Kandidaatide esitamine EKB Liidu ametikohtadele

01/2016

EKB Liidu korralised valimised presidendi, asepresidendi, vanematekogu, ordineerimiskomisjoni ja revisjonikomisjoni kohtadele järgmiseks 4 aastaks toimuvad 22.–23. aprillil 2016 Liidu aastakonverentsil Tartus. Neile kohtadele (v.a asepresident, kelle esitab uus president) saavad esitada kandidaate Liidu liikmed, st ainult kogudused.

Protseduur
Vanematekogu piirkondlikud kandidaadid valitakse piirkonna pastorite poolt. Kui kogudusel pastor puudub, esindab kogudust pastori ülesandeid täitev isik.
Vene regioon esitab kandidaadina oma vanempresbüteri ja iga üle tuhandeliikmeline kogudus ühe kandidaadi.
Lisaks nendele valib konverents kuus vanematekogu liiget enim hääli saanud kandidaatide pingerea alusel.

Kandidaatidele esitatavad tingimused
Liidu president peab olema Liitu kuuluva koguduse täieõiguslik liige, kellel on vaimulik ettevalmistus ja kes on tegutsenud vähemalt 5 aastat ordineeritud pastorina. Kandidaadi vanuse ülemmäär on 65 aastat.
Vanematekogu liige peab olema Liitu kuuluva koguduse vaimuliku (pastori, diakoni) ordinatsiooniga täieõiguslik liige.
Ordineerimiskomisjoni liige peab olema ordineeritud ja vaimulikku autoriteeti omav Liidu pastor.
Revisjonikomisjoni liige peab olema Liidu koguduse liige ja ei või olla samal ajal Liidu juhatuse liige (uus juhatus valitakse pärast aastakonverentsi).

Ajagraafik
1. veebruariks tuleb esitada:
1) kogudustel presidendi, vanematekogu vabalt valitavate liikmete (6 kohta), ordineerimiskomisjoni liikmete (5 kohta) ja revisjonikomisjoni liikmete (3 kohta) kandidaadid;
2) piirkondade juhtidel piirkonna esindaja kandidaat;
3) üle tuhande liikmelisel kogudusel oma kandidaat;
4) vene regioonil teatada oma vanempresbüteri nimi kohe pärast tema valimist.
Valimiskomisjon võtab kandidaatidega ühendust ja ootab neilt vastust hiljemalt 1. märtsiks. Seejärel kandidaadid avalikustatakse.