Otsing

02/2014 17 karmeli juhatus-1

Piibel kodugrupis
Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

NELJAKÜMNE KAHEKSAS TUND

Lapsed, olge kuulekad oma vanemaile Issandas ... Orjad, olge oma maistele isandatele kuulekad nagu Kristusele... Ja teie isandad, tehke sedasama neile ning jätke maha ähvardamine, teades, et nii neil kui teil on Isand taevas... Viimaks veel: saage vägevaks Issandas ja tema tugevuse jõus!" (Ef 6:1–10).

Pauluse sõnumis kohtame tollele ajastule iseloomulikke suhteid. Jutt on suurperekonnast, kus pereisa, lapsed ja orjad elavad külg külje kõrval. Kasvatus ja argitöö käivad käsikäes. Isa kohustuste täitmine võib võtta nii positiivseid kui negatiivseid väljendusviise. Alguses seisab siiski hoiatus, et lapsi ei tohiks karmusega „ärritada", vaid manitsuse ja juhatamisega kasvatada. Kreeka sõna paideia peab silmas kasvatust autoriteedi ja eeskuju läbi.

Kristlik usk annab inimsuhetele uue, osadusliku ja partnerliku iseloomu.

Kuid suurpere juurde kuuluvad ka suhted sulaste ja orjadega. Just siin märkame, et kristlik usk annab neile uue, osadusliku ja partnerliku iseloomu, sest Jumala ees on kõik võrdsed.

Vastandina Jeesuse kutsele astuda „maailmast" välja, et saada tõelisteks jüngriteks (Mt 10:34–39; Lk 9:57–62), näeme siin kristliku eetika teist poolt. Pauluse manitsused lähtuvad Vana Testamendi elukorraldustest ja kümnest käsust, samal ajal kui Jeesus avab Mäejutluses esitatud Jumala riigi programmi. Need kristliku eetika mõlemad alustalad kirjeldavad „uut inimest" kõige erinevamates olukordades. Ühest küljest on ta Jumala riigi eest võitleja, kes on valmis mängu panema ja kaotama isegi seda, mille poole tavainimesed püüdlevad. Teisest küljest on ta aga vabastatud, tervendatud, kaasinimestega lepitatud ja kogukonnas lugupeetud inimene. Pauluse kodukorda käsitlevad manitsused on orienteeritud teisele, nn „normaalsele olukorrale".
Loomulikult on see „normaalne olukord" kirjeldatav olemasolevate ühiskondlike suhete ja eelduste raames. Kuid need suhted pole igavesed, sest kui neis osalejad täituvad Jeesuse Kristuse Vaimuga, hakkavad ka senistele suhetele omased tavad ja kombed muutuma. Pühale Vaimule allutatuna saab koduski juhtivaks motiiviks Jeesuse järgimine.
Kristliku eetika jõud seisneb selles, et kõige erinevamad isikute rühmad on allutatud ühele Issandale. Nad kõik on „vennad ja õed", „Kristuse sulased, kes kõigest hingest teevad Jumala tahtmist" (Ef 6:6). See muudab kõik seisuslikud erinevused suhteliseks. Sellele lisandub eriline manitsus „isandatele", et nad arvestaksid, et ka nende jaoks on „Isand taevas". Muidugi kehtib see ka nendele isandatele, kes ei ole koguduse liikmed. Teiste sõnadega, siin ei kiideta iga olemasolevat korda õigeks, inimlikuks ja heaks, vaid allutatakse kõrgemale – jumalikule korrale.

Koduses eetikas on samas ka muutumatu osa: kuigi kohustusi vaadeldakse kehtiva seisusliku korra raames, ei isoleerita neid isikutest ja nende suhtest Jumalaga. Vooruslikkuse nõue ei lähtu mitte seisuslikust korrast (Platoni ideaalriik), vaid vastutusest Jumala ees. Nii vormib kristlik armastus ka sotsiaaleetilisi suhteid.
Antud manitsused näitavad, kuidas usk Kristusesse pidi kujundama antiikse suurperekonna siseseid suhteid. Hilisemal ajal, kui kodu ja töö üha enam eristusid, kujunes välja vastuolu isikliku ja ilmaliku elu vahel. Tekkis arvamus, et kristlik elukäsitlus peaks just kodustes suhetes erakordselt puhtalt väljenduma, samal ajal jäi tööeetika vaateväljast välja.
Apostli manitsus peaks meid täna panema nii koduseid kui tööalaseid suhteid kristlikus vaimus üle vaatama.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Kas loetu on üksüheselt ülekantav tänasesse päeva?
• Milliseid erinevusi täheldame Pauluse-aegsete ja kaasaegsete peresiseste suhete vallas?
• Kas lapsed peavad olema absoluutselt kuulekad oma vanemaile?
• Kui ei, siis millised oleksid suuremad erinevused Pauluse-aegse pere ja kaasaegse pere vahel?
• Millised kaasaegsed töösuhted sarnanevad kõige enam „orjapidamisele"?
• Kuidas seista kristlastena vastu „orjapidamise" mentaliteedile?
• Mis on siin muutumatu Jumala sõna kõigile ajastutele?

Uudised

2021-8-detsember

17 Detsember 2021
2021-8-detsember

SISUKORD  EKB Liidu tööharude jõulutervitusedMuusikaline jõulumõtisklus Liina Rahuoja Jumal kohtub meiega lapses Ermo Jürma Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud Daire Tiigivee Inglite kuulutus Petlemma väljal Teet Uuemõis 35...

Muusikaline jõulumõtisklus

17 Detsember 2021
Muusikaline jõulumõtisklus

Detsember 2021 Liina Rahuoja, Oleviste kogudus Kuigi kõik muu võib tunduda pinnapealne ja eemaletõukav, on isegi väikseim ülesanne muusikas nii haarav ja viib meid linnast, maalt, maast ja kõigest maisest nii...

Jumal kohtub meiega lapses

17 Detsember 2021
Jumal kohtub meiega lapses

Detsember 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Igal aastal toovad jõulud meid Petlemma sõime ette ja lubavad kohtuda Jumalaga, kes tuli maailma lapsena. Nad juhatavad lapse juurde ka meis endas. Jõulukirik, -laulud...

Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

17 Detsember 2021
Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

Detsember 2021 Daire Tiigivee, Tartu Kolgata kogudus Ehkki Ines Kerikmäe tundub esmapilgul pigem vaoshoitud, on ta oma väljenduslaadilt emotsionaalne ning räägib oma elust ja lähedastest ülivõrdeliste sõnadega. Kes Inest lähedalt tunnevad,...

Inglite kuulutus Petlemma väljal

17 Detsember 2021
Inglite kuulutus Petlemma väljal

Detsember 2021 Teet Uuemõis, Oleviste koguduse pastor Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale“ (Lk 2:10).Kui Jeesuslapse sünd ja inglite...

35 aastaga lahenenud jõululugu

17 Detsember 2021
35 aastaga lahenenud jõululugu

Detsember 2021 Hans-Joachim Berg, NDR See algas jõuluõhtul 1940, kuid oleks võinud juhtuda ka mõnel teisel päeval. Vastus saabus aga 35 aastat hiljem.Hans-Joachim Berg jutustab, et 1940. aasta jõuludel oli ta...

Hingehoidjana hooldekodus

17 Detsember 2021
Hingehoidjana hooldekodus

Detsember 2021 Innar Kruglov, hingehoidja Sotsiaalministeeriumi pilootprojekti raames on viimase pooleteise aasta jooksul Eesti suuremates hooldekodudes tegutsenud hingehoidjad. Ka minul avanes võimalus selles töös oma panus anda ja töötada Hellenurmes ‒...

PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

17 Detsember 2021
PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

Detsember 2021 Kreete Kristiine Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus Piiblipäevad „Usu Läbi“ toimusid 29.–30. oktoobril ‒ juba 43. korda. Selle aasta teema valiti, et virgutada kristlasnoori olema julged ja usukindlad selles, kelleks...

Nii on alati olnud?

17 Detsember 2021
Nii on alati olnud?

Detsember 2021 Toivo Pilli, kirikuloolaneEttekanne konverentsil „Väike kogudus ja suur maailm“, 2. oktoobril 2021, Tallinnas „Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen...

Impulsse Kolgata koguduse laagritest

17 Detsember 2021
Impulsse Kolgata koguduse laagritest

Detsember 2021 Tõnu Lehtsaar, Kolgata koguduse diakon Hiljuti jõudis vaatajateni Ermo Ripsi kaheosaline film "Mälestusi Kolgata koguduse laagritest". Film on kõigile kättesaadav Youtube’is. Filmi põhisisuks on ülevaade koguduse laagritest kolmekümne aasta...

Linke