Otsing

11/2013 16 tammo joosep-1
Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

NELJAKÜMNE ESIMENE TUND

„Sest Issand ütleb Iisraeli soole nõnda: Otsige mind, et te jääksite elama! Ärge otsige Peetelit, ärge minge Gilgalisse, ärge läbige Beer-Sebat; sest Gilgal läheb kindlasti vangi ja Peetelist saab õudne paik! Otsige Issandat, et te jääksite elama, et ta nagu tuli ei tungiks Joosepi kotta ega põletaks seda, ilma et Peetelil oleks kustutajat, teie, kes muudate õiguse koirohuks ja paiskate maha õigluse! ... Ma olen teie pühadest nördinud, ma põlgan neid ja ma ei salli teie koosolekute lõhna. Sest kuigi te toote mulle oma põletus- ja roaohvreid, ei ole mul neist hea meel ja ma ei vaatagi teie rasvase tänuohvri peale. Saada ära mu eest oma laulude kära, ma ei taha kuulda su naablite mängu!" (Am 5:4–7.21–27).

Me ei saa Jumalalt tema kohtuotsuste muutmist isegi meeleparandusega „välja pressida".

Need umbes 760 eKr kirjutatud sõnad on valitseva usulise elu kriitika. Ühtlasi on see nutulaul Iisraeli saatuse üle. „Iisraeli soo" all peetakse silmis kõiki Põhjariigi elanikke. „Otsige mind ... otsige Issandat!" Samas nimetatakse siin kolme pühamut. Peetel ja Gilgal asuvad Põhjariigis Iisraelis ja Beer-Seba lõunariigis Juudas. „Ärge otsige" neid pühamuid, vaid „otsige Issandat!" Tavaliselt tähendas üleskutse Jumalat otsida üleskutset minna pühamusse. Aamos ütleb siin aga erakordse teravusega, et nendes pühamutes pole võimalik Jumalat leida. Põhjust kirjeldab ta salmis 7: „...teie, kes muudate õiguse koirohuks ja paiskate maha õiguse!" Niisiis põhjus asub mitte jumalateenistuses, vaid inimestes, kes sinna lähevad ja selles osalevad. Sellepärast ütleb Jumal, et ta „on nende pühadest nördinud" ja „ei salli nende koosolekute lõhna". Nende laulud on nagu kära Jumala kõrvus.

Kuid sellisel valel otsimisel on ka oma vastand, mille leiame salmis 14: „Otsige head, mitte kurja, et te jääksite elama! Siis on teiega Issand, vägede Jumal, nõnda nagu te ütlete." Selle asemel, et südameid valmistamata pühamuisse palverännakuid teha, peaksid iisraellased hoopis „head otsima". Nad peaksid pidama Jumala käske ja määrusi. Prohvet Miika kaudu ütleb Jumal: „Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult oma Jumalaga" (Mi 6:8). Need on otsustavad eeldused tõelisele osadusele Jumalaga. Am 5:15 on öeldud, et kui rahvas „paneb väravais kehtima õiguse, vahest Issand, vägede Jumal, annab siiski armu Joosepi jäägile!". See tähendab, et me ei saa Jumalalt tema kohtuotsuste muutmist isegi meeleparandusega „välja pressida". Jumalat ei saa millekski sundida. Kuid nähes meeleparandust, võib ta olla järele jäänud rahva suhtes armuline.

Milliseid järeldusi võiksime eelpool öeldust teha tänase koguduse elu suhtes? Jumalateenistus ja argielu ei tohi teineteisega olla vastuolus. Aamose-aegne jumalateenistus pühamutes oli kujunenud õnneliku elu ja edukuse saavutamise vahendiks. Argipäeva elu käis aga oma rada. Õnne võis saavutada ka teiste arvel ja õigust väänates. Õiglus inimeste vahelistes suhetes ei maksnud enam midagi. Jumalat teeniti samamoodi nagu paganad oma ebajumalaid. Jumalateenistuslik muusika oli muutunud „laulude käraks", mis vaimustas küll rahvast, kuid mitte Jumalat.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Kust meie otsime Jumalat?
• Miks me otsime Jumalat?
• Mis võiks Jumalale meie jumalateenistustes meeldida?
• Mis on Jumalale meie elus ja jumalateenistuses vastuvõetamatu?
• Mida ootab Jumal oma rahvalt?
• Miks isegi hea vaimulik muusika võib muutuda „käraks", mis Jumalale ei meeldi?

Uudised

2021-8-detsember

17 Detsember 2021
2021-8-detsember

SISUKORD  EKB Liidu tööharude jõulutervitusedMuusikaline jõulumõtisklus Liina Rahuoja Jumal kohtub meiega lapses Ermo Jürma Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud Daire Tiigivee Inglite kuulutus Petlemma väljal Teet Uuemõis 35...

Muusikaline jõulumõtisklus

17 Detsember 2021
Muusikaline jõulumõtisklus

Detsember 2021 Liina Rahuoja, Oleviste kogudus Kuigi kõik muu võib tunduda pinnapealne ja eemaletõukav, on isegi väikseim ülesanne muusikas nii haarav ja viib meid linnast, maalt, maast ja kõigest maisest nii...

Jumal kohtub meiega lapses

17 Detsember 2021
Jumal kohtub meiega lapses

Detsember 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Igal aastal toovad jõulud meid Petlemma sõime ette ja lubavad kohtuda Jumalaga, kes tuli maailma lapsena. Nad juhatavad lapse juurde ka meis endas. Jõulukirik, -laulud...

Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

17 Detsember 2021
Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

Detsember 2021 Daire Tiigivee, Tartu Kolgata kogudus Ehkki Ines Kerikmäe tundub esmapilgul pigem vaoshoitud, on ta oma väljenduslaadilt emotsionaalne ning räägib oma elust ja lähedastest ülivõrdeliste sõnadega. Kes Inest lähedalt tunnevad,...

Inglite kuulutus Petlemma väljal

17 Detsember 2021
Inglite kuulutus Petlemma väljal

Detsember 2021 Teet Uuemõis, Oleviste koguduse pastor Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale“ (Lk 2:10).Kui Jeesuslapse sünd ja inglite...

35 aastaga lahenenud jõululugu

17 Detsember 2021
35 aastaga lahenenud jõululugu

Detsember 2021 Hans-Joachim Berg, NDR See algas jõuluõhtul 1940, kuid oleks võinud juhtuda ka mõnel teisel päeval. Vastus saabus aga 35 aastat hiljem.Hans-Joachim Berg jutustab, et 1940. aasta jõuludel oli ta...

Hingehoidjana hooldekodus

17 Detsember 2021
Hingehoidjana hooldekodus

Detsember 2021 Innar Kruglov, hingehoidja Sotsiaalministeeriumi pilootprojekti raames on viimase pooleteise aasta jooksul Eesti suuremates hooldekodudes tegutsenud hingehoidjad. Ka minul avanes võimalus selles töös oma panus anda ja töötada Hellenurmes ‒...

PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

17 Detsember 2021
PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

Detsember 2021 Kreete Kristiine Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus Piiblipäevad „Usu Läbi“ toimusid 29.–30. oktoobril ‒ juba 43. korda. Selle aasta teema valiti, et virgutada kristlasnoori olema julged ja usukindlad selles, kelleks...

Nii on alati olnud?

17 Detsember 2021
Nii on alati olnud?

Detsember 2021 Toivo Pilli, kirikuloolaneEttekanne konverentsil „Väike kogudus ja suur maailm“, 2. oktoobril 2021, Tallinnas „Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen...

Impulsse Kolgata koguduse laagritest

17 Detsember 2021
Impulsse Kolgata koguduse laagritest

Detsember 2021 Tõnu Lehtsaar, Kolgata koguduse diakon Hiljuti jõudis vaatajateni Ermo Ripsi kaheosaline film "Mälestusi Kolgata koguduse laagritest". Film on kõigile kättesaadav Youtube’is. Filmi põhisisuks on ülevaade koguduse laagritest kolmekümne aasta...

Linke