EBFi resolutsioon terrorivastase seadusandluse ja usuvabaduse kohta

10/2017

Taunib ja mõistab hukka üha kasvava terrorismi, kus usuliste tõekspidamistega õigustatakse vägivalla kasutamist.

Väljendab kaastunnet ja solidaarsust kogukondade ning üksikisikutega, keda terroriaktid on laastanud.

Usub, et terroriaktide sooritajad on samamoodi Jumala näo järgi loodud ja Jumala poolt armastatud mehed ja naised, kuid nad on motiveeritud põhjustest, mis ei ole kooskõlas Jumala armastavate kavatsustega inimkonna heaks.

Austab ja toetab valitsuste vajadust kaitsta oma kodanikke terrorismivastase võitluse strateegiate väljatöötamisega.
Tunnustab ja austab usundilist mitmekesisust meie ühiskonnas ning taaskinnitab keskse baptistide uskumuse: kõigile mõeldud usundi- või usuvabaduse vajadus.
Väljendab muret meie liitude nimel, et hiljutistel terrorismivastastel õigusaktidel mitmes riigis on olnud mittesoovitud, kuid siiski negatiivsed tagajärjed usuvähemusrühmadele, sealhulgas mõnedele pikaealistele kirikutele, mis on päädinud märkimisväärse diskrimineerimisega.

Kutsub üles valitsusi kaitsma usundi- ja usuvabaduse põhimõtteid, kui luuakse terrorismivastaseid strateegiaid, mis takistavad väljakujunenud tavade praktiseerimist erinevatel usundirühmadel, kes ainult soovivad oma ühiskonnas positiivset mõju avaldada.

Jätkab meie liikmesliitude ja partnerite julgustamist, et oldaks Jumala mehed ja naised, kes töötavad ja palvetavad oma kogukondade rahu ning juhtide heaolu ja tarkuse eest, kooskõlas Jeremija väljakutsega: „Ja taotlege selle linna heaolu, kuhu ma olen lasknud teid viia…” (Jr 29:7).