Otsing

12/2013 19 hispaania madonna-1Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor
NELJAKÜMNE NELJAS TUND

„Õnnis on naine, kes on uskunud, et läheb täide, mis Issand talle on kõnelnud. ... Ta on tõuganud võimukad maha troonidelt ja ülendanud alandlikke, näljaseid on ta täitnud heade andidega, ent rikkad saatnud minema tühjalt ..." (Lk 1:45, 52–53).

Maarja kiituslaulus peitub vanatestamentlike motiivide rohkus.

Sõnadega „Magnificat anima mea Dominum" („Minu hing ülistab Issandat") algab ladinakeelne Maarja kiituslaul (Lk 1:46–55). Mõni aeg pärast seda, kui ingel Gabriel oli Galileas Naatsareti külas Jeesuse sünni ette kuulutanud, ruttas Maarja Juudamaale Eliisabetti külastama. Viimase prohvetlikule tervitusele vastab Maarja oma kiituslauluga. See on Jumala suurte päästetegude poeetiline ülistus. Magnificat on klassikalises kirikumuusikas üks säravamaid ja pidulikemaid peatükke.

Maarjas elab Aabrahami usk (vrd 1Ms 15:6). Tema on usu eeskujuks järgnevale Jumala tõotuste täitumise ajastule. Usu ja usalduse eeskujuna juhatab ta sisse pääste ajastu, ajajärgu, mis algab kiituslauluga. Tõenäoliselt kasutas Maarja seejuures juudi koguduse jumalateenistuses tuntud kiituslaulude sõnu. Sellest kõneleb tema laulus peituvate vanatestamentlike motiivide rohkus.
Maarja kiidab Jumalat selle eest, mida ta ise on kogenud (Lk 1:46b–50) ja selle eest, mis nüüd saab osaks ka Iisraeli rahvale ja kogu maailmale. Magnificat annab siin edasi Jeesuse sõnumi põhilise sisu: „viimased saavad esimesteks" (Mk 10:31) ja alandatud ülendatakse (Lk 18:14). Õnnistust kuulutatakse näljastele, alandatutele ja nõrkadele, rikkaid ja uhkeid tabab aga kohus.

Maarja kirjeldatud alandusel on mitu isiklikku külge. Esiteks tolleaegsed naised elasid alandatutena meeste meelevalla alla. Sellele alandusele lisandus vahel lastetuse koorem või abielueelse raseduse häbi. Need Maarja isiklikud kogemused omandavad kiituslaulus universaalse iseloomu. Siin öeldakse, et senised valitsenud suhted pöörduvad nüüd pea peale. Jumal ise taastab inimlikust ülbusest rikutud maailmas korra ja õigluse. See, mis tundub selle maailma silmis väärtusetuna, väärtustatakse. Otsustavaks ei ole Uues Testamendis mitte senise korra häving, vaid Jumala arm, mis saab osaks vaestele ja rõhututele. „Madalus" (Lk 1:48) ületatakse.

Magnificat ei idealiseeri madalust, nagu tegid seda ekslikult antiiksed küünikud. Nii ei idealiseeri meiegi oma madalust, vaid kõnnime selles usus ja lootuses, kuni meid „ülendatakse". Südamelt ülbed ja kõrgid pillutatakse aga laiali (Lk 1:51). See ei ole madalate ja kõrkide lõputu ringkäik, kus kord on üks, kord teine peal, vaid Jumala sekkumine, milles ilmneb uue maailma lõplik kord. Oma rahvast päästes ja õiglust jalule seades näitab Jumal oma pühadust. „Ta läkitas lunastuse oma rahvale, ta kinnitas oma lepingu igaveseks, püha ja kardetav on tema nimi" (Ps 111:9).

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Milline koht on Maarja eeskujul sinu usuelus?
• Mis pani Maarjat Jumalat ülistama ja kiitma?
• Milles väljenduvad kaasajal alandavad suhted?
• Mis kõneleb kaasajal inimeste ülbusest?
• Kas vaesust ja madalust võiks kuidagi idealiseerida?
• Milles väljendub sinu elus Jumala suurus ja kiidetavas?

Uudised

2021-8-detsember

17 Detsember 2021
2021-8-detsember

SISUKORD  EKB Liidu tööharude jõulutervitusedMuusikaline jõulumõtisklus Liina Rahuoja Jumal kohtub meiega lapses Ermo Jürma Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud Daire Tiigivee Inglite kuulutus Petlemma väljal Teet Uuemõis 35...

Muusikaline jõulumõtisklus

17 Detsember 2021
Muusikaline jõulumõtisklus

Detsember 2021 Liina Rahuoja, Oleviste kogudus Kuigi kõik muu võib tunduda pinnapealne ja eemaletõukav, on isegi väikseim ülesanne muusikas nii haarav ja viib meid linnast, maalt, maast ja kõigest maisest nii...

Jumal kohtub meiega lapses

17 Detsember 2021
Jumal kohtub meiega lapses

Detsember 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Igal aastal toovad jõulud meid Petlemma sõime ette ja lubavad kohtuda Jumalaga, kes tuli maailma lapsena. Nad juhatavad lapse juurde ka meis endas. Jõulukirik, -laulud...

Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

17 Detsember 2021
Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

Detsember 2021 Daire Tiigivee, Tartu Kolgata kogudus Ehkki Ines Kerikmäe tundub esmapilgul pigem vaoshoitud, on ta oma väljenduslaadilt emotsionaalne ning räägib oma elust ja lähedastest ülivõrdeliste sõnadega. Kes Inest lähedalt tunnevad,...

Inglite kuulutus Petlemma väljal

17 Detsember 2021
Inglite kuulutus Petlemma väljal

Detsember 2021 Teet Uuemõis, Oleviste koguduse pastor Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale“ (Lk 2:10).Kui Jeesuslapse sünd ja inglite...

35 aastaga lahenenud jõululugu

17 Detsember 2021
35 aastaga lahenenud jõululugu

Detsember 2021 Hans-Joachim Berg, NDR See algas jõuluõhtul 1940, kuid oleks võinud juhtuda ka mõnel teisel päeval. Vastus saabus aga 35 aastat hiljem.Hans-Joachim Berg jutustab, et 1940. aasta jõuludel oli ta...

Hingehoidjana hooldekodus

17 Detsember 2021
Hingehoidjana hooldekodus

Detsember 2021 Innar Kruglov, hingehoidja Sotsiaalministeeriumi pilootprojekti raames on viimase pooleteise aasta jooksul Eesti suuremates hooldekodudes tegutsenud hingehoidjad. Ka minul avanes võimalus selles töös oma panus anda ja töötada Hellenurmes ‒...

PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

17 Detsember 2021
PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

Detsember 2021 Kreete Kristiine Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus Piiblipäevad „Usu Läbi“ toimusid 29.–30. oktoobril ‒ juba 43. korda. Selle aasta teema valiti, et virgutada kristlasnoori olema julged ja usukindlad selles, kelleks...

Nii on alati olnud?

17 Detsember 2021
Nii on alati olnud?

Detsember 2021 Toivo Pilli, kirikuloolaneEttekanne konverentsil „Väike kogudus ja suur maailm“, 2. oktoobril 2021, Tallinnas „Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen...

Impulsse Kolgata koguduse laagritest

17 Detsember 2021
Impulsse Kolgata koguduse laagritest

Detsember 2021 Tõnu Lehtsaar, Kolgata koguduse diakon Hiljuti jõudis vaatajateni Ermo Ripsi kaheosaline film "Mälestusi Kolgata koguduse laagritest". Film on kõigile kättesaadav Youtube’is. Filmi põhisisuks on ülevaade koguduse laagritest kolmekümne aasta...

Linke