Otsing

Aprill 2023 19 isapoeg
Margus Kask, Elva koguduse pastor

Apostel Paulus andis Timoteosele korralduse: „Ära mässi end argistesse askeldustesse!“ Mõlemad mehed olid töistes suhetes jumalariigi põldudel juba pikka aega. Kui nad siis linnu mööda käisid, andsid nad kogudustele täitmiseks need korraldused, mis apostlid ja vanemad Jeruusalemmas olid otsustanud (Ap 16:4). Apostlite kontsiili korralduste kohta saame lugeda Ap 15:23–29.

Paulus esitab kolm reeglit: töötegija ei seo end kõrvaliste toimetustega, ta lähtub töötamisel korrast ja kord näeb ette töötegija varustatuse.

Timoteos osutus Pauluse jaoks kõlblikuks kaastööliseks. Nende suhet kokkuvõtlikult kirjeldades võiks öelda, et Paulus „jüngerdas“ Timoteost. Timoteos õppis Pauluse meeskonnas olles nägema koguduste ja inimeste vajadusi. Ta pani tähele, kuidas Paulus lahendas ettetulevaid küsimusi, ja suutis oskuslikult disainida koguduste juhtimisstruktuure ning nende kestlikku toimlemist. Timoteos sai väga hea koolituse. Ühtlasi jättis Paulus talle ülesandeks anda omandatud vaimulik pärimus edasi ustavate inimeste hoolde, kes edaspidi sobivad õpetama ka teisi (2Tm 2:2).
Pauluse jaoks on tähtis kõnelda töötegija ametist. Pastoraalkirjadest (1Tm, 2Tm, Tt) leiame põhjalikud juhised töötegijatele ja kogudustele. Timoteos pidi ka need edasi andma. Üheks töötegijatele määratud korralduseks oli mitte mässida ennast argistesse askeldustesse. Ükski, kes on sõjateenistuses, ei seo end argielu askeldustega, kui ta tahab jääda meelepäraseks sellele, kes ta on sõduriks kutsunud. Ja kui keegi võistleb, ei saa ta ometi võidupärga, kui ta ei võistle korrakohaselt. Tööd rügav põllumees peab esimesena saama osa viljast (2Tm 2:4–6). Siin on töötegija kohta kolm võrdlust: sõdur, atleet ja põllumees. Nende põhjal esitab Paulus kolm olulist reeglit: töötegija ei seo end kõrvaliste toimetustega, ta lähtub töötamisel korrast ja kord näeb ette töötegija varustatuse.


Mis siis on need argielu askeldused? Üks tõlkevõimalus on: sõjateenistuja ei mässi end sisse elatise askeldustega. Sõna „askeldused“ on algkeeles pragmateiais. See esineb küll Uues Testamendis vaid üks kord, kuid ta kuulub suuremasse perekonda, milles on nimisõnadena mõisted „praksis“, „pragma“ ja veel mõningad. Need on meile täiesti tuttavad. Sealt on tulnud väljendid „arstipraksis“, „pragmaatiline poliitik“. Filosoofias on tuntud vool nimega „pragmatism“. Selle järgi on tõe kriteeriumiks see, kui edukas on mingi tegevus. Küllap taipas apostel Paulus hästi „pragmatismi“ mõjusid. Ta püüdis juba eos töötegijaid eemale hoida „pragmaatilisusest“. Seda selles mõttes, et nad ei peaks end niivõrd elatise hankimisse sisse mässima, et pole enam võimelised olema meelepärased temale, kes nad ametisse kutsus. Sõdur läheks siis ilmselt tribunali alla, mõnes muus ametis isik vallandataks.
Kuidas siis on vaimulikul töötegijal võimalik ellu jääda? Piibli järgi tuleb lähtuda korrast, mis näeb ette töötegija varustatuse. Siin toob apostel näiteks põllumehe, kes saab varustatuse oma töö viljast. Paulus kasutab paralleeli Moosese Seadusest, mille järgi ei tohi kinni siduda härja suud, kui ta pahmast tallab (5Ms 25:4).
On üsna ilmne, et apostel tahab reserveerida töötegijad eelkõige evangeeliumitöö jaoks. Ise jätkas ta pühade kirjade uurimist, palvetamist ja kasutas kõiki avanevaid võimalusi kuulutamiseks ja vestlusteks. Tessaloonika kirjas vendadele käsib ta neid hoiduda logelejatest ja räägib, et tema on rühmates töötanud nii ööd kui päevad (2Ts 3:6–15). Samas oli ta tänulik, kui kogudused oma osa tegid ja teda toetasid (Fl 4:10–20). Tean omast kogemusest, kuidas ka meie kogudused pingutavad. Samas ei saa me ka kuidagi lahjendada pastoraalkirjade nõudeid.
Remargi korras, arvestades eelnevaid arutelusid Teekäijas, võib nentida, et mitmete kaasaegsete Piibli uurijate (nt G. Theissen, E. Schnabel, R. Yarbrough, A. Runesson jne) järgi on pastoraalkirjades kirjeldatud töötegijat kui „meessoost” isikut. Seevastu mõned teised kirjad on naistöötegijate osas palju avatumad (nt Rm 16:1). Aga kas pole nii, et ka sellised arutelud võivad osutuda enese mässimiseks „argielu askeldustesse”?
Igatahes on kogudustel ja Liidul tervikuna jätkuvalt mõtteainet piibellike tõdede rakendamisel.

Uudised

2023-3-aprill

08 Mai 2023
2023-3-aprill

SISUKORD  7 hetke Soomemaalt Märt Saar Jeesuse nimi vabastas öistest luupainajatest Marcus Zujev Ülestõusmine täidab meid rõõmuga Ermo Jürma Helvi Piispea – Jumal ei anna oma au teisele! Ermo Jürma...

7 hetke Soomemaalt

08 Mai 2023
7 hetke Soomemaalt

Aprill 2023 Märt Saar, Sundomi misjonikoguduse pastor Kuuldavasti meie lõunanaabri Läti koolides enam ajalugu ei õpetata. Kahtlane värk. Seda olulisem on jäädvustada Eesti pikima ajalooga ajakirjas, mis toimub meie tänastel usuradadel....

Jeesuse nimi vabastas öistest luupainajatest

08 Mai 2023
Jeesuse nimi vabastas öistest luupainajatest

Aprill 2023 Marcus Zujev, Oleviste kogudus Anu Zujeva (29) on Toilast Tallinna tulnud juuksur, kes tuli oma kliendi kutsel kristlikke põhitõdesid tutvustavale Alfa-kursusele, kus koges Jumalat ja vabanes öistest luupainajatest. Järgnevalt...

Ülestõusmine täidab meid rõõmuga

08 Mai 2023
Ülestõusmine täidab meid rõõmuga

Aprill 2023 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Ülestõusmishommikul tühja haua avastanud naistest öeldakse, et suure rõõmuga lahkudes jooksid nad kuulutama seda tema jüngritele (Mt 28:8). Kui Jeesus äkitselt ülejäänud jüngrite keskel seisis,...

Helvi Piispea – Jumal ei anna oma au teisele!

08 Mai 2023
Helvi Piispea – Jumal ei anna oma au teisele!

Aprill 2023 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Kes Helvi Piispeaga tuttavaks saab, võib kuulda palju. Oma pikka eluteekonda on ta ka hoolikalt salvestanud. Tema korteri riiulitel on aukartust äratav hulk korrektselt vormistatud...

Ülestõusmispüha ei kuulu üksnes kristlastele

08 Mai 2023
Ülestõusmispüha ei kuulu üksnes kristlastele

Aprill 2023  Tänase päeva kohta öeldakse õhtustes uudistes, et kristlik maailm tähistas ülestõusmispühi. See vastab tõele. Need pühad ei kuulu üksnes kristlastele. Ülestõusmispühade aluseks olevad sündmused on vastuseks üldinimlikele küsimustele...

Minu misjon sõdivas maailmas

08 Mai 2023
Minu misjon sõdivas maailmas

Aprill 2023 Helle Liht, EBFi asepeasekretär, „Ühisosa“, 4.02.2023 Ma vahel ikka mõtlen sellele, et veel aasta tagasi veebruaris ei uskunud ma, et sõda tuleb meile nii lähedale. Vene vägede koondamisest Ukraina...

Rahu keset tormi – koguduste toimimine kriisiajal

08 Mai 2023
Rahu keset tormi – koguduste toimimine kriisiajal

Aprill 2023 Ermo Jürma, Teekäija toimetajaFotod: Erki Tamm, Ermo Jürma Talve viimastel päevadel toimusid veel üllatavalt paksus lumes suikuvas Nuutsaku puhkekeskuses vaimulike töötegijate õppe- ja osaduspäevad. Ukrainas juba üle aasta kõmisenud...

Immaanueli koguduse elu maailmasõdade ajal

08 Mai 2023
Immaanueli koguduse elu maailmasõdade ajal

Aprill 2023 Vanematekogu esimehe Joosep Tammo ettekanne vaimulike töötegijate päeval Nuutsakul 18. märtsil 2023. Alustan Pühakirja tekstiga, mida Osvald Tärk kasutas Tallinna vabanemise 2. aastapäeval, 29. augustil 1943. aastal. Too Jumalale...

Ära mässi end argistesse askeldustesse!

08 Mai 2023
Ära mässi end argistesse askeldustesse!

Aprill 2023 Margus Kask, Elva koguduse pastor Apostel Paulus andis Timoteosele korralduse: „Ära mässi end argistesse askeldustesse!“ Mõlemad mehed olid töistes suhetes jumalariigi põldudel juba pikka aega. Kui nad siis linnu...

Linke