Otsing

04/2013 Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

17 korjanduse kotikesed„Ja usklike kogul oli üks süda ja üks hing ning keegi ei öelnud oma vara kohta, et see on tema oma, vaid kõik oli neil ühine. ... Nende hulgas ei olnud keegi puuduses ... Igaühele jagati siis sedamööda, kuidas keegi vajas..." (Ap 2:42−47; 4:32−37).

Me ei tohi unustada, et Jeruusalemma koguduse elu kirjeldus on oluline osa nelipühi sündmusest. Mõnes mõttes on see isegi täiendav: jutt on inimeste majanduslikest vajadustest, söömaaegadest, varandusest ja rahast. Armastuse vaim ei väljendu inimeste materiaalsete vahendite eiramises, vaid nende õiglases jagamises abivajajate vahel. Haige tervendamine (ptk 3) ja tasuta söömaaegade organiseerimine näljastele (ptk 6) näitab ihu eest hoolitsemise vajadust.

Isa kodus ei ole millestki puudus, siin on kõigile eluasemeid ja kaetud laud.

Majandusliku abi korraldamiseks oli vaja „hea maine, Püha Vaimuga ja tarku" vendi (6:3). Majanduslik teenimine ei tohtinud toimuda aga kuulutustöö arvelt (6:2).
Me näeme siin kohalikku kogudust oma muresid lahendamas. Samas on „oma murede" lahendamine valguseks ümbritsevale maailmale.
Koguduse hoolitsev suhtumine oma liikmete suhtes on kutsuv. Tulemuseks on, et nad leidsid „armu kogu rahva silmis. Issand aga lisas päästetuid päevast päeva nende hulka" (2:47).

See, mis sellise koguduse juures on külgetõmbav, ei ole kokkuvõetav mõistes „ühine vara", vaid osaduses üleüldse. Jumala riik teostub sellises osaduslikus elus, mitte majandusliku õiguskorra muutmises. Otsustaval kohal on siin inimene, kes on Püha Vaimuga täidetud ja kes hoolitseb armastusega oma usukaaslaste vajaduste eest. Kogudus ei ole mitte elukindlustus, vaid õnnistatud inimeste osadus. Sellise koguduse süda ei löö mitte majanduslike vajaduste, vaid ühiste õnnistuste taktis. Ühine vara on siin armastuse osaduslik väljendus. Niisugune armastus on kujuteldav ka kõrbes.

Jeesus nägi selle ideaali realiseerumist „Isa maja" mudelis. Isa kodus ei ole millestki puudus, siin on kõigile eluasemeid ja kaetud laud.
Aga mis sai „oma varast"? „Oma vara" ei kadunud algkogudusest, küll aga leiti, et see ei kuulu ainult iseendale (4:32). „Oma vara" kasutati julgelt ja usus ühiste probleemide lahendamiseks. Näiteks organiseerib Cyprianus Kartaagos korjanduse, et osta pantvange röövlite käest välja. Nii koguti kokku 100 000 sestertsi, s.o umbes 20 000 kuldmarka (20. saj vääringus). Sama hoiakut võisime näha ka Küprose kirikujuhi peapiiskop Chrysostomos II teates, et ta annab kiriku varad riigi käsutusse, et aidata finantskriisist välja tulla.

Algkoguduslik eeskuju ei ütle, et kogudus peab tegelema vaid heategevusega, kuid see ütleb, et kristlastena peaksime olema valmis materiaalseteks ohvriteks. See pole võimalik, kui keegi enam midagi ei oma. Paulus annab selge juhise: „Kes seni varastas, ärgu varastagu enam, selle asemel tehku tööd oma kätega, teenides ausalt elatist, et tal oleks jagada sellele, kellel on puudus" (Ef 4:28).
Muidugi on algkoguduslik eeskuju andnud ka konkreetset eeskuju. Kõigepealt väljendus see kloostrite majanduslikus elus, hiljem renessansiajastu utoopiates, mis kopeerisid munkluse praktikat ilmalikul kujul. Veelgi hiljem leiab see väljenduse kommunistlikes utoopiates. Kuid lahutatuna algsest vaimulikust kontekstist kukkusid ilmalikud „ühisvara" projektid läbi.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS:

Kas ja kuidas on sinu koguduses aidatud vaesed ja abivajajaid?
Kas ühist omandit tuleks võtta sõna-sõnalt?
Miks enamus ühisomandi projekte on ajaloos läbi kukkunud?
Millised vaimulikud eeldused peaksid olema abivajajate aitamisel?
Kuidas ja millistes olukordades oleksid sina valmis vaeseid aitama?

Uudised

2021-8-detsember

17 Detsember 2021
2021-8-detsember

SISUKORD  EKB Liidu tööharude jõulutervitusedMuusikaline jõulumõtisklus Liina Rahuoja Jumal kohtub meiega lapses Ermo Jürma Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud Daire Tiigivee Inglite kuulutus Petlemma väljal Teet Uuemõis 35...

Muusikaline jõulumõtisklus

17 Detsember 2021
Muusikaline jõulumõtisklus

Detsember 2021 Liina Rahuoja, Oleviste kogudus Kuigi kõik muu võib tunduda pinnapealne ja eemaletõukav, on isegi väikseim ülesanne muusikas nii haarav ja viib meid linnast, maalt, maast ja kõigest maisest nii...

Jumal kohtub meiega lapses

17 Detsember 2021
Jumal kohtub meiega lapses

Detsember 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Igal aastal toovad jõulud meid Petlemma sõime ette ja lubavad kohtuda Jumalaga, kes tuli maailma lapsena. Nad juhatavad lapse juurde ka meis endas. Jõulukirik, -laulud...

Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

17 Detsember 2021
Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

Detsember 2021 Daire Tiigivee, Tartu Kolgata kogudus Ehkki Ines Kerikmäe tundub esmapilgul pigem vaoshoitud, on ta oma väljenduslaadilt emotsionaalne ning räägib oma elust ja lähedastest ülivõrdeliste sõnadega. Kes Inest lähedalt tunnevad,...

Inglite kuulutus Petlemma väljal

17 Detsember 2021
Inglite kuulutus Petlemma väljal

Detsember 2021 Teet Uuemõis, Oleviste koguduse pastor Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale“ (Lk 2:10).Kui Jeesuslapse sünd ja inglite...

35 aastaga lahenenud jõululugu

17 Detsember 2021
35 aastaga lahenenud jõululugu

Detsember 2021 Hans-Joachim Berg, NDR See algas jõuluõhtul 1940, kuid oleks võinud juhtuda ka mõnel teisel päeval. Vastus saabus aga 35 aastat hiljem.Hans-Joachim Berg jutustab, et 1940. aasta jõuludel oli ta...

Hingehoidjana hooldekodus

17 Detsember 2021
Hingehoidjana hooldekodus

Detsember 2021 Innar Kruglov, hingehoidja Sotsiaalministeeriumi pilootprojekti raames on viimase pooleteise aasta jooksul Eesti suuremates hooldekodudes tegutsenud hingehoidjad. Ka minul avanes võimalus selles töös oma panus anda ja töötada Hellenurmes ‒...

PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

17 Detsember 2021
PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

Detsember 2021 Kreete Kristiine Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus Piiblipäevad „Usu Läbi“ toimusid 29.–30. oktoobril ‒ juba 43. korda. Selle aasta teema valiti, et virgutada kristlasnoori olema julged ja usukindlad selles, kelleks...

Nii on alati olnud?

17 Detsember 2021
Nii on alati olnud?

Detsember 2021 Toivo Pilli, kirikuloolaneEttekanne konverentsil „Väike kogudus ja suur maailm“, 2. oktoobril 2021, Tallinnas „Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen...

Impulsse Kolgata koguduse laagritest

17 Detsember 2021
Impulsse Kolgata koguduse laagritest

Detsember 2021 Tõnu Lehtsaar, Kolgata koguduse diakon Hiljuti jõudis vaatajateni Ermo Ripsi kaheosaline film "Mälestusi Kolgata koguduse laagritest". Film on kõigile kättesaadav Youtube’is. Filmi põhisisuks on ülevaade koguduse laagritest kolmekümne aasta...

Linke