Otsing

1/2014 16 tammo joosep-1
Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

NELJAKÜMNE VIIES TUND

„Ma nägin taevast alla tulevat ingli, kellel oli sügaviku võti ja suured ahelad käes. Ja ta võttis kinni lohe, selle muistse mao, kes on Kurat ja Saatan, ning aheldas ta tuhandeks aastaks ning viskas ta sügavikku ja sulges ta luku taha ning pani pealt pitseriga kinni, et ta enam ei eksitaks rahvaid, kuni need tuhat aastat saavad täis. Pärast seda peab teda natukeseks ajaks lahti lastama. Ja ma nägin troone ja neid, kes nende peal istusid; ja kohus anti nende kätte ... Nad tõusid ellu ning valitsesid kuningatena koos Kristusega tuhat aastat" (Ilm 20:1–4).

On tähelepanuväärne, et Johannese ilmutusraamatust lähtuv kuldse ajastu ootus on suurim impulss, millel baseerub kaasaegne optimistlik tulevikunägemus. Samas, kui arvestada kõiki kohutavaid sündmusi, mida ilmutusraamat sisaldab, on sellele positiivsele nägemusele pühendatud vaid mõned salmid. Ometi on need nn „tuhandeaastase rahuriigi" ootuse lähtepunktiks. Enne Kristuse lõplikku tulekut saabub „vahepealne" ehk „eelviimane" ajastu. Siis aheldatakse saatan „sügavikku". Oluline on, et selline ootus oli tuntud nii juutlikus apokalüptilises kirjanduses kui ka evangeeliumides. Vrd Lk 10:18 ja 1Kr 15:24jj. See annab keset viimse aja katastroofilisi sündmusi siiski rahumeelse lõpplahenduse.

Nii nagu apokalüptiliselt pessimistlik nägemus oli oma olemuselt maine-lihalik, nii nähti selles hiljem sageli ka maiste võitluste positiivseid võimalusi. Eriliselt absurdse vormi võttis see Münsteris aastail 1534–35, kui väike grupp radikaalselt meelestatud usklikke kuulutas välja „tuhandeaastase riigi". Keskaegne kirik oli taolist ohtu pareerinud sellega, et kuulutas „tuhandeaastase rahuriigi" kiriku ajastuks, mis lõpeb Kristuse taastulekuga. Kuid Joachim Fiorest oli äratanud taas uue lõpuaja ootuse. Ta väitis, et Isa ja Poja ajastule järgneb Vaimu ajastu, mis algab 1260. aastal. Siis moodustab uuendatud munklus õigete valitsuse. Just sellistest impulssidest sündisid reformatsiooniaegsed katsed luua maapealset rahuriiki.

Kõigest hoolimata osutab hiliastlik (kr chilioi – tuhat) ootus tõelisusele, mis on pälvinud kaasajal üha suuremat tähelepanu. Tuhandeaastase rahuriigi ootus on võimaldanud ajaloo arengut näha selgemalt ka usulises perspektiivis. Seni oli inimkonna arengut vaadeldud enamasti „patust rikutuna", kuid unustati, et Jumal on päästeloo käigus muutnud maailma ka positiivses suunas. Orjanduse ja rassiliste eelarvamuste kadumine, naiste ja laste õiguste kaitse, sotsiaalse hoolekande paranemine ning kõik püüdlused inimväärika ja Loojale meelepärasema ühiskonna saavutamiseks ei ole ainult asjatud katsed rikutud maailma parandada.

Hoolimata „apokalüptilistest vapustustest" on need „eelviimase ajastu" lootuse märgid. Nende eest astusid sageli välja usulised vähemused, kes uskusid Kristuse peatset taastulekut. Kindlasti pole see olnud mingi sirgjooneline areng parema maailma suunas. Kõik need saavutused on sündinud uue maailma „sünnitusvaludes". Sellega on seletatav „ajastute vahel" elava põlvkonna traagika. Saatana väljaheitmine taevast annab põhjust juubeldamiseks, kuid maa peal, kuhu ta heidetakse, tähendab see esialgu kannatuste ja häda mitmekordistumist (Ilm 12:12; vrd 6:2j; Mt 6:10). Ometi on see ajutine olukord, sest saatan aheldatakse ja heidetakse „sügavikku". Seni tähendab kristlaseks olemine siiski „ajastutevahelist" elu ja Jeesuse Kristuse taastuleku ootust. Viimane annab sära ja tähenduse ka „eelviimasele ajastule", mille ootust me jagame kogu looduga.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Millised on sinu kujutlused „tuhandeaastasest rahuriigist"?
• Kuidas on neid kirjakohti sinu koguduses käsitletud?
• Kas saatana meelevald maisuses on piiramatu?
• Milline tähendus võiks olla õpetusel saatana aheldamisest ja „tuhandeaastasest rahuriigist" meie praktilisele usuelule?
• Milline on usklike viimne lootus?
• Kas sa ootad maailma olude paranemist või Jeesuse Kristuse taastulekut?
• Milliste „eelviimaste asjade" eest peaksid usklikud seisma?

Uudised

2021-8-detsember

17 Detsember 2021
2021-8-detsember

SISUKORD  EKB Liidu tööharude jõulutervitusedMuusikaline jõulumõtisklus Liina Rahuoja Jumal kohtub meiega lapses Ermo Jürma Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud Daire Tiigivee Inglite kuulutus Petlemma väljal Teet Uuemõis 35...

Muusikaline jõulumõtisklus

17 Detsember 2021
Muusikaline jõulumõtisklus

Detsember 2021 Liina Rahuoja, Oleviste kogudus Kuigi kõik muu võib tunduda pinnapealne ja eemaletõukav, on isegi väikseim ülesanne muusikas nii haarav ja viib meid linnast, maalt, maast ja kõigest maisest nii...

Jumal kohtub meiega lapses

17 Detsember 2021
Jumal kohtub meiega lapses

Detsember 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Igal aastal toovad jõulud meid Petlemma sõime ette ja lubavad kohtuda Jumalaga, kes tuli maailma lapsena. Nad juhatavad lapse juurde ka meis endas. Jõulukirik, -laulud...

Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

17 Detsember 2021
Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

Detsember 2021 Daire Tiigivee, Tartu Kolgata kogudus Ehkki Ines Kerikmäe tundub esmapilgul pigem vaoshoitud, on ta oma väljenduslaadilt emotsionaalne ning räägib oma elust ja lähedastest ülivõrdeliste sõnadega. Kes Inest lähedalt tunnevad,...

Inglite kuulutus Petlemma väljal

17 Detsember 2021
Inglite kuulutus Petlemma väljal

Detsember 2021 Teet Uuemõis, Oleviste koguduse pastor Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale“ (Lk 2:10).Kui Jeesuslapse sünd ja inglite...

35 aastaga lahenenud jõululugu

17 Detsember 2021
35 aastaga lahenenud jõululugu

Detsember 2021 Hans-Joachim Berg, NDR See algas jõuluõhtul 1940, kuid oleks võinud juhtuda ka mõnel teisel päeval. Vastus saabus aga 35 aastat hiljem.Hans-Joachim Berg jutustab, et 1940. aasta jõuludel oli ta...

Hingehoidjana hooldekodus

17 Detsember 2021
Hingehoidjana hooldekodus

Detsember 2021 Innar Kruglov, hingehoidja Sotsiaalministeeriumi pilootprojekti raames on viimase pooleteise aasta jooksul Eesti suuremates hooldekodudes tegutsenud hingehoidjad. Ka minul avanes võimalus selles töös oma panus anda ja töötada Hellenurmes ‒...

PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

17 Detsember 2021
PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

Detsember 2021 Kreete Kristiine Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus Piiblipäevad „Usu Läbi“ toimusid 29.–30. oktoobril ‒ juba 43. korda. Selle aasta teema valiti, et virgutada kristlasnoori olema julged ja usukindlad selles, kelleks...

Nii on alati olnud?

17 Detsember 2021
Nii on alati olnud?

Detsember 2021 Toivo Pilli, kirikuloolaneEttekanne konverentsil „Väike kogudus ja suur maailm“, 2. oktoobril 2021, Tallinnas „Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen...

Impulsse Kolgata koguduse laagritest

17 Detsember 2021
Impulsse Kolgata koguduse laagritest

Detsember 2021 Tõnu Lehtsaar, Kolgata koguduse diakon Hiljuti jõudis vaatajateni Ermo Ripsi kaheosaline film "Mälestusi Kolgata koguduse laagritest". Film on kõigile kättesaadav Youtube’is. Filmi põhisisuks on ülevaade koguduse laagritest kolmekümne aasta...

Linke