Otsing

10/201316 tammo joosep
Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

KOLMEKÜMNE ÜHEKSAS TUND
„Siis viis Vaim Jeesuse kõrbesse kuradi kiusata... „Kui sa oled Jumala Poeg, siis ütle, et need kivid saaksid leibadekss... Kui sa oled Jumala Poeg, siis kukuta ennast alla ... Selle kõik ma annan sinule, kui sa maha langed ja mind kummardad"" (Mt 4:1–11).
Jeesuse kiusatust kirjeldatakse vaid sünoptilistes evangeeliumides ja Heebrea kirjas (Hb 2:18; 4:15). Oma vastused kiusajale ammutab Jeesus viiendast Moosese raamatust. Nii seostuvad need sündmused Iisraeli kõrberännakuga. Need on oma olemuselt samad kiusatused, mida koges Jumala rahvas oma rännakul (1Kr 10:1–13).

On olnud aegu, mil see, mis oli jõukohane Õpetajale, pole olnud jõukohane õpilastele.

Jeesus saab Vaimu juhtimise, et leida kõrbes mõtiskledes ja palvetades selgus oma kutsumuse suhtes. Nelikümmend päeva pärast ristimist kõrbes on kontsentreeritud pilt Iisraeli neljakümneaastasest kõrberännakust. Küsimusega: „Kui sa oled Jumala Poeg?" paneb kiusaja ristimises saadud kindluse „See on minu armas Poeg" proovile. Vaimuliku elu kõrgpunktile järgnevad saatana kiusatuslikud ettepanekud. Need lähtuvad „lihahimust, silmahimust ja elukõrkusest" (1Jh 2:16). Kuid samas vastavad kiusaja ettepanekud juutlikule ettekujutusele tulevase Messia tegevusest. Need on jätkuvaks proovikiviks ka Kristuse kogudusele. Jälgides kristluse ajalugu, võime tõdeda, et on olnud aegu, mil see, mis oli jõukohane Õpetajale, pole olnud jõukohane õpilastele. Antud teemat illustreerivad Õpetaja kõnelused suurinkvisiitoriga Dostojevski ja Bulgakovi loomingus.

Kuidas neid kiusatusi tõlgendada? Kõik nad on suunatud ühele eesmärgile: Jeesus peaks kõrvaldama elu negatiivsed ilmingud – nälja, kannatused, surma ja ebaõigluse. Alles siis oleks ta Päästja, kui ta teeks kividest leiba, oleks haavamatu õnnetuste suhtes ja valitseks kogu maailma. Viimane on kristlastele olnud kõige kiusatuslikum ja ohtlikum. Just kolmanda kiusatuse järel paljastab Jeesus selle, kellega ta tegelikult räägib: „Tagane minust, saatan!" ja paneb ta põgenema.

See kõik ei tähenda sugugi, nagu poleks Jeesusel midagi tegemist inimeste hädade ja kannatustega. See ei tähenda, nagu ei läheks leiva küsimus talle korda. Ta söötis ju kaastundest tuhandeid. Ta tundis ka Jumala päästvat ettenägevust ja kõneles Jumala riigi väljavaadetest maises elus. Ometi nägi ta seda kõike Jumala valitsuse tulemusena, mitte saatanast inspireeritud kompromissides. Jumalale meelepärased eesmärgid pole saavutatavad iga hinnaga. Ei saa olla ühtki eesmärki, mis pühitseks abinõud. Jeesuse kõrbekiusatuste lugu on igale jüngrile aktuaalne.

Lisaks eelpool öeldule peitub selles loos ürgne saatanaga lepingu tegemise motiiv. Kristlastena me aga teame, et saatana võim on murtud. Niisiis küsimus seisneb selles, kas me usaldame Jumalat enam kui selle maailma vürsti. Kes Jumalat ei usalda, sellel on kalduvus teda kiusata. Goethe „Faustis" kujutatakse Mefistot inimelu saatva kiusatusena – kasvada inimeseks olemises, proovides erinevaid rolle. Me peame arvestama, et kuri ei ole piiratav „lihalike" himude madalatele motiividele, vaid see kasvab vastavalt meie elu saavutustele, suurematele ülesannetele ja avaramatele võimalustele. Teisest küljest on Jeesuse kiusatuste lugu oluline täiendus õpetusele patust ja süüst. Vastandina Vana Testamendi pattulangusloole võidab siin Jumala Poeg saatana poolt pakutud kiusatused. „Jah, ühe inimese üleastumise tõttu on surm valitsenud kuningana selle ühe kaudu. Aga seda kindlamini need, kes saavad armu ülirohkesti ning õiguse anni, hakkavad valitsema kuningana elus selle ühe – Jeesuse Kristuse – kaudu" (Rm 5:17).

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Milliseid kiusatusi oled sina tundnud?
• Milliseid kiusatusi näed sa koguduslikus töös?
• Kuidas võiks „kristliku maailma" idee olla kiusatuseks Kristuse järgijale?
• Kuidas võib inimene tänapäeval teha lepingu saatanaga?
• Mis tähendus on sinu jaoks Kristuse võidul kiusatuste üle?

Uudised

2021-8-detsember

17 Detsember 2021
2021-8-detsember

SISUKORD  EKB Liidu tööharude jõulutervitusedMuusikaline jõulumõtisklus Liina Rahuoja Jumal kohtub meiega lapses Ermo Jürma Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud Daire Tiigivee Inglite kuulutus Petlemma väljal Teet Uuemõis 35...

Muusikaline jõulumõtisklus

17 Detsember 2021
Muusikaline jõulumõtisklus

Detsember 2021 Liina Rahuoja, Oleviste kogudus Kuigi kõik muu võib tunduda pinnapealne ja eemaletõukav, on isegi väikseim ülesanne muusikas nii haarav ja viib meid linnast, maalt, maast ja kõigest maisest nii...

Jumal kohtub meiega lapses

17 Detsember 2021
Jumal kohtub meiega lapses

Detsember 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Igal aastal toovad jõulud meid Petlemma sõime ette ja lubavad kohtuda Jumalaga, kes tuli maailma lapsena. Nad juhatavad lapse juurde ka meis endas. Jõulukirik, -laulud...

Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

17 Detsember 2021
Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

Detsember 2021 Daire Tiigivee, Tartu Kolgata kogudus Ehkki Ines Kerikmäe tundub esmapilgul pigem vaoshoitud, on ta oma väljenduslaadilt emotsionaalne ning räägib oma elust ja lähedastest ülivõrdeliste sõnadega. Kes Inest lähedalt tunnevad,...

Inglite kuulutus Petlemma väljal

17 Detsember 2021
Inglite kuulutus Petlemma väljal

Detsember 2021 Teet Uuemõis, Oleviste koguduse pastor Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale“ (Lk 2:10).Kui Jeesuslapse sünd ja inglite...

35 aastaga lahenenud jõululugu

17 Detsember 2021
35 aastaga lahenenud jõululugu

Detsember 2021 Hans-Joachim Berg, NDR See algas jõuluõhtul 1940, kuid oleks võinud juhtuda ka mõnel teisel päeval. Vastus saabus aga 35 aastat hiljem.Hans-Joachim Berg jutustab, et 1940. aasta jõuludel oli ta...

Hingehoidjana hooldekodus

17 Detsember 2021
Hingehoidjana hooldekodus

Detsember 2021 Innar Kruglov, hingehoidja Sotsiaalministeeriumi pilootprojekti raames on viimase pooleteise aasta jooksul Eesti suuremates hooldekodudes tegutsenud hingehoidjad. Ka minul avanes võimalus selles töös oma panus anda ja töötada Hellenurmes ‒...

PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

17 Detsember 2021
PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

Detsember 2021 Kreete Kristiine Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus Piiblipäevad „Usu Läbi“ toimusid 29.–30. oktoobril ‒ juba 43. korda. Selle aasta teema valiti, et virgutada kristlasnoori olema julged ja usukindlad selles, kelleks...

Nii on alati olnud?

17 Detsember 2021
Nii on alati olnud?

Detsember 2021 Toivo Pilli, kirikuloolaneEttekanne konverentsil „Väike kogudus ja suur maailm“, 2. oktoobril 2021, Tallinnas „Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen...

Impulsse Kolgata koguduse laagritest

17 Detsember 2021
Impulsse Kolgata koguduse laagritest

Detsember 2021 Tõnu Lehtsaar, Kolgata koguduse diakon Hiljuti jõudis vaatajateni Ermo Ripsi kaheosaline film "Mälestusi Kolgata koguduse laagritest". Film on kõigile kättesaadav Youtube’is. Filmi põhisisuks on ülevaade koguduse laagritest kolmekümne aasta...

Linke