EBFi resolutsioon kristliku abielu kohta

10/2017

taaskinnitab 2010. aasta „Resolutsiooni abielu kohta”. See soovib selgesõnaliselt väljendada, et Piibli põhimõtetel rajanev kristlik abielu on mehe ja naise vahel ning soovitab käesolevat avaldust oma liikmesliitudele.

Rõõmustab Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu vastastikku armastavate ja isetute suhete üle ning nende ilmnemise üle Jeesuse Kristuse elus, surmas ja ülestõusmises.
Tänab Jumalat, et inimene on loodud meheks ja naiseks Jumala näo järgi, ja soovib järgida Pühakirja tunnistust ja õpetust kõigis inimseksuaalsuse väljendustes.

Kutsub üles baptiste näitama eeskuju, väärtustama ja õpetama, et abielu on loodupärane ning piibellik kontekst mehe ja naise seksuaalsetele suhetele, nagu on väljendatud: „Sellepärast jätab mees maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole, ja nemad on üks liha!” (1Ms 2:24).

Saab osa inimsuhete haprusest ning tunneb valu ja raskusi, mida purunenud suhted põhjustavad inimestele kirikutes ja ühiskonnas.

Kinnitab meie vastutust jagada Head Sõnumit Jeesusest Kristusest sõnas ja teos kõigi inimestega, sõltumata nende eluviisist või veendumustest.

Tunnistab vajadust palvetada abielus inimeste eest, neid julgustada ja toetada, pakkudes pastoraalset ja vaimulikku nõustamist, et tugevdada terveid ja elujõulisi kristlikke kogukondi, osaduses Jeesuse Kristusega ja üksteisega.