Salemi koguduse hindamise tagasiside

04/2016
Einike Pilli, Salemi kogudus

Päris aprillikuu esimestel päevadel külastas Tartu Salemi kogudust hindamismeeskond. Ega see ootamatult ei tulnud. Olime palunud koguduste hindamise eksperdi Bill Hoyti koos Eesti meeskonnaga analüüsima meie koguduse olemust, tööd ja tulemuslikkust. Hindamismeeskonnas osalesid lisaks Billile veel Helari Puu Tallinnast, Matt Edminster Raplast, Laura Remmel ja Meelis Kibuspuu Tartust ning Evelin Põldsaar Rakverest.


Hindamismeeskonna külastusele eelnes tagasisideküsitluse täitmine (peamiselt) veebikeskkonnas koguduse liikmete poolt. Kokku laekus 31 vastust. Nende põhjal kujunesid välja hindamismeeskonna poolt läbi viidud fookusgrupi intervjuud koguduse juhatusega, noortemeeskonnaga, tööharude juhtidega, palvetunnis osalejatega ning eraldi kahe pastori ja nende abikaasadega. Peale intervjuusid arutas meeskond saadud tulemusi ja sõnastas peamised ettekirjutused (just nii nimetatakse hindamisest välja kasvanud tugevaid soovitusi) järgnevaks perioodiks. Paar nädalat peale hindamist oli kõigil huvilistel võimalik kuulata saadud tagasiside põhjal koostatud tagasisidet. Salemi koguduse arengute elluviimist jääb järgmise perioodi jooksul toetama Matt Edminster.
Salemi koguduse jaoks langes hindamine kokku senise vanempastori Meego Remmeli väljaläkitamisega 3D kogudusse ja koguduse juhatuse valimistega. Seetõttu oli eriti hea hetk küsida, kuidas edasi. Bill Hoyt võrdleb koguduste hindamist arsti juures käimisega – alati saad teada nii selle, mis on hästi, kui selle, mida tuleb parandada. Ega meiegi kogudus olnud erandiks. Aga nüüd me teame paremini ja saame eesmärgipärasemalt tegutseda.