Otsing

02/2014 17 karmeli juhatus-1

Piibel kodugrupis
Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

NELJAKÜMNE KAHEKSAS TUND

Lapsed, olge kuulekad oma vanemaile Issandas ... Orjad, olge oma maistele isandatele kuulekad nagu Kristusele... Ja teie isandad, tehke sedasama neile ning jätke maha ähvardamine, teades, et nii neil kui teil on Isand taevas... Viimaks veel: saage vägevaks Issandas ja tema tugevuse jõus!" (Ef 6:1–10).

Pauluse sõnumis kohtame tollele ajastule iseloomulikke suhteid. Jutt on suurperekonnast, kus pereisa, lapsed ja orjad elavad külg külje kõrval. Kasvatus ja argitöö käivad käsikäes. Isa kohustuste täitmine võib võtta nii positiivseid kui negatiivseid väljendusviise. Alguses seisab siiski hoiatus, et lapsi ei tohiks karmusega „ärritada", vaid manitsuse ja juhatamisega kasvatada. Kreeka sõna paideia peab silmas kasvatust autoriteedi ja eeskuju läbi.

Kristlik usk annab inimsuhetele uue, osadusliku ja partnerliku iseloomu.

Kuid suurpere juurde kuuluvad ka suhted sulaste ja orjadega. Just siin märkame, et kristlik usk annab neile uue, osadusliku ja partnerliku iseloomu, sest Jumala ees on kõik võrdsed.

Vastandina Jeesuse kutsele astuda „maailmast" välja, et saada tõelisteks jüngriteks (Mt 10:34–39; Lk 9:57–62), näeme siin kristliku eetika teist poolt. Pauluse manitsused lähtuvad Vana Testamendi elukorraldustest ja kümnest käsust, samal ajal kui Jeesus avab Mäejutluses esitatud Jumala riigi programmi. Need kristliku eetika mõlemad alustalad kirjeldavad „uut inimest" kõige erinevamates olukordades. Ühest küljest on ta Jumala riigi eest võitleja, kes on valmis mängu panema ja kaotama isegi seda, mille poole tavainimesed püüdlevad. Teisest küljest on ta aga vabastatud, tervendatud, kaasinimestega lepitatud ja kogukonnas lugupeetud inimene. Pauluse kodukorda käsitlevad manitsused on orienteeritud teisele, nn „normaalsele olukorrale".
Loomulikult on see „normaalne olukord" kirjeldatav olemasolevate ühiskondlike suhete ja eelduste raames. Kuid need suhted pole igavesed, sest kui neis osalejad täituvad Jeesuse Kristuse Vaimuga, hakkavad ka senistele suhetele omased tavad ja kombed muutuma. Pühale Vaimule allutatuna saab koduski juhtivaks motiiviks Jeesuse järgimine.
Kristliku eetika jõud seisneb selles, et kõige erinevamad isikute rühmad on allutatud ühele Issandale. Nad kõik on „vennad ja õed", „Kristuse sulased, kes kõigest hingest teevad Jumala tahtmist" (Ef 6:6). See muudab kõik seisuslikud erinevused suhteliseks. Sellele lisandub eriline manitsus „isandatele", et nad arvestaksid, et ka nende jaoks on „Isand taevas". Muidugi kehtib see ka nendele isandatele, kes ei ole koguduse liikmed. Teiste sõnadega, siin ei kiideta iga olemasolevat korda õigeks, inimlikuks ja heaks, vaid allutatakse kõrgemale – jumalikule korrale.

Koduses eetikas on samas ka muutumatu osa: kuigi kohustusi vaadeldakse kehtiva seisusliku korra raames, ei isoleerita neid isikutest ja nende suhtest Jumalaga. Vooruslikkuse nõue ei lähtu mitte seisuslikust korrast (Platoni ideaalriik), vaid vastutusest Jumala ees. Nii vormib kristlik armastus ka sotsiaaleetilisi suhteid.
Antud manitsused näitavad, kuidas usk Kristusesse pidi kujundama antiikse suurperekonna siseseid suhteid. Hilisemal ajal, kui kodu ja töö üha enam eristusid, kujunes välja vastuolu isikliku ja ilmaliku elu vahel. Tekkis arvamus, et kristlik elukäsitlus peaks just kodustes suhetes erakordselt puhtalt väljenduma, samal ajal jäi tööeetika vaateväljast välja.
Apostli manitsus peaks meid täna panema nii koduseid kui tööalaseid suhteid kristlikus vaimus üle vaatama.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Kas loetu on üksüheselt ülekantav tänasesse päeva?
• Milliseid erinevusi täheldame Pauluse-aegsete ja kaasaegsete peresiseste suhete vallas?
• Kas lapsed peavad olema absoluutselt kuulekad oma vanemaile?
• Kui ei, siis millised oleksid suuremad erinevused Pauluse-aegse pere ja kaasaegse pere vahel?
• Millised kaasaegsed töösuhted sarnanevad kõige enam „orjapidamisele"?
• Kuidas seista kristlastena vastu „orjapidamise" mentaliteedile?
• Mis on siin muutumatu Jumala sõna kõigile ajastutele?

Uudised

Oleviste kahe pastori ordineerimine

28 Detsember 2023
Oleviste kahe pastori ordineerimine

Detsember 2023  Kaks aastat tagasi, 1. advendipühapäeval seati Oleviste koguduses pastoriteks Teet Uuemõis (56) ja Rait Tõnnori (35), kelle kõrval seisavad ustavad abikaasad Külli ja Hanna-Emilia. Ordineerimine toimus samuti 1. advendil, 3. detsembril 2023. Jumalateenistusel jutlustasid EKB...

Rohi mure wastu

28 Detsember 2023

Detsember 2023Andres Tettermann, Teekäija asutaja 120 aastat tagasi Kui waikib ilma kära,Öö wõtab hõlma sind,Siis algab muremüraJa peletab su und.

2023-7-detsember

28 Detsember 2023
2023-7-detsember

SISUKORD EKB Liidu tööharude jõulutervitusedRainis tõusis sõltuvuste küüsist Jumala kuningriigi kuulutajaks! Mari-Vivian EllamJeesus alustab kuulutamist Mt 4:12–17Jõulud juhatavad teed päriskoju Ermo JürmaValtrik ja Marlen kutsuvad võõraid oma jõululauda Hele-Maria KangroJõulude fenomen...

Palve Ukraina ja Venemaa inimeste eest

28 Detsember 2023
Palve Ukraina ja Venemaa inimeste eest

Detsember 2023  Kolmainu Jumal, kes sa oled maailma ja inimkonna oma Poja kaudu lepitanud, halasta oma loodute peale, kes jälle sõdivad ja surma külvavad.Taas on tsiviilelanikud väheste võimuahnete juhtide poolt...

Palve Lähis-Ida inimeste eest

28 Detsember 2023
Palve Lähis-Ida inimeste eest

Detsember 2023  Oktoobri alguse sündmused Lähis-Idas on väga murettekitavad. Kõigis neis maades – Iisraelis, Palestiinas, Gazas ja Liibanonis – on ka meie baptistikogudused. Euroopa Baptistiföderatsioon on neil päevadel olnud kontaktis...

Eesti Piibliseltsi jõulumargid 2023

28 Detsember 2023
Eesti Piibliseltsi jõulumargid 2023

Detsember 2023 Jaan Bärenson, Eesti Piibliseltsi peasekretär Eesti Piibliselts tähistas lõppeval aastal oma asutamise 210. aastapäeva.Piibliselts on kutsutud Jumala sõna tõlkima, tõlgendama, trükkima, ette lugema ja välja jagama. Paljude maade piibliseltsid...

EKB Liidu koguduste osadusvõrgustik 2024

28 Detsember 2023
EKB Liidu koguduste osadusvõrgustik 2024

Detsember 2023 Kaisa Tamme, EKB Liidu sekretär 1. 3D Kogudus ‒ Tallinna Piibli Kogudus2. Antsla EKB Kogudus ‒ Võru Baptisti Kogudus3. Avispea Vabakogudus ‒ Vormsi Rälby Baptistikogudus4. Eikla Priikogudus ‒ Viljandi...

Et lapsed teaksid jõulude tõelist tähendust

28 Detsember 2023

Detsember 2023Eliisa Ladva, LNK lastetöö Küünlaleegid heidavad akendele säravat valgushelki, ahjus küpseb jõulupraad ja kaminas praksub tuli – kogu kodu on täis jõuluhõngu, lapsed ja lapselapsed on peagi külla tulemas....

Jõulupalve

28 Detsember 2023

Detsember 2023 Jumal!Sina oled see, keda ma ootan;see, kes võid minu elu headuse teele pöörata.See, kes teed mind elavaks.see, kes sünnid mu südames uuesti ja nii võid teha jõulud minus...

Eesti Kirikute Nõukogu jõululäkitus 2023

28 Detsember 2023
Eesti Kirikute Nõukogu jõululäkitus 2023

Detsember 2023  Armsad kaasmaalased!„Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel“ (Jh 1:14). Taas rõõmutseme selle üle, et Jumal on Armastus ja armastab meid. Lausa nii palju, et Ta on...

Linke