Vanematekogu kavandas oma tööd

05/2016 25 vanematekogu 2016
Leho Paldre, vanematekogu liige

Aastakonverentsil valitud vanematekogu kogunes esimest korda 3. mail Tartus. Iga liige väljendas oma ootusi vanematekogult, vaadati üle kodukord, valiti juhid. President Erki Tamme innustav lühijutlus ja sellele järgnenud palvekoosolek põlvedel lõid hea vaimuliku osaduse.

Vanematekogu esimeheks valiti Pärnu Immaanueli pastor Joosep Tammo, aseesimeheks Oleviste juhatuse liige ja diakon Tarmo Lige. Nii esimees kui aseesimees on alati oodatud osalema ka juhatuse koosolekutel, mis toimuvad reeglina kord kuus. Vanematekogu koguneb neli korda aastas.

Juhatusse kinnitati presidendi ettepanekul lisaks presidendile ja asepresidendile veel Valduste OÜ juhataja Meelis Kibuspuu ja KUSi rektor Einike Pilli. Peasekretäri praegu ei ole – tema koormus jagatakse eri isikute vahel ära. Erki Tamm juhtis tähelepanu sellele, et ka varem on olnud peasekretäri roll suurem siis, kui president on olnud väljastpoolt Tallinnat. Praegune president teatavasti on pastor Tallinnas. Ka asepresident Gunnar Kotiesen on valmis võtma suuremat rolli.

Pikemaks teemaks kujunes arutelu selle üle, kuidas suhtuda Ridala koguduse otsusesse valida pastoriks õde Ethel Suurküla, kes on mitmed aastad koguduse tööd juhatuse esimehena juhtinud. Ustavaid õdesid on vendluses olnud siin-seal kogudustes pastori kohusetäitjatena olukorras, kus pole olnud vendi, kes võtaks vastutust. Pastoriks valimisel (ja ordineerimisel) on meie vendlus aga järginud põhimõtet, et tippjuhi vastutust koguduses (nagu ka perekonnas) kannab mees. Pikema mõttevahetuse järel otsustati võtta Ridala otsus teadmiseks, et õde tegutseb diakonissi ordinatsiooniga pastori kohusetäitjana. Paar vanematekogu liiget lähevad õele õnnistust paluma.

Veel otsustati tänada ja tunnustada Keila, Nõmme ning Nõmme Vabaduse kogudusi teeninud pastor Ants Rebast tema 80. juubeli puhul. EKB naistöö juht Talvi Helde on soovinud ametit üle anda. Tema ettepanekul kinnitati uueks naistöö juhiks Helina-Diana Helmdorf. Sõbra Käe nõukogu liikmeks kinnitati Helle Liht.