Otsing

03/2013 Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

16 tammo joosep„Ja pärast seda sünnib, et ma valan oma Vaimu kõige liha peale. Siis teie pojad ja tütred hakkavad ennustama, teie vanemad uinuvad unenägusid nähes, teie noored mehed näevad nägemusi. Ja neil päevil valan ma oma Vaimu ka sulaste ja teenijate peale. Ma annan tunnustähti taevas ja maa peal, verd ja tuld ja suitsusambaid. Päike muutub pimedaks ja kuu vereks, enne kui tuleb Issanda päev, suur ja kardetav. Ja sünnib, et igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, pääseb. Sest Siioni mäel ja Jeruusalemmas on pääste, nii nagu Issand on öelnud; ja pääsenute hulgas on need, keda Issand kutsub" (Jl 3:1−5).

Nelipüha on vaimulik varustumine; relvastumine ja kaitse eelseisvate katastroofide palge ees.

Peetrus alustab oma nelipühajutlust sedasama prohvet Joeli sõnumit tsiteerides. Kõige kohta, mille üle tol päeva imestati, võis ta öelda: „See on, mida prohvet Joel on öelnud" (Ap 2:16). Täpsemalt öeldes: Joeli ettekuulutatud sündmuste ahel on alanud teie silme all. Te näete Vaimu väljavalamist, katastroofe ja pääsemist. Joeli prohvetikuulutus saab Peetruse kõne kaudu uue ja avarama tähenduse.

Piiblis kehtib põhimõte: kõigepealt tõotus ja siis täitumine. Kuid tõotust tuleb lugeda alati täitumise valguses. Nii paistab seegi Vana Testamendi tõotus nelipühasündmuse ning Kristuse koguduse sünni ja olemuse valguses.

Kristuse kogudus kui pühade osadus on äratuntav mitte niivõrd organisatsioonist ja oikumeenilisusest kui koguduseliikmetest. Siin on juttu Vaimu tööst, mis vormib iga koguduseliiget. Jumal kasutab inimeste kujundamiseks mitte ainult doktriine ja õpetuslauseid, vaid ka subjektiivseid nägemusi. Samas saadab kogu seda protsessi kollektiivne vaimustus (Vaim valatakse „kogu liha peale" – s 1) ja üksikute vaimuandide organiseeritus tervikorganismiks (1Kr 12). Sellise koguduse liige sünnib Vaimust ja liidetakse sama Vaimu läbi Kristuse ihuks, kus valitseb rõõm üksteise teenimisest sõnas ja teos.
Püha Vaimu väljavalamises sünnib koguduse osadus, mis ületab kõikvõimalikke inimestevahelisi piire. Joeli sõnumis kirjeldatakse inimeste vaheliste piiride kadumist: pojad ja tütred hakkavad ennustama, vanemad ja noored mehed näevad nägemusi ja unenägusid, Vaim langeb isegi sulaste ja teenijate peale.

Nelipühasündmus ja keelterääkimise ime annavad toimuvale ka rahvusvahelise avaruse.
Nelipüha ei ole lihtsalt „armas püha" (Goethe). See on sõnum keset katsumusi ja katastroofe. Siin kuulutatakse veelgi raskemate aegade saabumist. Vaimu väljavalamine ei tähenda siin inimloomuse kroonimist ülevusega. See ei tähenda ka põhiliste materiaalsete või vaimsete vajaduste rahuldamist. See on vaimulik varustumine; relvastumine ja kaitse eelseisvate katastroofide palge ees.

Kõndimine Jeesuse Vaimus ei tähenda isiklikku hoidmist, vaid teravdab meie vastutust illusioonides uinuva maailma ees. Prohvet ei räägi ainult Jumala riigist. Ta kõneleb ka süngest alternatiivist. Jumala riigi ootus, nagu „Issanda päeva" mõistegi (s 4), on ambivalentne. Meie ees on alati kaks võimalust − Jumala riik või allakäik ja hukatus.

Joel, nagu teisedki Vana Testamendi prohvetid, ei kuuluta ette ühte sündmust, vaid tervet sündmuste ahelat. Nii jääb meiegi usk alati tulevikuga seotuks. Meie isiklik uuestisünd ja Vaimu väljavalamine on esimene akt, mis varustab meid ohtlike katastroofide üleelamiseks. Selleski on päästetõotus neile, kes suudavad „valvata". Arvestama peab pideva liha ja vaimu vastuoluga, mis ületatakse üksnes tänu Jumala sekkumisele „ülalt". Sellised rõõmsad Vaimuga täitumise kogemused täidavad meid uue innu ja rõõmuga Issandat ja kaasinimesi teenides.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS:
1. Milline on vanatestamentlike ettekuulutuste ja uuetestamentlike tõotuste vahekord?
2. Milliseid piire ületab Püha Vaimu töö täna?
3. Miks Joeli kuulutus on seotud maailma tabavate katastroofidega?
4. Milliseid liha ja vaimu vastasseise oled täheldanud oma elus?
5. Milliseid liha ja vaimu vastasseise näeme tänapäeva koguduse elus?
6. Kuidas neid vastasseise ületada?
7. Kuidas seostub „rõõm Issandas" Vaimu väljavalamisega?

Uudised

2021-8-detsember

17 Detsember 2021
2021-8-detsember

SISUKORD  EKB Liidu tööharude jõulutervitusedMuusikaline jõulumõtisklus Liina Rahuoja Jumal kohtub meiega lapses Ermo Jürma Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud Daire Tiigivee Inglite kuulutus Petlemma väljal Teet Uuemõis 35...

Muusikaline jõulumõtisklus

17 Detsember 2021
Muusikaline jõulumõtisklus

Detsember 2021 Liina Rahuoja, Oleviste kogudus Kuigi kõik muu võib tunduda pinnapealne ja eemaletõukav, on isegi väikseim ülesanne muusikas nii haarav ja viib meid linnast, maalt, maast ja kõigest maisest nii...

Jumal kohtub meiega lapses

17 Detsember 2021
Jumal kohtub meiega lapses

Detsember 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Igal aastal toovad jõulud meid Petlemma sõime ette ja lubavad kohtuda Jumalaga, kes tuli maailma lapsena. Nad juhatavad lapse juurde ka meis endas. Jõulukirik, -laulud...

Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

17 Detsember 2021
Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

Detsember 2021 Daire Tiigivee, Tartu Kolgata kogudus Ehkki Ines Kerikmäe tundub esmapilgul pigem vaoshoitud, on ta oma väljenduslaadilt emotsionaalne ning räägib oma elust ja lähedastest ülivõrdeliste sõnadega. Kes Inest lähedalt tunnevad,...

Inglite kuulutus Petlemma väljal

17 Detsember 2021
Inglite kuulutus Petlemma väljal

Detsember 2021 Teet Uuemõis, Oleviste koguduse pastor Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale“ (Lk 2:10).Kui Jeesuslapse sünd ja inglite...

35 aastaga lahenenud jõululugu

17 Detsember 2021
35 aastaga lahenenud jõululugu

Detsember 2021 Hans-Joachim Berg, NDR See algas jõuluõhtul 1940, kuid oleks võinud juhtuda ka mõnel teisel päeval. Vastus saabus aga 35 aastat hiljem.Hans-Joachim Berg jutustab, et 1940. aasta jõuludel oli ta...

Hingehoidjana hooldekodus

17 Detsember 2021
Hingehoidjana hooldekodus

Detsember 2021 Innar Kruglov, hingehoidja Sotsiaalministeeriumi pilootprojekti raames on viimase pooleteise aasta jooksul Eesti suuremates hooldekodudes tegutsenud hingehoidjad. Ka minul avanes võimalus selles töös oma panus anda ja töötada Hellenurmes ‒...

PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

17 Detsember 2021
PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

Detsember 2021 Kreete Kristiine Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus Piiblipäevad „Usu Läbi“ toimusid 29.–30. oktoobril ‒ juba 43. korda. Selle aasta teema valiti, et virgutada kristlasnoori olema julged ja usukindlad selles, kelleks...

Nii on alati olnud?

17 Detsember 2021
Nii on alati olnud?

Detsember 2021 Toivo Pilli, kirikuloolaneEttekanne konverentsil „Väike kogudus ja suur maailm“, 2. oktoobril 2021, Tallinnas „Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen...

Impulsse Kolgata koguduse laagritest

17 Detsember 2021
Impulsse Kolgata koguduse laagritest

Detsember 2021 Tõnu Lehtsaar, Kolgata koguduse diakon Hiljuti jõudis vaatajateni Ermo Ripsi kaheosaline film "Mälestusi Kolgata koguduse laagritest". Film on kõigile kättesaadav Youtube’is. Filmi põhisisuks on ülevaade koguduse laagritest kolmekümne aasta...

Linke