Otsing

04/2017

Kuna mitmed pastorid on teatanud, et nad ei kandideeri järgmiseks ametiajaks, on kogudused alustanud uute töötegijate otsimist. See on koguduste jaoks suur väljakutse. Seda protsessi on tähtis juhtida läbimõeldult, avatult ja palves Jumala lahendusi otsivas vaimsuses. Alljärgnevalt esitab Teekäija Eesti EKB Koguduste Liidu vanematekogu poolt 9. septembril 2008 vastu võetud suunised.

Iga koguduse iseseisvust ning eripalgelisust tunnustava koguduste liiduna oleme aegade jooksul kasvanud veendumuses, et kohaliku koguduse juhtimise ja tuleviku kujundamisega seotud küsimustes on üldjuhul kutsutud vaimulikku vastutust kandma kohapealsed juhid ehk „koguduse vanemad“, kellele Paulus on öelnud: „Seepärast pange tähele iseennast ja kogu karja, kelle ülevaatajaks Püha Vaim on teid pannud, et te karjastena hoiaksite Jumala kogudust, mille ta on saanud iseenese vere läbi” (Ap 20:28). Sarnaselt Paulusele tunnetame aga meiegi ühiselt valitud koguduste-vahelise koostöö ülevaatajatena oma rolli. Peame väga oluliseks, et nendes küsimustes otsiksid nii kohaliku koguduse juhid, terve kogudus ja samuti liidu juhtkond Kristuse meelt ja Püha Vaimu juhtimist, kuid ei unustaks astuda usus praktilisi samme.

1. Vastavalt kohapealsele vajadusele Eesti EKB Koguduste Liidu kogudus algatab uue pastori leidmise protsessi iseseisvalt omaenda kogudusliku otsustuskorra kohaselt.
2. Kui kogudusel on hetkel ametisolev pastor, kes kavatseb ametist lahkuda, siis peab viimane korrektselt vormistama ja allkirjastama isikliku avalduse koguduse juhatusele või üldkoosolekule. Avalduses teatab ta oma pastorina teenimise lõpetamisest alates kindlast kuupäevast, mille koguduse juhatus ka kinnitab.
3. Seejärel kuulutab kogudus oma pastori ametikoha kokkulepitud kuupäevast vakantseks ja asub otsima uut sobivat kandidaati, teavitades sellest ka liidu juhtkonda.
4. Kui pastorit otsiv kogudus otsustab paluda karjase leidmiseks liidult abi, siis tuleb liidu juhatusele lisaks pastorisoovile teatada ka koguduse võimalustest, mida ollakse valmis võimaliku pastori leidmisel ja kogudusse tööle asumisel omalt poolt pakkuma (seda võiks silmas pidada ka siis, kui ilma liidu vahenduseta tegutsetakse).

Selles võiks olla märgitud:
palga suurus (täiskohaga koguduses töötades võiks soovituslik töötasu olla võrreldav kooliõpetaja keskmise palgaga, mis oli 2016. aastal 950 €);
elamisvõimalused (millist elamispinda ja millistel tingimustel peab kogudus võimalikuks tööle asuvale pastorile ja tema perekonnale pakkuda);
konkreetsed töötingimused ja -vahendid (näiteks võimalik osakoormusega tööaeg, olemasolevad või planeeritavad tööruumid, arvutiside, ametitelefon, liikumisvahend jmt).

Selline teave lihtsustaks liidu juhtkonnal omalt poolt võimalike kandidaatidega lävimist ning viimastel ka isiklikku elu- ja/või töökohavahetuse kaalumist.
Koguduste liidu juhatus arutab seejärel läbi koguduse avalduse. Arvestades liidu juhatuse käsutuses oleva informatsiooniga (õppivate) tulevikutöötegijate kohta või ka omades teavet kohavahetust vajavate pastorite või muudel põhjustel vabade töötegijate kohta, annab liidu juhatus sellest teada pastorit otsivale kogudusele.
Väiksemad lähikonna kogudused võiksid vajadusel koopereeruda, et leida, kutsuda ja palgata mitme koguduse peale üks täis- või osakoormusega pastor. Vastasel juhul võib kaasajal osutuda raskeks töötegija leidmine, kuna inimesed on seotud töö- ja laenukohustustega. Väiksemasse paika elama- ja tööleasumine pole tänapäeval kogudusepoolse abita kerge. Vaimulikku vastutust kandvate töötegijate majanduslik toetamine on piibellik nõue: „Tööline on väärt oma palka“ (1Tm 5:17–18).

Kuigi kogudus sõlmib pastoriga töölepingu ja on juriidiliseks tööandjaks, on liidu eelarvest võimalik toetada Pastorite Fondi vahenditest pastorit lühiajaliselt. Eriti oluline on see teise töökoha kaotamisel või teenimispaiga vahetamisel. Samuti on liidu ühistest vahenditest võimalik pastorikandidaadi leidmisel pakkuda sekundaarset toetust, näiteks otsima stipendiume töötavatele pastoritele vaimulikuks enesetäienduseks või seminaris õppimiseks, vaimulike töötegijate motiveerimist läbi laagrite, seminaride, nõustamise jne.

Kõik eeltoodud ja muudki tõstatuvad küsimused pastori leidmise protsessis ning koguduse ja liidu (juhtkonna) vahelises suhtlemises peavad lahenduse saama omavahelises Püha Vaimu juhtimise järgimises ja palvemeeles.

Uudised

Oleviste kahe pastori ordineerimine

28 Detsember 2023
Oleviste kahe pastori ordineerimine

Detsember 2023  Kaks aastat tagasi, 1. advendipühapäeval seati Oleviste koguduses pastoriteks Teet Uuemõis (56) ja Rait Tõnnori (35), kelle kõrval seisavad ustavad abikaasad Külli ja Hanna-Emilia. Ordineerimine toimus samuti 1. advendil, 3. detsembril 2023. Jumalateenistusel jutlustasid EKB...

Rohi mure wastu

28 Detsember 2023

Detsember 2023Andres Tettermann, Teekäija asutaja 120 aastat tagasi Kui waikib ilma kära,Öö wõtab hõlma sind,Siis algab muremüraJa peletab su und.

2023-7-detsember

28 Detsember 2023
2023-7-detsember

SISUKORD EKB Liidu tööharude jõulutervitusedRainis tõusis sõltuvuste küüsist Jumala kuningriigi kuulutajaks! Mari-Vivian EllamJeesus alustab kuulutamist Mt 4:12–17Jõulud juhatavad teed päriskoju Ermo JürmaValtrik ja Marlen kutsuvad võõraid oma jõululauda Hele-Maria KangroJõulude fenomen...

Palve Ukraina ja Venemaa inimeste eest

28 Detsember 2023
Palve Ukraina ja Venemaa inimeste eest

Detsember 2023  Kolmainu Jumal, kes sa oled maailma ja inimkonna oma Poja kaudu lepitanud, halasta oma loodute peale, kes jälle sõdivad ja surma külvavad.Taas on tsiviilelanikud väheste võimuahnete juhtide poolt...

Palve Lähis-Ida inimeste eest

28 Detsember 2023
Palve Lähis-Ida inimeste eest

Detsember 2023  Oktoobri alguse sündmused Lähis-Idas on väga murettekitavad. Kõigis neis maades – Iisraelis, Palestiinas, Gazas ja Liibanonis – on ka meie baptistikogudused. Euroopa Baptistiföderatsioon on neil päevadel olnud kontaktis...

Eesti Piibliseltsi jõulumargid 2023

28 Detsember 2023
Eesti Piibliseltsi jõulumargid 2023

Detsember 2023 Jaan Bärenson, Eesti Piibliseltsi peasekretär Eesti Piibliselts tähistas lõppeval aastal oma asutamise 210. aastapäeva.Piibliselts on kutsutud Jumala sõna tõlkima, tõlgendama, trükkima, ette lugema ja välja jagama. Paljude maade piibliseltsid...

EKB Liidu koguduste osadusvõrgustik 2024

28 Detsember 2023
EKB Liidu koguduste osadusvõrgustik 2024

Detsember 2023 Kaisa Tamme, EKB Liidu sekretär 1. 3D Kogudus ‒ Tallinna Piibli Kogudus2. Antsla EKB Kogudus ‒ Võru Baptisti Kogudus3. Avispea Vabakogudus ‒ Vormsi Rälby Baptistikogudus4. Eikla Priikogudus ‒ Viljandi...

Et lapsed teaksid jõulude tõelist tähendust

28 Detsember 2023

Detsember 2023Eliisa Ladva, LNK lastetöö Küünlaleegid heidavad akendele säravat valgushelki, ahjus küpseb jõulupraad ja kaminas praksub tuli – kogu kodu on täis jõuluhõngu, lapsed ja lapselapsed on peagi külla tulemas....

Jõulupalve

28 Detsember 2023

Detsember 2023 Jumal!Sina oled see, keda ma ootan;see, kes võid minu elu headuse teele pöörata.See, kes teed mind elavaks.see, kes sünnid mu südames uuesti ja nii võid teha jõulud minus...

Eesti Kirikute Nõukogu jõululäkitus 2023

28 Detsember 2023
Eesti Kirikute Nõukogu jõululäkitus 2023

Detsember 2023  Armsad kaasmaalased!„Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel“ (Jh 1:14). Taas rõõmutseme selle üle, et Jumal on Armastus ja armastab meid. Lausa nii palju, et Ta on...

Linke