President Kaljulaid: Eesti kirikud on vabad tegutsema oma veendumuste järgi

06/2017 25 kadriorus16juuni

16. juunil võttis Eesti Vabariigi president proua Kersti Kaljulaid Kadriorus vastu Eesti Kirikute Nõukogu ja selle liikmeskirikute juhid. EKB Liidust võtsid osa ja sõna liidu president Erki Tamm, EKN asepresident Meego Remmel ja EKN täitevsekretär Ruudi Leinus. Ligi tunniajase vestluse keskmes oli mõttevahetus, kuidas kristlased ja kirikud saavad oma maad ja rahvast paremini teenida.

President rõhutas, et Eesti kristlaskond on osa suuremast vabakonnast, kes panustab ühise hea nimel kaasaja demokraatlikus ühiskonnas. Põhjamaadega võrreldes, kus olnud riigikiriklik traditsioon, on tema sõnul Eesti kirikutel ja koguduste liitudel üldiselt liberaliseeruvas maailmas enam vabadust ja võimalusi elada ja tegutseda nimelt oma veendumuste järgi. President kinnitas, et seisab jätkuvalt usuvabaduse eest, olgu Eesti ühiskonnas või mujal maailmas.

EKN meenutas presidendile, et 80% maailma elanikkonnast elab täna piiratud usuvabaduse tingimustes ja 80% maailma kristlaskonnast kogeb islamistlikku tagakiusu. Lähis-Idas on kristlaste arv viimaste aastatega kümme korda vähenenud. Massilised tapmised, vangistamised, ahistamised on sundinud inimesi kodumaalt põgenema. Välisriikides pagulastena elavad kristlased vajavad ka Euroopa Liidu riikide poliitilist ja praktilist toetust naasmaks ajaloolistesse kodupaikadesse, kus 2000 aastat elatud.
Reformatsioon, mille 500. aastapäeva tähistamisest samuti räägiti, on kujundanud eestipärast arusaamist usuvabadusest. „Just Eesti-taolises vabas ühiskonnas, kus riik üht kirikut teisele ei eelista, on ka kirikutel parem ning julgem tegutseda ja oma elu korraldada,” tõdes Vabariigi president, kes lubas osaleda ka novembrikuus Eestis toimuval EL usuvabaduse konverentsil. Usulise kirjaoskuse õpetamise vajalikkusest kõneldes kinnitas president, et EKN saab anda oma panuse kiriku ja religiooni teemade sisukamaks käsitlemiseks üldhariduskooli ühiskonnaõpetuse õppekava parendamisega.

EKN tänas presidenti, et ta on hea sõnaga tunnustanud kogudustes tehtavat tööd inimeste ja kogukonna heaks. EKN president Andres Põder kinkis president Kersti Kaljulaidile EKN poolt üllitatud raamatud Eesti oikumeenia lugu ja Kuhu lähed, Maarjamaa? ning Teeliste kirikud 2017.