Otsing

11/2013 17 3grupipalve-1Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor
NELJAKÜMNE TEINE TUND

„Meie esiisad kummardasid Jumalat sellel mäel, ja teie ütlete, et Jeruusalemm olevat paik, kus peab kummardama." Jeesus ütles talle: „Naine, usu mind, et tuleb tund, mil te ei kummarda Isa sellel mäel ega Jeruusalemmas! Teie kummardate, mida te ei tea, meie kummardame, mida me teame, sest pääste tuleb juutidelt. Kuid tuleb tund ja see ongi juba käes, et tõelised kummardajad kummardavad Isa vaimus ja tões, sest Isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad. Jumal on Vaim ja kes teda kummardavad, peavad teda vaimus ja tões kummardama" (Jh 4:20–24; vrd Rm 12:1).

Inimesed küsivad: miks me peame just teie kirikust Jumalat otsima?

Jeesuse ajal suhtusid juudid samaarlastesse nagu poolpaganaisse, kellega läbikäimist välditi. Juut, kes rändas Galileast Jeruusalemma või tagasi, valis pikema teekonna läbi Perea, et end võõrastega kokku puutudes mitte roojastada. Jeesus valib aga just lühema teekonna, et murda vaimuliku uhkuse barjäärist läbi. Unustada ei tuleks ka seda, et Luuka evangeeliumis räägitakse samaarlastest korduvalt positiivses võtmes. Mitte alati ja kõikjal ei läinud Jeesusel nii hästi nagu seekord Jaakobi kaevul Samaaria naisega vesteldes. Lk 9:51j näeme ka samaarlastepoolset vastuseisu Jeruusalemma suunas liikuvate palverändurite suhtes.
Kuid seekord osutus kontakt Samaaria naisega positiivseks. Tõsi, selle positiivse kohtumise kohale tõuseb mineviku vari. Naine ütleb: „Meie esiisad kummardasid Jumalat sellel mäel, ja teie ütlete, et Jeruusalemm olevat paik, kus peab kummardama." Garizimi mäele samaarlaste poolt ehitatud tempel oli püstitatud alternatiiviks Jeruusalemma templile. Aastal 128 eKr olid juudid selle hävitanud. Niisiis olid rahvuslikud haavad alles värsked.

Ajalugu tunneb palju võrreldavaid alternatiive. Inimesed küsivad: miks me peame just teie kirikust Jumalat otsima? Mis mõttes on Jeruusalemm parem Mekast või mõnest India pühast linnast? Jeesus ei lasku selliste alternatiivide tasemele. Tema vastus on „Jumal on Vaim." Teiste sõnadega: Jumal seisab meie alternatiividest ja ismidest kõrgemal. See ei ole mingi idealistlik ja filosoofiline või romantilisest tundest kantud alternatiiv. Apostel Paulus ütleb: „Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks; see olgu teie mõistlik jumalateenistus" (Rm 12:1).
Jumala tões ja vaimus kummardamine ei tähenda sünkretismi. Jumala „Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde" (Jh 1:14). Lihaks saanud Sõna kutsub meidki armastama Jumalat ja kaasinimesi! Tegemist ei ole jõuetu vaimsusega, vaid elumuutva väega. „Tuleb tund ja see ongi juba käes, et tõelised kummardajad kummardavad Isa vaimus ja tões, sest Isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad" (s 23). „Kui see sünnib, siis ei ole enam kreeklast ega juuti, ei ümberlõigatut ega ümberlõikamatut, ei umbkeelset ega sküüti, ei orja ega vaba, vaid kõik ja kõikides on Kristus" (Kl 3:11; vrd Gl 3:24).

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Kuidas mõjutavad esiisadelt saadud pärimused meie tänast usuelu?
• Millist tähendust võiksid meie elus omada „Jaakobi allikad"?
• Milliste usuliste vastuoludega peame kaasajal arvestama?
• Kas meie jumalateenimise võimalused on kuidagi piiratud pühade paikadega?
• Mis mõttes tuleb meie pääste juutidelt?
• Kuidas vältida usulisi segadusi ja sünkretismi?
• Mis või kes on „tões ja vaimus" Jumala kummardamise kriteeriumiks?
• Millised tagajärjed on tõelisel jumalateenistusel?

Uudised

2021-8-detsember

17 Detsember 2021
2021-8-detsember

SISUKORD  EKB Liidu tööharude jõulutervitusedMuusikaline jõulumõtisklus Liina Rahuoja Jumal kohtub meiega lapses Ermo Jürma Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud Daire Tiigivee Inglite kuulutus Petlemma väljal Teet Uuemõis 35...

Muusikaline jõulumõtisklus

17 Detsember 2021
Muusikaline jõulumõtisklus

Detsember 2021 Liina Rahuoja, Oleviste kogudus Kuigi kõik muu võib tunduda pinnapealne ja eemaletõukav, on isegi väikseim ülesanne muusikas nii haarav ja viib meid linnast, maalt, maast ja kõigest maisest nii...

Jumal kohtub meiega lapses

17 Detsember 2021
Jumal kohtub meiega lapses

Detsember 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Igal aastal toovad jõulud meid Petlemma sõime ette ja lubavad kohtuda Jumalaga, kes tuli maailma lapsena. Nad juhatavad lapse juurde ka meis endas. Jõulukirik, -laulud...

Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

17 Detsember 2021
Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

Detsember 2021 Daire Tiigivee, Tartu Kolgata kogudus Ehkki Ines Kerikmäe tundub esmapilgul pigem vaoshoitud, on ta oma väljenduslaadilt emotsionaalne ning räägib oma elust ja lähedastest ülivõrdeliste sõnadega. Kes Inest lähedalt tunnevad,...

Inglite kuulutus Petlemma väljal

17 Detsember 2021
Inglite kuulutus Petlemma väljal

Detsember 2021 Teet Uuemõis, Oleviste koguduse pastor Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale“ (Lk 2:10).Kui Jeesuslapse sünd ja inglite...

35 aastaga lahenenud jõululugu

17 Detsember 2021
35 aastaga lahenenud jõululugu

Detsember 2021 Hans-Joachim Berg, NDR See algas jõuluõhtul 1940, kuid oleks võinud juhtuda ka mõnel teisel päeval. Vastus saabus aga 35 aastat hiljem.Hans-Joachim Berg jutustab, et 1940. aasta jõuludel oli ta...

Hingehoidjana hooldekodus

17 Detsember 2021
Hingehoidjana hooldekodus

Detsember 2021 Innar Kruglov, hingehoidja Sotsiaalministeeriumi pilootprojekti raames on viimase pooleteise aasta jooksul Eesti suuremates hooldekodudes tegutsenud hingehoidjad. Ka minul avanes võimalus selles töös oma panus anda ja töötada Hellenurmes ‒...

PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

17 Detsember 2021
PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

Detsember 2021 Kreete Kristiine Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus Piiblipäevad „Usu Läbi“ toimusid 29.–30. oktoobril ‒ juba 43. korda. Selle aasta teema valiti, et virgutada kristlasnoori olema julged ja usukindlad selles, kelleks...

Nii on alati olnud?

17 Detsember 2021
Nii on alati olnud?

Detsember 2021 Toivo Pilli, kirikuloolaneEttekanne konverentsil „Väike kogudus ja suur maailm“, 2. oktoobril 2021, Tallinnas „Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen...

Impulsse Kolgata koguduse laagritest

17 Detsember 2021
Impulsse Kolgata koguduse laagritest

Detsember 2021 Tõnu Lehtsaar, Kolgata koguduse diakon Hiljuti jõudis vaatajateni Ermo Ripsi kaheosaline film "Mälestusi Kolgata koguduse laagritest". Film on kõigile kättesaadav Youtube’is. Filmi põhisisuks on ülevaade koguduse laagritest kolmekümne aasta...

Linke