Ordineeriti Tõrva ja Valga koguduste pastorid

10/2018 25 valdo otto

Lõikustänupühal, 14. oktoobril palusid Erki Tamm ja lõuna piirkonna juht pastor Leho Paldre õnnistust juba neli aastat Tõrva Immaanueli Kogudust teeninud Valdo Maamägile. Koos abikaasa Elmega teenivad nad kogukonda nädala sees ka Sõbralt Sõbrale kaupluse kaudu. Hea koostöö märgina olid tulnud tervitama EELK Helme koguduse õpetaja Arvo Lasting ja Valga Betaania kogudusest Otto Aavistu abikaasaga ning Üllas Linder. Just Valga kogudusega toimibki tihe ja üksteist toetav teenimine. Samuti on Maamägi viimastel kuudel olnud abiks Otepääl.

Peale mõnusat lõunasöögiosadust siirduti mitmetega edasi Valga Betaania Baptistikogudusse, kes koguneb piirilinna tuiksoonele renditud ruumides. Taas jagasid Erki Tamm ja Leho Paldre sõna ning palusid õnnistust – seekord pastor Otto Aavistule. Kaks aastat tagasi teenimistöösse tulnud ja seminari õppima asunud Otto on koos abikaasa Monikaga loonud Valga linnas head suhted paljude kogudustega. Selle kinnituseks olid kohale tulnud mitmete koguduste esindajad ja pastorid. Peale jumalateenistust jäi rahvas veel kaua vestlema ja tänutorti sööma.