Otsing

04/2014 Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

Piibel kodugrupis

VIIEKÜMNE TEINE TUND17 m6nnipuud22-1

„Mis te otsite elavat surnute juurest? Teda ei ole siin, ta on ülesäratatud... Vaadake mu käsi ja mu jalgu, et see olen mina ise! Puudutage mind kätega ja vaadake, sest vaimul ei ole ju liha ega luid, nõnda nagu te minul näete olevat!" Ja seda öeldes näitas Jeesus neile oma käsi ja jalgu. Aga kui nad rõõmu pärast ikka veel ei uskunud ja imestasid, ütles ta neile: „Kas teil on siin mingit söögipoolist?" Nemad panid ta ette tüki küpsetatud kala, ja Jeesus võttis ja sõi nende silma all. Siis ütles Jeesus neile: „Need on mu sõnad, mis ma teile rääkisin, kui ma olin alles teiega, et kõik peab täide minema, mis Moosese Seaduses ja Prohvetites ja Psalmides minu kohta on kirjutatud." Siis ta avas nende mõistuse kirjadest aru saama ja ütles neile: „Nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama ja kolmandal päeval üles tõusma surnuist. Ja tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude andeksandmiseks kõigi rahvaste seas, alates Jeruusalemmast. Teie olete nende asjade tunnistajad. Ja vaata, mina läkitan teie üle oma Isa tõotuse. Teie aga viibige selles linnas, kuni teid rüütatakse väega kõrgelt!"" (Lk 24:1–12.36–49; Mk 16:1–8; Mt 28:1–10; Jh 20:1–18,29; 21:1–14).

Jeesuse töö jätkumise mõistmine on olulisem kui abstraktne diskussioon ülestõusmise üle.

Sõnumid Jeesuse Kristuse ülestõusmisest kõnelevad tema tegevuse ajaloolisest ja päästeloolisest tähendusest. Siin öeldakse ikka ja jälle, et Jeesus tegutseb edasi. Meeleparanduse, pattude andeksandmise ja tervenemise kuulutus jätkub. Selle mõistmine on olulisem kui abstraktne diskussioon ülestõusmise kui sellise üle.

Jüngrid pidid Jeesust ootama Galileas: „Tuletage meelde, mida ta rääkis juba Galileas" (Lk 24:6). Galilea periood tähistab Jeesuse tegevuses edukat algusaega. Just Naatsareti sünagoogis oli ta alustanud sõnadega: „Täna on see kirjakoht teie kuuldes täide läinud" (Lk 4:21). Jumala tõotuste täitumine jätkub nüüdsest täiesti uuel tasemel.

Jeesuse ülestõusmise tõelisus on rajatud kahele alusele: tühjalt leitud hauale (koos naiste nägemusega) ja Ülestõusnu ilmumistega jüngritele (1Kr 15:5jj).
Oluline on, et ülestõusmissõnum ei muutuks meie kuulutuses ühe surnukeha taaselustamise meditsiiniliseks imeks. Jeesus ei pöördunud ju vanasse maailma tagasi samamoodi nagu Laatsarus või Naini linna noormees. Seda kinnitab tema „ülendamine" Jumala Isa paremale käele. Samuti kõnelevad sellest Jeesuse lahkumiskõned (Jh 14–16).

Ajalooline tõde ilmutab ennast ülestõusmise sõnumis „ilmumistes ja nägemustes". Kuid need nägemused ei ole subjektiivsed, sest nad on alati seotud Jeesuse „kirgastunud ihuga". Ta sööb ja joob ühes oma jüngritega (Lk 24:30–31), kuid mitte tavalisel viisil. Ta oli ju öelnud: „Ma ütlen teile, ma ei söö seda enam, kuni kõik on läinud täide Jumala riigis" (Lk 22:16). Ta on nende keskel, nad näevad ja puudutavad teda, kuid samas võib ta äkitselt nende keskelt kaduda.
Tähtsam kui Jeesuse ülestõusnud ihu iseloom, on Ülestõusnu sõnad järgnevatele põlvkondadele: „Need on mu sõnad, mis ma teile rääkisin, kui ma olin alles teiega, et kõik peab täide minema, mis Moosese Seaduses ja Prohvetites ja Psalmides minu kohta on kirjutatud" (Lk 24:44). Seni kuulutatu täideminek jätkub, kuid uues kõrgemas kvaliteedis, sest nüüdsest läkitatakse jüngrid kõigi rahvaste keskele (Lk 24:47 vrd Mt 28:19).

Sellele algsele ülestõusmissõnumi mõttele lisandub hiljem isiklik müstiline dimensioon. Jeesuse järgimine tähendab siin kannatusi, surma ja ülestõusmist ning kirgastatud ihu. „Nii nagu me kandsime muldset kuju, nii kanname kord ka taevast kuju" (1Kr 15:40).

Kristlik sõnum ülestõusmisest on kujunenud meie usu keskmeks just selle tõttu, et see kuulutab võitu surma, patu ja saatana üle kõige avaramas mõttes. Sõnum Kristuse ülestõusmisest kuulutab uut maailma, uut loodut ja uut inimest.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Millised mõtted tulevad sulle kõigepealt, kui loed Jeesuse ülestõusmisest?
• Kuidas sõnum ülestõusmisest võiks puudutada sinu isiklikku elu?
• Kuidas sõnum Jeesuse ülestõusmisest puudutab koguduslikku elu?
• Mida on ülestõusmissõnumil öelda inimkonna ja maailma tuleviku kohta?

Uudised

2021-8-detsember

17 Detsember 2021
2021-8-detsember

SISUKORD  EKB Liidu tööharude jõulutervitusedMuusikaline jõulumõtisklus Liina Rahuoja Jumal kohtub meiega lapses Ermo Jürma Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud Daire Tiigivee Inglite kuulutus Petlemma väljal Teet Uuemõis 35...

Muusikaline jõulumõtisklus

17 Detsember 2021
Muusikaline jõulumõtisklus

Detsember 2021 Liina Rahuoja, Oleviste kogudus Kuigi kõik muu võib tunduda pinnapealne ja eemaletõukav, on isegi väikseim ülesanne muusikas nii haarav ja viib meid linnast, maalt, maast ja kõigest maisest nii...

Jumal kohtub meiega lapses

17 Detsember 2021
Jumal kohtub meiega lapses

Detsember 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Igal aastal toovad jõulud meid Petlemma sõime ette ja lubavad kohtuda Jumalaga, kes tuli maailma lapsena. Nad juhatavad lapse juurde ka meis endas. Jõulukirik, -laulud...

Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

17 Detsember 2021
Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

Detsember 2021 Daire Tiigivee, Tartu Kolgata kogudus Ehkki Ines Kerikmäe tundub esmapilgul pigem vaoshoitud, on ta oma väljenduslaadilt emotsionaalne ning räägib oma elust ja lähedastest ülivõrdeliste sõnadega. Kes Inest lähedalt tunnevad,...

Inglite kuulutus Petlemma väljal

17 Detsember 2021
Inglite kuulutus Petlemma väljal

Detsember 2021 Teet Uuemõis, Oleviste koguduse pastor Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale“ (Lk 2:10).Kui Jeesuslapse sünd ja inglite...

35 aastaga lahenenud jõululugu

17 Detsember 2021
35 aastaga lahenenud jõululugu

Detsember 2021 Hans-Joachim Berg, NDR See algas jõuluõhtul 1940, kuid oleks võinud juhtuda ka mõnel teisel päeval. Vastus saabus aga 35 aastat hiljem.Hans-Joachim Berg jutustab, et 1940. aasta jõuludel oli ta...

Hingehoidjana hooldekodus

17 Detsember 2021
Hingehoidjana hooldekodus

Detsember 2021 Innar Kruglov, hingehoidja Sotsiaalministeeriumi pilootprojekti raames on viimase pooleteise aasta jooksul Eesti suuremates hooldekodudes tegutsenud hingehoidjad. Ka minul avanes võimalus selles töös oma panus anda ja töötada Hellenurmes ‒...

PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

17 Detsember 2021
PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

Detsember 2021 Kreete Kristiine Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus Piiblipäevad „Usu Läbi“ toimusid 29.–30. oktoobril ‒ juba 43. korda. Selle aasta teema valiti, et virgutada kristlasnoori olema julged ja usukindlad selles, kelleks...

Nii on alati olnud?

17 Detsember 2021
Nii on alati olnud?

Detsember 2021 Toivo Pilli, kirikuloolaneEttekanne konverentsil „Väike kogudus ja suur maailm“, 2. oktoobril 2021, Tallinnas „Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen...

Impulsse Kolgata koguduse laagritest

17 Detsember 2021
Impulsse Kolgata koguduse laagritest

Detsember 2021 Tõnu Lehtsaar, Kolgata koguduse diakon Hiljuti jõudis vaatajateni Ermo Ripsi kaheosaline film "Mälestusi Kolgata koguduse laagritest". Film on kõigile kättesaadav Youtube’is. Filmi põhisisuks on ülevaade koguduse laagritest kolmekümne aasta...

Linke