Otsing

05/2014

Piibel kodugrupis 16 tammo joosep
Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

VIIEKÜMNE KOLMAS TUND
„Vaadake, vennad, iseendid, millistena te olete kutsutud: mitte palju tarku inimeste meelest, mitte palju vägevaid, mitte palju kõrgest soost. Kuid Jumal on valinud maailma meelest narrid, et häbistada tarku, ja Jumal on valinud maailma meelest nõrgad, et häbistada tugevaid. Jumal on valinud need, kes maailma meelest on alamast soost ja halvakspandud, need, kes midagi ei ole, et teha tühiseks need, kes midagi on, et ükski inimene ei kiitleks Jumala ees. Aga teie olete tema tõttu Kristuses Jeesuses, kes on saanud meile tarkuseks Jumalalt ning õiguseks ja pühitsuseks ja lunastuseks, et läheks täide, nagu on kirjutatud: „Kes tahab kiidelda, kiidelgu Issanda üle!" (1Kr 1:26–31 vrd Mt 5:1–3).

Jumala valik põrkub teatud vastupanule isegi koguduse sees.

Jumala meetodid oma riigi ülesehitamisel on paradoksaalsed ja seda näitab apostel Pauluse meelest juba koguduse liikmete koosseis. See vastab Jeesuse poolt öeldule: „viimased saavad esimesteks". Rõhuasetus ei ole siin mitte niivõrd patustel, kuivõrd põlatuil, haigetel ja sotsiaalselt nõrkadel. Kui juudi mõttelaadis valitses „õigete ja patuste" vastandamine, siis klassikalise paganluse maailmas kohtame tugevate ja nõrkade vastandamist. Nõrkusel on siin palju mõõtmeid: narrus, nõrkus, halvakspanu. See on Jumala valik, et kõigutada maailma aluseid, mis hindab ainult tarku ja tugevaid. Ta lausa otsib neid, keda maailm põlgab. Ta „kutsub olematuid nagu olevaid" (Rm 4:17). Hoolimata vastuseisust ja nõrkusest sünnib kogudus, kes maailma silmis pole miski. Jumala plaanis on see nõnda, et „ükski inimene ei kiitleks Jumala ees" (1Kr 1:29).

Kuid see valik põrkub teatud vastupanule isegi koguduse sees. Paulus kirjutab sellest nõnda: „Juba te olete küllalt söönud, juba te olete rikkaks läinud, juba te valitsete ilma meieta kuningatena! Meie oleme Kristuse pärast arutud, aga teie olete arukad Kristuses; meie oleme nõrgad, aga teie olete tugevad; teie olete aulised, aga meie oleme autud" (1Kr 4:8,10). Kiriku kahe tuhande aastases ajaloos leiame rikkalikult illustreerivat materjali vaimulikule kõrkusele, uhkusele, ahnusele ja võimujanule. Seda ohtu nähes ütleb apostel Paulus: „Me oleme nagu maailma kõntsaks saanud, kõigi jätiseks tänini" (1Kr 4:13). Martin Luther King on selle kohta öelnud kaasaegsema hinnangu: „Me kaldume edu hindama rohkem oma palkade ja autode suuruse kui abivalmiduse ja inimlikkuse järgi."

On selge, et kaasaegses maailmas võivad iga kogudust tabada edukusest ja haritusest lähtuvad hinnangud. Nii sünnivad „ilusate ja rikaste" kogudused, kus unustatakse edutud ja ühiskonnast tõrjutud. Kõige tähtsusetumad ja ühiskonna pildist tõrjutumad on need, keda keegi ei märka ja kellest keegi midagi ei räägi. Küll aga räägitakse auväärsetest, tugevatest, uhketest, loomulikest, tervetest ja edukatest „üliinimestest". Fr. Nietzsche, kes kuulutas „üliinimese" tulekut, häbenes ristilöödud Jumalat – Naatsareti Jeesust. Peab ütlema, et maailm, milles elame, häbeneb Jeesust tänini. Kristlastena peame küsima, mis vaimu lapsed me oleme?

Meie aga teame, et Jumala Vaimust sündinud uus elu, millesse me usume, tuleb üksnes Jeesuse Kristuse lunastava ristisurma läbi (2Kr 5:18; Ef 2:8). Nii ütleme keset nähtavusele ja välisele kuulsusele ülesehitatud maailma koos apostel Paulusega: „Kes tahab kiidelda, kiidelgu Issanda üle!" (1Kr 1:31).

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Kes on sinu meelest kaasaegses maailmas tunnustatud ja kuulsad?
• Kas staaride austamine on ainult maailmas või ulatub see ka Kristuse kogudusse?
• Kuidas „kristlike staaride" kultus mõjutab koguduse elu ja misjonitööd?
• Miks kristlased toetuvad ikka ja jälle kuulsatele ja tunnustatutele?
• Miks me tahame olla tuntud ja märgatud?
• Miks Jumal valib põlatuid ja tõrjutuid?
• Kas me oleme valmis elama ja töötama ka maailmale „märkamatuks" jäävas koguduses?

Uudised

2021-8-detsember

17 Detsember 2021
2021-8-detsember

SISUKORD  EKB Liidu tööharude jõulutervitusedMuusikaline jõulumõtisklus Liina Rahuoja Jumal kohtub meiega lapses Ermo Jürma Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud Daire Tiigivee Inglite kuulutus Petlemma väljal Teet Uuemõis 35...

Muusikaline jõulumõtisklus

17 Detsember 2021
Muusikaline jõulumõtisklus

Detsember 2021 Liina Rahuoja, Oleviste kogudus Kuigi kõik muu võib tunduda pinnapealne ja eemaletõukav, on isegi väikseim ülesanne muusikas nii haarav ja viib meid linnast, maalt, maast ja kõigest maisest nii...

Jumal kohtub meiega lapses

17 Detsember 2021
Jumal kohtub meiega lapses

Detsember 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Igal aastal toovad jõulud meid Petlemma sõime ette ja lubavad kohtuda Jumalaga, kes tuli maailma lapsena. Nad juhatavad lapse juurde ka meis endas. Jõulukirik, -laulud...

Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

17 Detsember 2021
Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

Detsember 2021 Daire Tiigivee, Tartu Kolgata kogudus Ehkki Ines Kerikmäe tundub esmapilgul pigem vaoshoitud, on ta oma väljenduslaadilt emotsionaalne ning räägib oma elust ja lähedastest ülivõrdeliste sõnadega. Kes Inest lähedalt tunnevad,...

Inglite kuulutus Petlemma väljal

17 Detsember 2021
Inglite kuulutus Petlemma väljal

Detsember 2021 Teet Uuemõis, Oleviste koguduse pastor Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale“ (Lk 2:10).Kui Jeesuslapse sünd ja inglite...

35 aastaga lahenenud jõululugu

17 Detsember 2021
35 aastaga lahenenud jõululugu

Detsember 2021 Hans-Joachim Berg, NDR See algas jõuluõhtul 1940, kuid oleks võinud juhtuda ka mõnel teisel päeval. Vastus saabus aga 35 aastat hiljem.Hans-Joachim Berg jutustab, et 1940. aasta jõuludel oli ta...

Hingehoidjana hooldekodus

17 Detsember 2021
Hingehoidjana hooldekodus

Detsember 2021 Innar Kruglov, hingehoidja Sotsiaalministeeriumi pilootprojekti raames on viimase pooleteise aasta jooksul Eesti suuremates hooldekodudes tegutsenud hingehoidjad. Ka minul avanes võimalus selles töös oma panus anda ja töötada Hellenurmes ‒...

PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

17 Detsember 2021
PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

Detsember 2021 Kreete Kristiine Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus Piiblipäevad „Usu Läbi“ toimusid 29.–30. oktoobril ‒ juba 43. korda. Selle aasta teema valiti, et virgutada kristlasnoori olema julged ja usukindlad selles, kelleks...

Nii on alati olnud?

17 Detsember 2021
Nii on alati olnud?

Detsember 2021 Toivo Pilli, kirikuloolaneEttekanne konverentsil „Väike kogudus ja suur maailm“, 2. oktoobril 2021, Tallinnas „Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen...

Impulsse Kolgata koguduse laagritest

17 Detsember 2021
Impulsse Kolgata koguduse laagritest

Detsember 2021 Tõnu Lehtsaar, Kolgata koguduse diakon Hiljuti jõudis vaatajateni Ermo Ripsi kaheosaline film "Mälestusi Kolgata koguduse laagritest". Film on kõigile kättesaadav Youtube’is. Filmi põhisisuks on ülevaade koguduse laagritest kolmekümne aasta...

Linke