Suvelaagris arendati pastoripere pädevusi

9/2009 Meego Remmel, EKB Liidu president

Pastoriperede suvekohtumisel arendati seekord pea sajakonna osaleja pädevusi vaimulikuks, hingeeluliseks ja füüsiliseks esmaabiks. 20.-22. augustil Nuutsakul toimunud laager kandis vendluse aastamotole viitavat pealkirja "Evangeeliumi elu".

Kolme päeva vältel keskenduti nii spordi kui vaimulike harjutuste praktiseerimisele, temaatilistele ettekannetele, osadusele ühises palves, kaetud toidulaua ümber, ülestõstva laulu ja muusikaga lõkkeõhtutel, kuumaksköetud saunas ning veel viimaseid päevi suvesooja päikest ja järvevett nautides.

Programmijuhi, Kõrgema Usuteadusliku Seminari rektori, Margus Kase koostatud kavaga päevad algasid Valduste OÜ juhataja Meelis Kibuspuu ettekandega ajajuhtimise teemal. Lõkkeõhtul avas Rapla koguduse pastor Allan Helde oma uurimistöö põhjal vaimulike läbipõlemise tagamaid.

.

Teisel päeval kutsus Liidu president Meego Remmel analüüsima vendluse piiblitõlgendust ja praktikat seoses evangeelse kuulutuse ja ristimisega. Elava grupiarutelu järel tutvustas nii vendluse kui Eesti Kirikute Nõukogu teoloogiakomisjoni liige Peeter Roosimaa seisukohavõtte uustestamentlikus ja oikumeenilises ristimisteoloogias.

Ristimiseelse ja -järgse jüngerluse kogemusi jagasid oma koguduste näitel Tartu Risttee pastor Peep Saar ning külalisena laagris osalenud Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku piiskop Ago Lilleorg Tallinnast. Teise laagripäeva lõkkeõhtu lõpetas kõnelus väsimuse ja abieluõnne pingeväljast pastorite pereelus psühholoog Tõnu Lehtsaarelt.

Viimasel päeval õpiti Punase Risti esmaabi koolitaja Talvi Helde juhendamisel kaasaegseid seisukohti ja praktilisi oskusi inimeste elupäästmiseks füüsilise surmaohu olukordades.

Hommikusi vaimulikke harjutusi aitasid täita Valkla koguduse pastor Aldo Randmaa ja Rakvere koguduse pastor Gunnar Kotiesen.

Maitsvat toitu valmistas ning jagas laagrilistele Tartu Kolgata koguduse naiskond Daire Tiigivee eestvõttel. Ühise söömaaja nõudepesulisteks oli terve laagripere.

Mänguoskusi arendasid nii täiskasvanud palliplatsidel kui lapsed oma vanemate kaasabil ja vabatahtlike juhendamisel, kes olid tulnud laagrilisi teenima Põltsamaalt.

Samas paluti õnnistust lähipäevil taas Indoneesiasse misjonitööle suunduva Egon Sarve perekonnale.