Otsing

08/2014 17 koerad viljarJoosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

Piibel Kodugrupis
VIIEKÜMNE KUUES TUND

„Te olete kuulnud, et on öeldud: Silm silma ja hammas hamba vastu! Aga mina ütlen teile: Ärge pange vastu inimesele, kes teile kurja teeb ... Armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad ... Ja kui te üksnes vendi tervitate, mida erilist te siis teete?..." (Mt 5:38–48 vrd Lk 6:27–35; Rm 12:14–21; 1Kr 6:1–8; 1Pt 3:9).

Tõeline armastus ei ole „kriitiliste nähtuste" eest põgenemine, vaid aktiivse kodanikujulguse ülim väljendus.

Kindlasti oli „silm silma vastu, hammas hamba vastu" seadus (3Ms 24:20) mõeldud Vanas Testamendis ohjeldamatu vägivalla piiramiseks. Kehaline karistus kehtis nii rikaste kui vaeste suhtes. Rikkad püüdsid rahalise heastamisega aga kergemat karistust saada. Jeesuse üleskutse armastada oma vaenlasi ja kurjale kurjaga mitte vastata lähtub vanatestamenlikust tarkusest. „Kui su vihamehel on nälg, anna temale leiba süüa, ja kui tal on janu, anna temale vett juua" (Õp 25:21 vrd Õp 20:22; 24:17,29). Nii on vaenlasi armastama kutsuv piibellik elutarkus enam kui kristliku eetika eripära. See sisaldab rohkemat kui tavalist heanaaberlikku ja kollegiaalset inimestevahelist suhet. Me ei peaks armastama ainult neid, kes on meile lähedased ja sümpaatsed.

Jumala eesmärk on, et isegi kõige kaugemad saaksid lähedasteks, sest tema ise armastab kõiki. Tema laseb oma päikest tõusta nii heade kui kurjade üle. Armastuse käsust tulenev lähedus ei rajane vastastikusel kasul, vaid usaldusel. Selline usaldus eeldab kaasinimesest alati paremat, kui ta ehk tegelikult on. Kindlasti sisaldab niisugune eluhoiak riske. Kuid siin arvestatakse tõsiasjaga, et inimeses on nii egoistlikke kui altruistlikke tunge. Tänu Kristuse sõnumi levikule kaotas antiikmaailmas ülistatud egoism oma populaarsuse ja asendus hooliva ja halastava elukäsitlusega. Tulemuseks oli hoolitsus orjade, vangide ja haigete eest.
Vägivallatuse eetos murdis mõistuspärase ja aruka, kuid siiski vägivalda propageeriva õigluse põhimõtted. Jeesus näeb, et ennastohverdavas ja isegi vaenlasi armastavas elus on kokku võetud „Seadus ja Prohvetid" (Mt 7:12).
Muidugi võib vaenlaste armastamise käsuga luua ka uusi vaenupilte nendest, kes seda põhimõtet ei taha järgida. Ikkagi jääb õhku ennast õigustav küsimus: „Ja kes siis on mu ligimene?" (Lk 10:29).

Vaenlaste armastamise käsk on selge näide kohustuste kokkupõrkest konfliktides, sest kristlik vaenlaste armastus ei ole elust põgenemine (vrd ida religioone). Kristlik armastus on valmis võitlusteks, vastuoludeks ja otsusteks, mis võivad lõppeda enese ohverdamisega, kuid selles peitub enneolematult aktiivne eluhoiak. Tõeline armastus ei ole „kriitiliste nähtuste" eest põgenemine, vaid aktiivse kodanikujulguse ülim väljendus.
Jeesus eeldas kõige selle juures aga inimloomuse muutumist. „Nõnda kannab iga hea puu head vilja, aga halb puu halba vilja" (Mt 7:17). Apostel Paulus ütleb: „Aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse Püha Vaimu läbi, kes meile on antud. Sest juba siis, kui me alles nõrgad olime, on Kristus surnud nende eest, kes tollal veel jumalakartmatud olid" (Rm 5:5–6).

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Milles erinevad Jeesuse järgijad paganaist?
• Milles väljendub „kristlik eluhoiak"?
• Kas kristlik eluhoiak pole elu reaalsusest põgenemine?
• Kas vaenlaste armastamine on üldse mõistlik ja reaalselt võimalik?
• Mida teeksin mina, kui mind ühe kõrva pihta lüüakse?
• Kas minu elus on olnud olukordi, kus ma Issanda eeskuju selliselt järgisin?
• Kuidas täita vaenlaste armastuse käsku koguduslikult?
• Mida me peaksime oma elus ette võtma, et Issanda tahet järgida?
• Kuivõrd on see käsk ühiskonna elus rakendatav?

Uudised

2021-8-detsember

17 Detsember 2021
2021-8-detsember

SISUKORD  EKB Liidu tööharude jõulutervitusedMuusikaline jõulumõtisklus Liina Rahuoja Jumal kohtub meiega lapses Ermo Jürma Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud Daire Tiigivee Inglite kuulutus Petlemma väljal Teet Uuemõis 35...

Muusikaline jõulumõtisklus

17 Detsember 2021
Muusikaline jõulumõtisklus

Detsember 2021 Liina Rahuoja, Oleviste kogudus Kuigi kõik muu võib tunduda pinnapealne ja eemaletõukav, on isegi väikseim ülesanne muusikas nii haarav ja viib meid linnast, maalt, maast ja kõigest maisest nii...

Jumal kohtub meiega lapses

17 Detsember 2021
Jumal kohtub meiega lapses

Detsember 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Igal aastal toovad jõulud meid Petlemma sõime ette ja lubavad kohtuda Jumalaga, kes tuli maailma lapsena. Nad juhatavad lapse juurde ka meis endas. Jõulukirik, -laulud...

Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

17 Detsember 2021
Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

Detsember 2021 Daire Tiigivee, Tartu Kolgata kogudus Ehkki Ines Kerikmäe tundub esmapilgul pigem vaoshoitud, on ta oma väljenduslaadilt emotsionaalne ning räägib oma elust ja lähedastest ülivõrdeliste sõnadega. Kes Inest lähedalt tunnevad,...

Inglite kuulutus Petlemma väljal

17 Detsember 2021
Inglite kuulutus Petlemma väljal

Detsember 2021 Teet Uuemõis, Oleviste koguduse pastor Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale“ (Lk 2:10).Kui Jeesuslapse sünd ja inglite...

35 aastaga lahenenud jõululugu

17 Detsember 2021
35 aastaga lahenenud jõululugu

Detsember 2021 Hans-Joachim Berg, NDR See algas jõuluõhtul 1940, kuid oleks võinud juhtuda ka mõnel teisel päeval. Vastus saabus aga 35 aastat hiljem.Hans-Joachim Berg jutustab, et 1940. aasta jõuludel oli ta...

Hingehoidjana hooldekodus

17 Detsember 2021
Hingehoidjana hooldekodus

Detsember 2021 Innar Kruglov, hingehoidja Sotsiaalministeeriumi pilootprojekti raames on viimase pooleteise aasta jooksul Eesti suuremates hooldekodudes tegutsenud hingehoidjad. Ka minul avanes võimalus selles töös oma panus anda ja töötada Hellenurmes ‒...

PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

17 Detsember 2021
PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

Detsember 2021 Kreete Kristiine Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus Piiblipäevad „Usu Läbi“ toimusid 29.–30. oktoobril ‒ juba 43. korda. Selle aasta teema valiti, et virgutada kristlasnoori olema julged ja usukindlad selles, kelleks...

Nii on alati olnud?

17 Detsember 2021
Nii on alati olnud?

Detsember 2021 Toivo Pilli, kirikuloolaneEttekanne konverentsil „Väike kogudus ja suur maailm“, 2. oktoobril 2021, Tallinnas „Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen...

Impulsse Kolgata koguduse laagritest

17 Detsember 2021
Impulsse Kolgata koguduse laagritest

Detsember 2021 Tõnu Lehtsaar, Kolgata koguduse diakon Hiljuti jõudis vaatajateni Ermo Ripsi kaheosaline film "Mälestusi Kolgata koguduse laagritest". Film on kõigile kättesaadav Youtube’is. Filmi põhisisuks on ülevaade koguduse laagritest kolmekümne aasta...

Linke