Muutus Selise koguduse nimi

10/2014

Selise Nelipüha Koguduse üldkogu otsustas muuta koguduse nime Selise Baptistikoguduseks. Nimemuudatus oli vajalik, et selgemalt määratleda koguduse kuulumist Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liitu.
Varem tekitas segadust asjaolu, et meie kogudust võeti kui Eesti Kristlikku Nelipühi Kirikusse kuuluvat.
Koguduse esmaregistreerimine toimus 30. jaanuaril 1991. aastal Selise EKB kogudusena. Seega võib nimemuudatust pidada ka koguduse nime ennistamiseks.