Derek Prince'i prohvetlik raamat jõudis eesti lugemislauale

02/2016 21 prohvetlik
Helen Haas, Kehra kogudus

Kogudused murravad tihti pead selle üle, kuidas kristliku sõnumiga edukamalt oma linna või valla inimesteni jõuda. Üks võimalus selleks on, korraldada kristlikke kultuuriüritusi ja püüda seeläbi kiriku lävepakku tulijatele madalamaks teha.

See on nagu käsiraamat, mis selgitab prohveteeringute valgel Iisraeli maa ja juudi rahva ajalugu ning tulevikku.

Sel kevad-talvel on Kehra koguduses planeeritud igakuiselt üks kultuuriüritus, mille seas on kontserte, pannkoogipäevi, matka- ja kirjandusõhtuid. Esimene neist, 28. jaanuaril toimunud raamatuõhtu, pälvis rohket osavõttu. Seekord käsitleti Derek Prince'i elu ja tutvustati tema loomingut, teiste seas eelmisel aastal eesti keeles ilmunud „Tõotatud maa. Prohvetlik pilk Iisraeli tulevikku“.

Raamatuõhtu erikülaliseks oli Derek Prince'i Kristliku Misjoni Baltikumi üks esindajatest Valentina Filimonova, kes rääkis Prince'i põnevast elust ja teenistusest. Valentina sõnul oli Prince'i näol tegemist äärmiselt targa ja laia silmaringiga piibliõpetajaga, kes ei lasknud end kirikutevahelistest piiridest segada. Tema sulest on ilmunud üle 50 raamatu, ta on andnud välja 500 õpetuslikku audio- ja 600 videosalvestust, millest paljud on tõlgitud rohkem kui 60 keelde. Derek Prince'i õpetust on võimalik eesti keeles kuulata TV 7 vahendusel.

Mõned aastad tagasi tuli Aleksandr ja Valentina Filimonoviga jutuks, et eesti keeles on lubamatult vähe Derek Prince'i raamatuid. Kui nad palusid mul seda viga parandada ja midagi eesti keelde tõlkida, olin koheselt nõus, tingimusel, et võin tõlgitava teose ise välja valida. Tegelikult oli mul raamatu „Tõotatud maa. Prohvetlik pilk Iisraeli tulevikku“ ingliskeelne versioon juba ammugi läbi loetud ja otsisin võimalust selle sisu laiemale ringile tutvustamiseks.

Olin raamatu Jeruusalemmast ostnud ja selle kohapeal lugemine aitas mul sõnumit paremini mõista. Tundsin, et olen astumas raamatu autoriga Püha Maa avastamisel ühte sammu. Nii nagu Derek Prince seisis Õlimäel teise maailmasõja ajal, seisin mina seal nn araabia kevade päevil.

Oma raamatus kirjeldab autor juudi rahva katsumusi ja rännakuid läbi erinevate paikade tagasi Tõotatud Maale ning kõrvutab neid sündmusi Piibli prohvetlike kirjakohtadega. Vaatamata ajaloo- ja filosoofiaõpingutele Inglismaa parimates ülikoolides, mõistis Prince Iisraeli maa ja rahva lugu alles nendega isiklikult kokku puutudes. Kuivõrd Prince elas Iisraeli riigi väljakuulutamise murrangulisel ajal Jeruusalemmas, oli tal võimalus Piibli prohveteeringute täitumisega isiklikult silmitsi seista. Autor peab Iisraeli riigi loomist üheks lähiajaloo tähtsündmuseks ja esitab oma raamatus Iisraeli rolli tõlgendamise võtme, mille ta usub olevat ka vahendiks Lähis-Ida tulevikusündmuste mõistmisel.

Prince võrdleb juudi rahvast antiigipoe tolmusel riiulil seisva vana kellaga, mis peale pikka vaikimist, inimkäe puudutuseta, ühtäkki tiksuma ja õiget aega näitama hakkab. Iisrael on Jumala prohvetlik kell. Taastades juudi rahva nende omal maal, lükkas Jumal selle kella käima ja pani ta kogu maailmale õiget aega näitama. Teisal kirjutab ta, et „...juutide ajalugu on nagu jõgi, mille suund on maavärina tagajärjel muutunud. Suurem osa selle vetest voolas maavärina poolt tekitatud maa-aluses sängis. Kuna jõe kurss oli märkamatu, arvasid paljud, et see on üleüldse hävinud. Isegi need, kes teadsid, et jõgi on alles, ei saanud aru, mis suunas see voolab“. Iisraeli riigi loomine tõi selle jõe taas nähtavale.

„Tõotatud maa. Prohvetlik pilk Iisraeli tulevikku“ on nagu käsiraamat, mis paljude Vana ja Uue Testamendi prohveteeringute valgel Iisraeli maa ja juudi rahva ajalugu ning tulevikku selgitab. Ka tänased Lähis-Idas ja kogu maailmas asetleidvad murrangulised sündmused muutuvad raamatu kaasabil arusaadavamaks.

Derek Prince'lt on eesti keeles ilmunud kokku kuus raamatut, mida on võimalik osta Logose raamatupoest või tellida www.derekprince.ee koduleheküljelt postiga koju.