Otsing

05/2014 17 fooriga ristmikJoosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

Piibel kodugrupis

VIIEKÜMNE NELJAS TUND

„Taevariik on majaisanda sarnane, kes läks varahommikul välja palkama töötegijaid oma viinamäele. Kui ta oli töölistega päevapalga kokku leppinud ühele teenarile, läkitas ta nad oma viinamäele... Aga kui ta üheteistkümnendal tunnil välja läks, leidis ta teisi seisvat ja ütles neilegi: „Minge ka teie viinamäele!" Aga kui õhtu tuli, ütles viinamäe isand oma valitsejale: „Kutsu töölised ja anna neile palk viimasest kuni esimeseni!" Ja üheteistkümnendal tunnil palgatud tulid ning said igaüks ühe teenari. Kui siis esimesed tulid, oletasid nad, et nemad saavad rohkem, aga nemadki said igaüks ühe teenari" (Mt 20:1–16 vrd 2Ms 16:17j).

Iga inimene on, sõltumata oma tulemuslikkusest, sama väärtuslik kui teine.

Jeesuse tähendamissõna kõige väljakutsuvam osa on see, et majaisand maksab lõpuks erineva tööaja ja tulemuse eest sama palga. On ju raha kõige raskem proovikivi meie iseloomule. Loetu ei ole ainult illustratsioon sellele, millised on Jumala mõõdupuud palgamaksmisel. Majaisanda palgamaksmise viisil on väga ulatuslik tähendus ka meie elukorraldusele ja töömaailmale, sest me ju palvetame: „Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal!" (Mt 6:10).

See võrdum konkretiseerib Jeesuse sõnu: „Otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi" (Mt 6:33). Siin muutub Jumala riigi Vaim ja tema õigus maiselt kogetavaks. Kui me ka ei oska neid lauseid alati sõna-sõnalt tänasesse töömaailma üle kanda, elame selleski Jumala palge ees ja ei kuskil mujal.

„Päevapalk", mis makstakse, ei ole mingi abstraktne usulis-religioosne hoiak, vaid on töötaja (ja tema pere) elatis. Iga inimene väärib võrdset hindamist, võrdset õigust elule ja sotsiaalset kindlustatust. See on midagi miinimumpalga taolist, mis eelpool nimetatut siiski ei suuda katta. Tänaste töösuhete juures on siin kirjeldatu midagi utoopilist, paradoksaalset ja ebareaalset. Kuid kui tööpäev võib tööliste jaoks olla erineva pikkuse ja intensiivsusega, siis sellele järgnev öö on võrdse pikkusega kõigi jaoks, nagu on võrdsed nii töölise kui „töötu" elementaarsed vajadused.

See, mida siin eitatakse, on kujutlus inimeste „geomeetrilisest võrdsusest". Platon ja Aristoteles olid sellist „võrdsust" kirjeldanud saavutuse ja tasu proportsionaalsusena. Antiikne põhimõte – võrdne võrdsetele, mittevõrdne mittevõrdsetele – asendub Uues Testamendis kõigi inimeste „aritmeetilise võrdsusega". Iga inimene on, sõltumata oma tulemuslikkusest, sama väärtuslik kui teine. Ekstreemsel viisil võib see viimased panna esimesele ja esimesed viimasele kohale (s 16). Või nagu lähiaja üks rikkaimaid mehi Aristoteles Onassis on öelnud: „Rikas mees on sageli vaid vaene mees, kellel on palju raha."

Piibli järgi saab inimeste võrdsus teoks üksnes „Jumala ees". Vaid Looja asetab inimesed samale tasemele. Just sellest Jeesus oma Jumala riigi võrdumis räägibki. Eriti arusaadav on see olukord siis, kui hakkame hindama pika või lühikese elu, pika või lühikese usuelustaaži tähendust. Meil on kiusatus eelistada pikka, kuid Jumala ees peaksime end korrale kutsuma. Tema jaoks on nii ühe kui teise elu igavese väärtusega.

Kuid see ei tähenda töö ja tulemuslikkuse alahindamist. Seda korrigeerib Jeesuse tähendamissõna talentidest (Mt 25:14–30). Ometi antakse meie võrdumis tugev vihje palgapoliitikale. Kõik töötavad inimesed on teatud mõttes võrdsed. Me peame respekteerima ka kõige tagasihoidlikuma panusega kaastöölist. „Jumala headus" ja tema meelevald olla helde peaks iseloomustama meidki. Sellel, kes majaisanda üle nuriseb, on teistsugune arusaam „õigusest" ja Jumala armust. Just grammitäpsusega mõõdetud tasu osutub reaalses maailmas tegelikult utoopiaks.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Mis meid selle Jeesuse võrdumi juures kõige rohkem hämmastab?
• Kas selline palgamaksmine oleks mõeldav tänapäeva ühiskonnas?
• Mis meid tänapäeva palgapoliitikas kõige rohkem häirib?
• Kas see võrdum kirjeldab ainult vaimulikku reaalsust ja armust päästetud saamist?
• Kas antiikne õigusprintsiip „võrdselt võrdsetele" on tegelikkuses realiseeritav?
• Millised võiksid olla selle võrdumi praktilised tagajärjed meie töösuhetele?

Uudised

2021-8-detsember

17 Detsember 2021
2021-8-detsember

SISUKORD  EKB Liidu tööharude jõulutervitusedMuusikaline jõulumõtisklus Liina Rahuoja Jumal kohtub meiega lapses Ermo Jürma Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud Daire Tiigivee Inglite kuulutus Petlemma väljal Teet Uuemõis 35...

Muusikaline jõulumõtisklus

17 Detsember 2021
Muusikaline jõulumõtisklus

Detsember 2021 Liina Rahuoja, Oleviste kogudus Kuigi kõik muu võib tunduda pinnapealne ja eemaletõukav, on isegi väikseim ülesanne muusikas nii haarav ja viib meid linnast, maalt, maast ja kõigest maisest nii...

Jumal kohtub meiega lapses

17 Detsember 2021
Jumal kohtub meiega lapses

Detsember 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Igal aastal toovad jõulud meid Petlemma sõime ette ja lubavad kohtuda Jumalaga, kes tuli maailma lapsena. Nad juhatavad lapse juurde ka meis endas. Jõulukirik, -laulud...

Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

17 Detsember 2021
Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

Detsember 2021 Daire Tiigivee, Tartu Kolgata kogudus Ehkki Ines Kerikmäe tundub esmapilgul pigem vaoshoitud, on ta oma väljenduslaadilt emotsionaalne ning räägib oma elust ja lähedastest ülivõrdeliste sõnadega. Kes Inest lähedalt tunnevad,...

Inglite kuulutus Petlemma väljal

17 Detsember 2021
Inglite kuulutus Petlemma väljal

Detsember 2021 Teet Uuemõis, Oleviste koguduse pastor Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale“ (Lk 2:10).Kui Jeesuslapse sünd ja inglite...

35 aastaga lahenenud jõululugu

17 Detsember 2021
35 aastaga lahenenud jõululugu

Detsember 2021 Hans-Joachim Berg, NDR See algas jõuluõhtul 1940, kuid oleks võinud juhtuda ka mõnel teisel päeval. Vastus saabus aga 35 aastat hiljem.Hans-Joachim Berg jutustab, et 1940. aasta jõuludel oli ta...

Hingehoidjana hooldekodus

17 Detsember 2021
Hingehoidjana hooldekodus

Detsember 2021 Innar Kruglov, hingehoidja Sotsiaalministeeriumi pilootprojekti raames on viimase pooleteise aasta jooksul Eesti suuremates hooldekodudes tegutsenud hingehoidjad. Ka minul avanes võimalus selles töös oma panus anda ja töötada Hellenurmes ‒...

PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

17 Detsember 2021
PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

Detsember 2021 Kreete Kristiine Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus Piiblipäevad „Usu Läbi“ toimusid 29.–30. oktoobril ‒ juba 43. korda. Selle aasta teema valiti, et virgutada kristlasnoori olema julged ja usukindlad selles, kelleks...

Nii on alati olnud?

17 Detsember 2021
Nii on alati olnud?

Detsember 2021 Toivo Pilli, kirikuloolaneEttekanne konverentsil „Väike kogudus ja suur maailm“, 2. oktoobril 2021, Tallinnas „Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen...

Impulsse Kolgata koguduse laagritest

17 Detsember 2021
Impulsse Kolgata koguduse laagritest

Detsember 2021 Tõnu Lehtsaar, Kolgata koguduse diakon Hiljuti jõudis vaatajateni Ermo Ripsi kaheosaline film "Mälestusi Kolgata koguduse laagritest". Film on kõigile kättesaadav Youtube’is. Filmi põhisisuks on ülevaade koguduse laagritest kolmekümne aasta...

Linke