Otsing

03/201417 teokas mees

VIIEKÜMNES TUND

„Jeesus lausus talle: „Kui sa tahad olla täiuslik, siis mine müü oma varandus ja anna vaestele, ja siis on sul aare taevas, ning tule järgne mulle. Aga kui noormees seda sõna kuulis, lahkus ta kurvastades, sest ta oli suure varanduse omanik" (Mt 19:16–30; vrd Ap 4:36j; 1Tm 6:17j).

Noormehel oli palju objektiivseid asjaolusid, miks ta ei saanud just siin ja praegu Jeesust järgida.

Evangelist juhatab selle vestluse sisse noormehe küsimusega: „Õpetaja, mis head ma peaksin tegema, et saaksin igavese elu?" Vana Testamendi käsuseadus oli seda selgelt näidanud, mis on hea (vrd Mi 6:8). Jeesus vastab: „Pea käsud!" Teoreetiliselt, kuid mitte praktiliselt, on nende pidamisega võimalik igavest elu pärida (Rm 2:13). Siis aga juhib Jeesus kogu vestluse rikka noormehe jaoks kesksele küsimusele. „Kui sa tahad olla täiuslik, siis mine müü oma varandus ja anna vaestele" (s 21). Just siin pannakse noormehe senine usk proovile. Kahjuks tundus maine varandus talle taevariigist siiski olulisem.
Stoitsismi rajajast Zenon Kitionist räägitakse, et ta olevat oraaklilt küsinud: „Mida ma peaks tegema, et kujundada oma elu parimal viisil?" Oraakel vastanud: „Ela surnutega!" Zenon mõistnud vastust õieti ja pühendunud muistsete tarkade tundmaõppimisele. Stoikud uskusid, et elu omandab tähenduse ja väärtuse tarkuse ja arukuse kaudu.

Jeesuse vastus rikkale noormehele oli hoopis teistsugune. Ta kutsus üles konkreetsetele tegudele. See tähendas harjunud elulaadist loobumist. Jeesus ei nimetanud senist elulaadi patuseks. Kuid elav usk ei saa olla loomuliku elu pehme kate. See ei ole üldlevinud moraali kuldne kroon. Jeesus nõudis midagi erakorralist ja rikas noormees leidis, et see on võimatu.

Rikkusest loobumise kohustus pole üldistatav „üleüldise seadusandluse põhimõttena" (I. Kant). Kuid see pole rakendatav üksnes usklike väljavalitud grupile (mungad, preestrid jne). See ei eelda usuelu radikaliseerimist, vaid individualiseerimist. See oli üleskutse konkreetsele rikkale noormehele.

Lugu ei illustreeri moraali ja moraalituse vastuolu. Mõelgem vaid Jeesuse võrdumile erinevatest talentidest. Minu elu moraalne väärtus ja „rahuldus" seisneb selles, et ma leian siin ja nüüd mulle ainuomase ülesande. Kui ma hoian kõrvale sellest, mille kohustuslikkust ma elus olen mõistnud, muutub see mulle võlaks.

Jutustus on suurepärane näide ka erinevate kohustuste kokkupõrkest. Lause „...ta oli suure varanduse omanik" võib olla üldistatav ka lauseks „Tal oli palju kohustusi". Tal oli palju objektiivseid asjaolusid, miks ta ei saanud just siin ja praegu Jeesust järgida. Subjektiivselt leidis ta, et Jeesus talle meeldib ja tema meeldis ka Jeesusele (Mk 10:21), kuid varandusega seotud kohustused osutusid takistuseks.

„Igavest elu" (s 16) ja õnne ei koge mitte see, kes pole lihtsalt ühestki käsust üle astunud, vaid see, kes midagi väga konkreetset ja positiivset on mõne inimese heaks teinud. Jeesuse käsk: „Anna vaestele" (s 21) tabab eetiliselt hea tuuma. Rääkides tasust „...siis on sul aare taevas" (s 21), toonitab Jeesus teostatava mõttekust.
Jutustus lõpeb tõdemusega, et mitte ainult vaesed ja kadunud, vaid ka rikkad tulevad Jeesuse juurde. Teiste sõnadega, nemadki võivad olla kadunud ja vajada Jeesuse abi (vrd Sakkeuse lugu). Üldistatult, on olemas mitte ainult vaeste Laatsaruste, vaid ka rikaste noormeeste usk, sest vaevatuid ja koormatuid tuleb ette nii ühel kui teisel poolel. Rahutus võib tõusta ka keset rahuolu, küllust ja luksust.

Muistse lauliku hoiatus kõlab kõigile: „Ärge pange oma lootust vale ja riisumise peale, ärge lootke tühja; kui jõukus kasvab, siis ärge pange seda mikski!" (Ps 62:11)

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Milliseid tundeid minus tekitab Jeesuse üleskutse rikkale noormehele kogu vara maha müüa ja vaestele jagada?
• Kas see Jeesuse käsk on üldistatav?
• Kas see Jeesuse käsk pole suunatud ainult vähestele?
• Kas Piiblis on ka teistsugust suhtumist varandusse?
• Milliseid kohustuste konflikte olen oma usuelus kogenud?
• Mida tähendab: „Jaga oma vara vaestele!" tänapäeval?
• Kuidas saaksid kaasaegsed rikkad pärida Jumala riiki?
• Kuidas on heategevus ja õndsakssaamine armust usu läbi omavahel seotud?

Uudised

2021-8-detsember

17 Detsember 2021
2021-8-detsember

SISUKORD  EKB Liidu tööharude jõulutervitusedMuusikaline jõulumõtisklus Liina Rahuoja Jumal kohtub meiega lapses Ermo Jürma Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud Daire Tiigivee Inglite kuulutus Petlemma väljal Teet Uuemõis 35...

Muusikaline jõulumõtisklus

17 Detsember 2021
Muusikaline jõulumõtisklus

Detsember 2021 Liina Rahuoja, Oleviste kogudus Kuigi kõik muu võib tunduda pinnapealne ja eemaletõukav, on isegi väikseim ülesanne muusikas nii haarav ja viib meid linnast, maalt, maast ja kõigest maisest nii...

Jumal kohtub meiega lapses

17 Detsember 2021
Jumal kohtub meiega lapses

Detsember 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Igal aastal toovad jõulud meid Petlemma sõime ette ja lubavad kohtuda Jumalaga, kes tuli maailma lapsena. Nad juhatavad lapse juurde ka meis endas. Jõulukirik, -laulud...

Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

17 Detsember 2021
Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

Detsember 2021 Daire Tiigivee, Tartu Kolgata kogudus Ehkki Ines Kerikmäe tundub esmapilgul pigem vaoshoitud, on ta oma väljenduslaadilt emotsionaalne ning räägib oma elust ja lähedastest ülivõrdeliste sõnadega. Kes Inest lähedalt tunnevad,...

Inglite kuulutus Petlemma väljal

17 Detsember 2021
Inglite kuulutus Petlemma väljal

Detsember 2021 Teet Uuemõis, Oleviste koguduse pastor Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale“ (Lk 2:10).Kui Jeesuslapse sünd ja inglite...

35 aastaga lahenenud jõululugu

17 Detsember 2021
35 aastaga lahenenud jõululugu

Detsember 2021 Hans-Joachim Berg, NDR See algas jõuluõhtul 1940, kuid oleks võinud juhtuda ka mõnel teisel päeval. Vastus saabus aga 35 aastat hiljem.Hans-Joachim Berg jutustab, et 1940. aasta jõuludel oli ta...

Hingehoidjana hooldekodus

17 Detsember 2021
Hingehoidjana hooldekodus

Detsember 2021 Innar Kruglov, hingehoidja Sotsiaalministeeriumi pilootprojekti raames on viimase pooleteise aasta jooksul Eesti suuremates hooldekodudes tegutsenud hingehoidjad. Ka minul avanes võimalus selles töös oma panus anda ja töötada Hellenurmes ‒...

PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

17 Detsember 2021
PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

Detsember 2021 Kreete Kristiine Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus Piiblipäevad „Usu Läbi“ toimusid 29.–30. oktoobril ‒ juba 43. korda. Selle aasta teema valiti, et virgutada kristlasnoori olema julged ja usukindlad selles, kelleks...

Nii on alati olnud?

17 Detsember 2021
Nii on alati olnud?

Detsember 2021 Toivo Pilli, kirikuloolaneEttekanne konverentsil „Väike kogudus ja suur maailm“, 2. oktoobril 2021, Tallinnas „Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen...

Impulsse Kolgata koguduse laagritest

17 Detsember 2021
Impulsse Kolgata koguduse laagritest

Detsember 2021 Tõnu Lehtsaar, Kolgata koguduse diakon Hiljuti jõudis vaatajateni Ermo Ripsi kaheosaline film "Mälestusi Kolgata koguduse laagritest". Film on kõigile kättesaadav Youtube’is. Filmi põhisisuks on ülevaade koguduse laagritest kolmekümne aasta...

Linke