Missioonitundliku koguduse otsingul

04/2016
Einike Pilli, EKB Liidu juhatuse liige

20. aprillil kogunesid Tallinna Kalju Baptistikoguduse ülemisse tuppa liidu piirkonnavanemad, juhatus, pastorid ja koguduste hindamismeeskondade liikmed, kokku ligi 25 inimest. Seminari ja liidu juhtkonna üheskoos korraldatud koolituspäeva olid läbi tulnud viima vanad ja uued Eesti sõbrad Ameerikast, teiste hulgas Bill Hoyt, Bill Ankerberg ja Bruce Sumner. Eesti kogemust koguduse hindamisest jagasid Rapla koguduse pastor Matt Edminster ja sama koguduse hindamisjärgne mentor Gunnar Mägi.


Keskseks küsimuseks kujunes evangeeliumi kuulutamine kui koguduse elujõu peamine märk. Mõistsime, et mitte kõik kasvavad kogudused pole terved. Aga samamoodi pole terved ka kõik väikesed kogudused. Oluline on, et koguduses on pöördumiste kaudu toimuv kasv. Üheks varem läbi kumanud mõõdikuks on, et kui aastas ristitakse 10% keskmiselt pühapäevastel teenistustel kohalkäivate inimeste hulgast (nt 150 külastaja puhul 15 inimest aastas), võib kogudust pidada tervelt edenevaks koguduseks. Selles perspektiivis on enamikel kogudustel meie liidus kasvuruumi.
Aga kuidas jõuda suhete kaudu ristimisotsuses ja elumuutuses väljenduvate muutusteni? Koolitajad rõhutasid, et evangeelium levib ainult suhetes. Kui Jumalgi ei saanud inimkonda päästa ilma oma Poega meie keskele saatmast, siis kuidas saaksime meie distantsilt ja ilma inimestega kontakti loomata jagada sedasama sõnumit tulemuslikult? Ja samas pole see kunagi kerge tee – ei enda suhteid arendades ega kogudusi nendes suhetes juhtides. Seepärast võtsime koolituse lõpuosas aega, et üksteist kuulata ja üksteise eest palvetada. Ilma jumalasuhteta tema riigi töö ei edene, aga vajame ka tunnet, et oleme üksteise kõrval.