Pastor, ärata oma kogudus!

11/2010 Merike Uudam, Tartu Pauluse kogudus

Pauluse raamatupoel on ilmunud uus raamat – John H. Oak, „Pastor, ärata oma kogudus!“ Kui autor asutas Koreas SaRangi koguduse vaid üheksa liikmega, ei osanud ta ette kujutada, et sellest saab mitmekümne tuhande liikmega megakogudus. Tema ainsaks sihiks oli koolitada koguduse liikmeid elama Jeesuse Kristuse tõeliste jüngritena vastavalt piibellikele standarditele.

Kuigi oleme kristlastena sellest maailmast välja kutsutud, oleme samal ajal Jeesuse jüngritena saadetud maailma selge ülesandega – teha jüngreid. Pastorina on autor püüelnud tõelise piibelliku kirikuõpetuse poole, õpetades koguduseliikmeid elama nii, et nad võtaksid eeskujuks Jeesuse Kristuse elu ja iseloomu. Raamatus kirjeldatakse teenimistöö filosoofiat, strateegiat ja meetodeid, vaadeldakse tööpõldu.

Parimat ja suurimat potentsiaali, mis kirikul on, näeb John Oak ilmikliikmetes. Jumalale on ka üks hing oluline ja tõeline ärkamine algab siis, kui võtame selle tõe omaks.

Dr. Oak muretseb suurte kirikute pärast Koreas, kus paljud käivad kohal nagu rahvas, kes kogunes Jeesuse ümber, et nende füüsilised vajadused saaksid rahuldatud. Autori väitel on rahvahulk puhas illusioon, tuleb kasvatada Jeesuse järgijaid, kelle usk paistaks välja nende elustiilist.

Dr. Rick Warren ütleb raamatu eessõnas: „Mu hea sõber dr. John Oak on kirjutanud silmapaistva käsiraamatu Jeesuse järgimisest ja inimeste koolitamisest. See on täis tarkust, mis tuleneb Kristuse teenimisest paljude aastate jooksul. See, millest pastor Oak selles raamatus räägib, ei ole vaid paljas teooria. See töötab! See on olnud tõhus SaRangi koguduses. Jumal on kasutanud selles raamatus olevaid põhimõtteid, et ehitada kirikut, mis on nii tasakaalus kui ka terve, mitte lihtsalt suur.“

Raamatus on kuidagi väga ausalt käsitletud paljusid probleeme, mis on ka meie kogudustes üsna aktuaalsed. Iga vaimulik sooviks ju, et kõik tema koguduseliikmed saaksid Jeesuse sarnaseks!

Oma eessõnas eestikeelsele väljaandele ütleb autor: „Ma palvetan, et eestikeelse väljaande kaudu saab Euroopas taaskord tõeks Jumala tõotus, mis on kirjas Jesaja 60:22 –„kõige pisemast saab tuhatkond ja kõige väetimast vägev rahvas““.

.