Suur piiblileksikon

06/2011 Dr Ingmar Kurg, Peatoimetaja leksikoni eestindamisel

Piiblialase teatmekirjanduse üle tunnevad rõõmu eelkõige piiblilugejad ja -uurijad. Ei laida maha, kui piiblileksikon leiab koha väärikate piibliväljaannete kõrval riiulis, aga leksikoni parim saatus on olla siiski aktiivse piiblilugeja igapäevaseks abiliseks.

Piibli lugemine ja uurimine on olnud kiriku ajaloos paljudele vaimulikele liikumistele tõukejõuks ka Eestis – XIX sajandi ärkamislaine jõudmisel Eestisse hakati uute iseseisvate koguduste tekkimise perioodil otsima alustõdesid Piiblist. Osvald Tärk on Läänemaa ärkamiste kohta öelnud, et tegemist oli lihtsate inimeste lihtsa piiblilugemisega. Aga lihtnegi piiblilugemine võib põhjustada muret ja tekitada tühja vaidlemist, kui lugejal on liiga vähe piiblisiseseid seoseid Jumala eneseilmutusest tervikuna. Piibel tahab olla mõistetud ja selleks tuleb näha vaeva, nagu ütleb leksikoni retsensent dr Jaane Lahe, ning lisab: „Suur distants, mis meid lahutab Piibli kirjutamise ajast ja muistsest Lähis-Ida ning Vahemereruumi kultuurist, on ka üks põhjus, miks tänapäeva eurooplasel tuleb Piiblist arusaamiseks vaeva näha. Et Piibli sõnumit mõista, tuleb see n-ö tõlkida tänapäeva inimesele mõistetavasse keelde, lugejale omastesse mõtlemiskategooriatesse. Seda on võimalik teha alles siis, kui adume, milline on olnud ühe või teise piibliteksti algne Sitz im Leben ‒ teksti tähendus teksti kirjutajate ning nende esimeste kuulajate ja lugejate jaoks. Seepärast on asjakohane Piibli mõistmine võimalik üksnes siis, kui Piibli tekstile lähenetakse esmalt ajalooliselt ja alles seejärel küsitakse, milline võiks olla teksti tähendus ja sõnum meie jaoks."

Suure piiblileksikoni väärtus piiblilugeja jaoks on minu arvates järgmises:

1. 6000 märksõna on piisavalt suur arv, et leida vastuseid enamikule otsitavatest.

2. Leksikon on biblitsistlik, selle sõna parimas tähenduses. Märksõnaartiklid viivad alati tagasi Piibli juurde. Autorite taotlus ei ole olnud esitada väga palju erinevaid interpretatsioone, vaid tuua esile see rikkus, mis sisaldub Piiblis endas. Autorid on veendumusel, et Piibli sõnum on põhiolemuselt terviklik ja usaldusväärne; et Jumala sõna on iseennast toetav läbi kogu Piibli ning et see Jumala ilmutus on heade kavatsustega lugejale arusaadav ja mõistetav.

3. Pikemad artiklid, nagu näiteks „Jumal", „Jeesus Kristus", piibliraamatute ülevaated, teoloogiliselt tsentraalsed mõisted jm on abiks neile, kes tegelevad Piibli uurimisega. Nende artiklitega on tahetud tuua esile võimalikult ammendav näidete hulk kogu Piibli ulatuses; see on kindlasti rõõmuks piiblisurfajatele.

Palju tänu kõigile kaastöölistele suure töö tegemisel leksikoni juures – tõlkijatele, toimetajatele, korrektorile, küljendajale, kunstnikule, retsenseerijale! Õnnistus tulgu teie ja kõigi leksikoni kasutajate peale!

22_suur_piiblileksikon

.