Otsing

02/2013 Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

„M16 tammo joosepina olen Issand, sinu Jumal, kes sind tõi välja Egiptusemaalt, orjusekojast. Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval! Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on maa all vees! Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida, sest mina, Issand, sinu Jumal, olen püha vihaga Jumal, kes vanemate süü nuhtleb laste kätte kolmanda ja neljanda põlveni neile, kes mind vihkavad, aga kes heldust osutab tuhandeile neile, kes mind armastavad ja mu käske peavad! Sa ei tohi Issanda, oma Jumala nime asjata suhu võtta, sest Issand ei jäta seda nuhtlemata, kes tema nime asjata suhu võtab! Pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema! Kuus päeva tee tööd ja toimeta kõiki oma talitusi, aga seitsmes päev on Issanda, sinu Jumala hingamispäev. Siis sa ei tohi toimetada ühtegi talitust, ei sa ise ega su poeg ja tütar, ega su sulane ja teenija, ega su veoloom ega võõras, kes su väravais on! Sest kuue päevaga tegi Issand taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on, ja ta hingas seitsmendal päeval: seepärast Issand õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle. Sa pead oma isa ja ema austama, et su elupäevi pikendataks sellel maal, mille Issand, su Jumal, sulle annab! Sa ei tohi tappa! Sa ei tohi abielu rikkuda! Sa ei tohi varastada! Sa ei tohi tunnistada oma ligimese vastu valetunnistajana! Sa ei tohi himustada oma ligimese koda! Sa ei tohi himustada oma ligimese naist, sulast ega teenijat, härga ega eeslit ega midagi, mis su ligimese päralt on!" (2Ms 20:2−17; 5Ms 5:6−21).

Kümme käsku kaitsevad Jumala au ja inimese väärikust.

Egiptuse orjusest lahkumisest oli möödunud kolm kuud. Jumal oli juhtinud oma rahva imeliselt läbi Kõrkjamere, kus vaarao sõjavankrid hukkusid. Need usukogemused olid tugevaks aluseks Jumala ja Iisraeli liidulepingule, mille alusdokumendiks sai „kümme käsku" ehk „seaduse sõnad" (2Ms 34:28).
Erinevalt teiste rahvaste seadustest, mis püüdlevad samuti ühiselu korrastamisele, on Issand siin „ainus Jumal" (2Ms 20:3). Tema näitab oma sõnaga suunda ja lõikab läbi valeteed. Jumal suhtub väga tõsiselt oma rahva pühadusse: „Olge pühad, sest mina Issand, teie Jumal, olen püha!" (3Ms 19:2). Sama toonitab ka: „Te olete mulle preestrite kuningriigiks ja pühaks rahvaks" (2Ms 19:6).

Iisraeli eriline positsioon teiste rahvaste hulgas lähtub „kümne käsu" pidamisest. See tipneb aga ligimesearmastuses. „Ära tasu kätte ja ära pea viha oma rahva laste vastu, vaid armasta oma ligimest nagu iseennast!" (3Ms 19:18). Olulised pole üksnes „kümme käsku", vaid ka nende kommentaar (3Ms 19).
Orjuses on orjapõlve seadused, kõrbes kõrbe seadused. „Kõrb" on Iisraeli jaoks kahetähenduslik kujund. Kõrb võib olla varjupaik, kuid see võib olla ka karistuse ja kiusatuste koht. Jumala juhtimisel ja hoidmisel võib seda olukorda jaatada, siis paistab ta imede- ja seiklusrikas. Kuid elu kõrbes on siiski mööduv nähtus. Kõrberännaku eesmärk on tõotatud maa. Kristlased on „kõrberännakus" näinud oma teekonda läbi kaduviku igavikku.

Jumal ei soovi inimesele ei orjalikku sõltuvust ega pidevat ebakindlust. Ta on suurem kui see, kes jagab elupäevade pikenduseks mannat ja vutte. Ta teeb oma rahvaga liidulepingu, andes neile seadused ja turvalise elu tõotuse.

„Kümnes käsus" kuuleme Jumala korrastatud ja turvalist elu jaatavat häält ka kaasaegses maailmas. Need käsud kaitsevad Jumala au ja inimese väärikust. Jumala nõudmistele eelneb siin tema pääste. Tema ise varustab meid kõige vajalikuga, et elada nende käskude järgi.

Kristlikule eetikale on kümme käsku vaid sissejuhatus, valdavalt koguni negatiivne. Nende valguses mõistame patuse inimese loomust. Jeesuses Kristuses antud „uues liidulepingus" täidetakse elukorraldused usust, armust ja armastusest kantuna.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS:
1. Kas me elame orjuses, kõrbes või tõotatud maal?
2. Kas me usaldame Jumalat kõigis punktides või teeme mõne käsu osas mööndusi?
3. Mis mõttes korrastavad need käsud kaasaegset elu?
4. Kuidas need käsud kaitsevad Jumala au?
5. Kas need käsud kaitsevad inimväärikust?
6. Milline neist käskudest tundub tänapäeval eriti aktuaalne?
7. Kas on võimalik, et Kristus on mõne neist seadustest tühistanud?

Uudised

2021-8-detsember

17 Detsember 2021
2021-8-detsember

SISUKORD  EKB Liidu tööharude jõulutervitusedMuusikaline jõulumõtisklus Liina Rahuoja Jumal kohtub meiega lapses Ermo Jürma Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud Daire Tiigivee Inglite kuulutus Petlemma väljal Teet Uuemõis 35...

Muusikaline jõulumõtisklus

17 Detsember 2021
Muusikaline jõulumõtisklus

Detsember 2021 Liina Rahuoja, Oleviste kogudus Kuigi kõik muu võib tunduda pinnapealne ja eemaletõukav, on isegi väikseim ülesanne muusikas nii haarav ja viib meid linnast, maalt, maast ja kõigest maisest nii...

Jumal kohtub meiega lapses

17 Detsember 2021
Jumal kohtub meiega lapses

Detsember 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Igal aastal toovad jõulud meid Petlemma sõime ette ja lubavad kohtuda Jumalaga, kes tuli maailma lapsena. Nad juhatavad lapse juurde ka meis endas. Jõulukirik, -laulud...

Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

17 Detsember 2021
Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

Detsember 2021 Daire Tiigivee, Tartu Kolgata kogudus Ehkki Ines Kerikmäe tundub esmapilgul pigem vaoshoitud, on ta oma väljenduslaadilt emotsionaalne ning räägib oma elust ja lähedastest ülivõrdeliste sõnadega. Kes Inest lähedalt tunnevad,...

Inglite kuulutus Petlemma väljal

17 Detsember 2021
Inglite kuulutus Petlemma väljal

Detsember 2021 Teet Uuemõis, Oleviste koguduse pastor Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale“ (Lk 2:10).Kui Jeesuslapse sünd ja inglite...

35 aastaga lahenenud jõululugu

17 Detsember 2021
35 aastaga lahenenud jõululugu

Detsember 2021 Hans-Joachim Berg, NDR See algas jõuluõhtul 1940, kuid oleks võinud juhtuda ka mõnel teisel päeval. Vastus saabus aga 35 aastat hiljem.Hans-Joachim Berg jutustab, et 1940. aasta jõuludel oli ta...

Hingehoidjana hooldekodus

17 Detsember 2021
Hingehoidjana hooldekodus

Detsember 2021 Innar Kruglov, hingehoidja Sotsiaalministeeriumi pilootprojekti raames on viimase pooleteise aasta jooksul Eesti suuremates hooldekodudes tegutsenud hingehoidjad. Ka minul avanes võimalus selles töös oma panus anda ja töötada Hellenurmes ‒...

PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

17 Detsember 2021
PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

Detsember 2021 Kreete Kristiine Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus Piiblipäevad „Usu Läbi“ toimusid 29.–30. oktoobril ‒ juba 43. korda. Selle aasta teema valiti, et virgutada kristlasnoori olema julged ja usukindlad selles, kelleks...

Nii on alati olnud?

17 Detsember 2021
Nii on alati olnud?

Detsember 2021 Toivo Pilli, kirikuloolaneEttekanne konverentsil „Väike kogudus ja suur maailm“, 2. oktoobril 2021, Tallinnas „Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen...

Impulsse Kolgata koguduse laagritest

17 Detsember 2021
Impulsse Kolgata koguduse laagritest

Detsember 2021 Tõnu Lehtsaar, Kolgata koguduse diakon Hiljuti jõudis vaatajateni Ermo Ripsi kaheosaline film "Mälestusi Kolgata koguduse laagritest". Film on kõigile kättesaadav Youtube’is. Filmi põhisisuks on ülevaade koguduse laagritest kolmekümne aasta...

Linke