inimestele annab see aga tõepärasema ettekujutuse inimestest, kes on leidnud endale kogudusepere. Kõikide valude ja rõõmude ning usuga, mis toovad tavalise inimese ellu üleloomuliku kogemuse Jumalast. Enamik sündmusi on päriselus ka aset leidnud, kuid ühel ajaperioodil ja konkreetses koguduses sünnib see lugu autori tahtel.

Käesolev romaan kulgeb väikese poisi Indreku lühikeseks jäänud eluga kaasa. Ühel päeval ei tule ema enam pojale lasteaeda järele ja kasvataja viib lapse oma koju. Õhtul tuleb poisi isa koos miilitsaga last otsima. Usklik kasvataja kaotab töökoha, kuid leiab naise poolt mahajäetud mehe ja poisi näol endale perekonna, viimased aga tema kaudu isikliku usu ja koguduse. Keerulised elusaatused põrkuvad aga arusaamadega sellest, kuidas võib ja peab.

Koguduse keskel külvavad segadust ka nõukogude võimude poolt mahitatud nuhid. Kõigest hoolimata leiab Indreku isa Andres oma perega koguduses mõistmist ja sõpru, kelle toel läbi minna usulisest tagakiusamisest töökohal ning kasvada koguduses jutlustajaks ajal, kui pastor küüditatakse Siberisse. Koos õpitakse tundma Piiblit. Kogetakse Jumala imesid, aga ka kaotusvalu. Kõik nagu päris elus ikka. Kuid nähtuna läbi pensionipõlve pidava vana pastori silmade.