Otsing

09/2014 17 ekskavaatorijuht

Piibel kodugrupis

Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

VIIEKÜMNE KAHEKSAS TUND

„...kui Jeesus sinna paika jõudis, vaatas ta üles ja ütles temale: „Sakkeus, tule kiiresti maha, sest täna pean ma jääma sinu kotta!" Ja Sakkeus tuli kiiresti maha ja võttis Jeesuse rõõmuga vastu. Ja seda nähes nurisesid kõik: „Tema on patuse mehe juurde öömajale läinud!" Sakkeus ütles aga Issanda ette astudes: „Vaata, Issand, poole oma varandusest annan ma vaestele, ja kui ma olen kelleltki midagi välja pressinud, siis ma annan neljakordselt tagasi." Aga Jeesus ütles talle: „Täna on sellele kojale tulnud pääste, sest ka tema on Aabrahami poeg" (Lk 19:1–9).

Ükski ühiskonnale vajalik elukutse ei ole iseenesest jumalatu.

Jeesus ei pidanud kadunuteks mitte ainult vaeseid ja haigeid ning mitte kõik rikkad ei läinud tema juurest ära kurvalt (Lk 18:23). Ülemtölner Sakkeus on näide sellest, mis Jumala juures on võimalik (Lk 18:27). Roomlased olid andnud tollimaksu kogumise litsentsi kohalikele elanikele. Riik võttis oma osa ja tolliametnikel oli õigus selle litsentsi raames ka oma elatis välja teenida. Tegelikult võtsid nad kaupade pealt nii palju raha, kui võtta andis. Selline tolliametnik oli ka Sakkeus. Ta oli seejuures rikastunud, kuid samas rahva poolt põlatud. Kui me võrdleme tema elu eelpool kirjeldatud pimeda mehe saatusega, siis kuulub ta küsitavate abivajajate hulka (Lk 18:35–43). Ometi loodab ta, et Jeesus võib sellistki elu muuta.

Jeesus kasutab võimalust ja astub provokatiivselt („ja seda nähes nurisesid kõik", s 7) selle ühiskonna poolt hukka mõistetud patuse mehe koju. Jeesuse kohalolu selles „patu pesas" kujuneb Sakkeuse elus tervenemise imeks. Ta saab võimaluse vanast elust välja astuda ja korraldada oma suhted nendega, kellele ta on ülekohut teinud. Lõpuks ütleb Jeesus: „Täna on sellele kojale tulnud pääste" (s 9). Pääste tähendab siin Sakkeuse ja tema kaasaegsete vahelise nähtamatu müüri mahakiskumist ning suhete tervenemist. Tänu selle sündmuse kirjeldusele leidsid ka rikkad ja edukad tee varakristlikku kogudusse. See tee on tänini avatud.
Kui päästmine tähendab lepitust, siis kaasneb sellega ülekohtu heastamine ja inimsuhete tervenemine. Seal, kus me kogudusena lepitust kuulutame, on meie kohuseks ka konkreetse vahendaja rollis olla.

Sakkeus on meile eeskujuks heastava meeleparandusega. Uus elu võtab konkreetse majandusliku vormi, sünnitades usaldust nende keskel, kellele on liiga tehtud. Siiski tuleb silmas pidada, et meeleparanduse praktika ei ole ettekirjutatav avaliku alandusena. See on Jeesusega kohtunud südamete lugu.

Sakkeuse lugu kõneleb sellestki, et meil on võimalik Jeesust järgida alati, ka elukutset või elukohta vahetamata. Sakkeus ei vaheta elukutset, ta jätkab oma ametis, teenides korraga nii Jumalat kui kaasinimesi. Võttes vastu Issanda ligiolu õnnistuse, saame meiegi seda jagada nendega, kellele oleme võlgu. Ka Ristija Johannes ütles tölneritele, kes tulid ristimisele ja küsisid: „Õpetaja, mis meil tuleb teha?" – „Ärge nõudke rohkem, kui teie jaoks on seatud!" (Lk 3:12j).

Kas on selliseid elukutseid, mis oleks vagale inimesele küsitavad? Kindlasti on, kuid Uue Testamendi positsioon on, et ükski ühiskonnale vajalik elukutse ei ole iseenesest jumalatu. Kuid on olemas ka vastupidine olukord: ei ole ühtki elukutset (kaasa arvatud teoloogi ja pastori amet), mida ei saaks pattu tehes kahjustada.

Loetut uurides hakkab silma seegi, et kogu sündmus toimub väga kiiresti. Mitte sellepärast, et Jeesus kiirustab Jeruusalemma. Ta oli öelnud: „Tuld olen ma tulnud viskama maa peale, ja mida muud ma tahaksin, kui et see oleks juba süttinud!" (Lk 12:49). Sakkeuse elus näeme selle Issanda soovi kiiret täitumist! Parandagem meiegi oma meelt kohe ja täna.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Miks meil on mulje, et Jeesus tegeleb ainult haigete ja vaestega?
• Miks paljud „rikkad" lähevad Jeesuse juurest kurvalt ära?
• Millised on kaasajal põlatud elukutsed?
• Kas ühiskondlikult vajalik elukutse saab iseenesest olla halb?
• Kuidas Jeesus tänapäeva „kodule pääste" toob?
• Kuidas mõjutab meie kodune olukord töist elu?
• Kuidas saab Jeesust järgida, ilma et me töölt ja kodust lahkuksime?
• Miks peaksime meeleparanduse tegusid kohe ja kiiresti tegema?

Uudised

2021-8-detsember

17 Detsember 2021
2021-8-detsember

SISUKORD  EKB Liidu tööharude jõulutervitusedMuusikaline jõulumõtisklus Liina Rahuoja Jumal kohtub meiega lapses Ermo Jürma Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud Daire Tiigivee Inglite kuulutus Petlemma väljal Teet Uuemõis 35...

Muusikaline jõulumõtisklus

17 Detsember 2021
Muusikaline jõulumõtisklus

Detsember 2021 Liina Rahuoja, Oleviste kogudus Kuigi kõik muu võib tunduda pinnapealne ja eemaletõukav, on isegi väikseim ülesanne muusikas nii haarav ja viib meid linnast, maalt, maast ja kõigest maisest nii...

Jumal kohtub meiega lapses

17 Detsember 2021
Jumal kohtub meiega lapses

Detsember 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Igal aastal toovad jõulud meid Petlemma sõime ette ja lubavad kohtuda Jumalaga, kes tuli maailma lapsena. Nad juhatavad lapse juurde ka meis endas. Jõulukirik, -laulud...

Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

17 Detsember 2021
Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

Detsember 2021 Daire Tiigivee, Tartu Kolgata kogudus Ehkki Ines Kerikmäe tundub esmapilgul pigem vaoshoitud, on ta oma väljenduslaadilt emotsionaalne ning räägib oma elust ja lähedastest ülivõrdeliste sõnadega. Kes Inest lähedalt tunnevad,...

Inglite kuulutus Petlemma väljal

17 Detsember 2021
Inglite kuulutus Petlemma väljal

Detsember 2021 Teet Uuemõis, Oleviste koguduse pastor Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale“ (Lk 2:10).Kui Jeesuslapse sünd ja inglite...

35 aastaga lahenenud jõululugu

17 Detsember 2021
35 aastaga lahenenud jõululugu

Detsember 2021 Hans-Joachim Berg, NDR See algas jõuluõhtul 1940, kuid oleks võinud juhtuda ka mõnel teisel päeval. Vastus saabus aga 35 aastat hiljem.Hans-Joachim Berg jutustab, et 1940. aasta jõuludel oli ta...

Hingehoidjana hooldekodus

17 Detsember 2021
Hingehoidjana hooldekodus

Detsember 2021 Innar Kruglov, hingehoidja Sotsiaalministeeriumi pilootprojekti raames on viimase pooleteise aasta jooksul Eesti suuremates hooldekodudes tegutsenud hingehoidjad. Ka minul avanes võimalus selles töös oma panus anda ja töötada Hellenurmes ‒...

PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

17 Detsember 2021
PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

Detsember 2021 Kreete Kristiine Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus Piiblipäevad „Usu Läbi“ toimusid 29.–30. oktoobril ‒ juba 43. korda. Selle aasta teema valiti, et virgutada kristlasnoori olema julged ja usukindlad selles, kelleks...

Nii on alati olnud?

17 Detsember 2021
Nii on alati olnud?

Detsember 2021 Toivo Pilli, kirikuloolaneEttekanne konverentsil „Väike kogudus ja suur maailm“, 2. oktoobril 2021, Tallinnas „Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen...

Impulsse Kolgata koguduse laagritest

17 Detsember 2021
Impulsse Kolgata koguduse laagritest

Detsember 2021 Tõnu Lehtsaar, Kolgata koguduse diakon Hiljuti jõudis vaatajateni Ermo Ripsi kaheosaline film "Mälestusi Kolgata koguduse laagritest". Film on kõigile kättesaadav Youtube’is. Filmi põhisisuks on ülevaade koguduse laagritest kolmekümne aasta...

Linke