Indrek Luide – Kehra uus pastor

01/2014 25 kehras 5jaan14
Hannes Pikkel, Kehra kogudus

Kehra Koguduse karjaseks seati 5. jaanuaril pastor Indrek Luide, kes oli siin teeninud juba ühe aasta. Pidulikul päeval osales poolsada inimest Kehrast, külalisi oli ka kaugemalt. Kokkutulnud ei pettunud – nii nagu ilm väljas oli ka jumalateenistus täidetud Jumala sooja ligioluga.

Ametisseseadmise viisid läbi pastorid Meego Remmel ja Gunnar Mäggi. Remmel EKB Liidu presidendina ja Mäggi Harjumaa ja Kesk-Eesti piirkonna vanemana.
Mäggi tänas, et pea 100 aastat tagasi leidus Kehra koguduses inimesi, kes järgisid Jumala kutset ja asutasid Keilasse koguduse.

Luide meenutas prohveteeringut, mille järgi Kehra on ressursikogudus, kes on Jumala poolt kutsutud välja jagama.

Remmel meenutas Luide senist koguduste ehitamise teed. Veendumaks, et kogudus on Luide kutsunud, küsis ta liikmete arvamust ja kogudus vastas "jah". Seejärel võidis Remmel Indrek Luide Kehra koguduse pastoriks.

Pühalik päev jätkus väga südamlikus osaduses koguduse kohvikus.