Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus

06/2016
Objektiiv, 11.06.2016

Euroopa Inimõiguste Kohus langetas hiljuti väga olulise otsuse, et Euroopa inimõiguste konventsioonist ei tulene mitte kellelegi mitte mingisugust õigust nõuda riikidelt nn homoabielu seadustamist ega ka selle tunnustamist. Otsus on eriti oluline seetõttu, et paljud homoaktivistid armastavad alatasa avalikkust eksitada väitega, nagu tuleneks õigus nn homoabiellu astuda inimõigustest ja nagu oleks riigid seetõttu kohustatud abielu tähenduse radikaalselt ümberdefineerima.

Kohtu otsus kinnitab ühemõtteliselt, et niisugused nõudmised on valelikud ja alusetud. Õigust astuda abiellu endaga samast soost inimesega ei tulene mitte ühestki rahvusvahelisest inimõigustealasest lepingust.