Otsing

10/2014 17 vaike-suur

PIIBEL KODUGRUPIS

Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

KUUEKÜMNES TUND

„Issand, meie Jumal, kui auline on sinu nimi kogu maailmas! Sinu aukuulsus ulatub üle taevaste. Väetite ja imikute suust sa valmistasid kiitva väe oma vastaste pärast, et sundida vait jääma vaenlast ja kättemaksjat. Kui ma näen su taevast, su sõrmede tööd, kuud ja tähti, mis sa oled rajanud, siis mis on inimene, et sa temale mõtled, ja inimesepoeg, et sa tema eest hoolitsed? Sa tegid ta pisut alamaks Jumalast ja ehtisid teda au ja austusega. Sa seadsid ta valitsema oma kätetööd; kõik sa panid tema jalge alla, lambad, kitsed ja härjad, kõik, samuti metsloomad, taeva linnud ja mere kalad ja kõik, mis mere radadel liigub. Issand, meie Jumal, kui auline on sinu nimi kogu maailmas!" (Ps 8:2–10).

Jumal on loonud inimese uskuva, palvetava ja tänava olendina.

Püha laulik leiab, et peale moraalse seaduse (Ps 1) tunnistab ja ülistab Jumalat ka tähistaevas (vrd Ps 19). Hiljem võtab selle mõtte klassikalises vormis kokku Immanuel Kanti hauamonumendile kirjutatu: „Kaks asja täidavad ikka ja jälle mu meele imetluse ja aukartusega, üha sagedamini ja tungivamalt pöördub mu mõte nende juurde tagasi: tähistaevas minu pea kohal ja kõlblusseadus mu sees."

Vaadates taevasse, mõistis muistne laulik, et Jumal ei ole võimas üksnes ajaloos, vaid ka kosmilises korras.

Tähistaevas laius üle Egiptuse ja Babüloonia. Valitsejad tulevad ja lähevad, aga Jumala „sõrmede töö" paistab üle heade ja raskete aegade. Seesama Jumal, kes lõi taeva ja maa, võttis inimese ja „tegi ta pisut alamaks Jumalast ja ehtis teda au ja austusega" (s 6). Iseenesest võttes on inimene tähtsusetu. Ta on nagu piisk voolus, nagu õieke väljal, mis närtsib (vt Js 40:6; Ps 90:5jj; 103:14jj; Kg 3:19jj; 8:8). Kuid sellest hoolimata on ta jumalanäoline olend, kelle ülesandeks on „valitseda Looja kätetööd" (s 7). Jumal arvestab isegi „väetite ja imikute suust tuleva kiitva väega", sundides vastaseid vait jääma (s 3).

Hämmingus inimese suuruse üle peitub ka eetiline moment. Inimene ei ole tühisuste tühisus ega juhuse produkt, ta on Jumalast armastatud imeline olend. Inimese suuruse alus on Jumalas.

Geotsentrilise maailmapildi taandumisega, mida vaimuloos on nimetatud ka „kosmiliseks šokiks", püüavad paljud valgustusaja mõtlejad (I. Kant, J. G. Fichte ja G. W. F. Hegel) inimese positsiooni kindlustada tema „mina" ülendamisega. Olemise lõputus ookeanis ei kõla enam Looja mõtted ja tahe, vaid inimkonna valgustatud eliidi hääled: „mina mõtlen", „mina tahan" ja „mina annan oma elule mõtte".

Kuid alati on kõlanud ka teisi hääli. Blaise Pascal tõstab esile inimese bipolaarsuse, tema suuruse ja madaluse. Ta ütleb: „Inimese suurus on suur selles mõttes, et inimene saab ise oma armetusest aru. Puu ei saa ise oma armetusest aru. Oma armetusest ise aru saada, tähendabki olla armetu; aga aru saada, et sa oled armetu, tähendab olla suur." Inimene on lõputu makromaailma ja mikromaailma vaheline lüli, kuid mõtlev lüli.

Mis siis annaks inimesele taas tasakaalu ja tähtsuse? Kas ta oma mõtted ja hinnangud? Ei. Looja mõtleb talle. Ta on inimese loonud uskuva, palvetava ja tänava olendina. Looja on pannud teda valitsema loodu üle. Ta on Jumalast ainult „pisut alam".

Tegelikkus ei näi seda alati kinnitavat, „sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest" (Rm 3:23). „Ometi me näeme teda, Jeesust, kes oli tehtud pisut alamaks inglitest, nii et ta Jumala armu läbi kõigi eest maitseks surma, nüüd pärjatuna kirkuse ja auga surma kannatamise pärast" (Hb 2:9). Jeesuse Kristuse tundmine ja järgimine toobki meie ellu vajaliku tasakaalu. Korraga me näeme oma armetust ja samas ka Jumala ülisuurt armu.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS

• Mida tunned sina, astudes tähistaeva alla?
• Milles seisneb sinu arvates inimese suurus?
• Kas sa kuuled Looja kiitust väikelaste suust?
• Milles väljendub inimese madalus?
• Mis tunded on sul Jumala suurusele ja vägevusele mõeldes?
• Kas usk Jumalasse ülendab või alandab?
• Kuidas leida tasakaalu oma tühisuse ja suuruse vahel?
• Miks me ei taju alati Looja väge ja suurust?
• Mida pakub meile selles küsimuses Jeesus Kristus?

Uudised

2021-8-detsember

17 Detsember 2021
2021-8-detsember

SISUKORD  EKB Liidu tööharude jõulutervitusedMuusikaline jõulumõtisklus Liina Rahuoja Jumal kohtub meiega lapses Ermo Jürma Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud Daire Tiigivee Inglite kuulutus Petlemma väljal Teet Uuemõis 35...

Muusikaline jõulumõtisklus

17 Detsember 2021
Muusikaline jõulumõtisklus

Detsember 2021 Liina Rahuoja, Oleviste kogudus Kuigi kõik muu võib tunduda pinnapealne ja eemaletõukav, on isegi väikseim ülesanne muusikas nii haarav ja viib meid linnast, maalt, maast ja kõigest maisest nii...

Jumal kohtub meiega lapses

17 Detsember 2021
Jumal kohtub meiega lapses

Detsember 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Igal aastal toovad jõulud meid Petlemma sõime ette ja lubavad kohtuda Jumalaga, kes tuli maailma lapsena. Nad juhatavad lapse juurde ka meis endas. Jõulukirik, -laulud...

Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

17 Detsember 2021
Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

Detsember 2021 Daire Tiigivee, Tartu Kolgata kogudus Ehkki Ines Kerikmäe tundub esmapilgul pigem vaoshoitud, on ta oma väljenduslaadilt emotsionaalne ning räägib oma elust ja lähedastest ülivõrdeliste sõnadega. Kes Inest lähedalt tunnevad,...

Inglite kuulutus Petlemma väljal

17 Detsember 2021
Inglite kuulutus Petlemma väljal

Detsember 2021 Teet Uuemõis, Oleviste koguduse pastor Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale“ (Lk 2:10).Kui Jeesuslapse sünd ja inglite...

35 aastaga lahenenud jõululugu

17 Detsember 2021
35 aastaga lahenenud jõululugu

Detsember 2021 Hans-Joachim Berg, NDR See algas jõuluõhtul 1940, kuid oleks võinud juhtuda ka mõnel teisel päeval. Vastus saabus aga 35 aastat hiljem.Hans-Joachim Berg jutustab, et 1940. aasta jõuludel oli ta...

Hingehoidjana hooldekodus

17 Detsember 2021
Hingehoidjana hooldekodus

Detsember 2021 Innar Kruglov, hingehoidja Sotsiaalministeeriumi pilootprojekti raames on viimase pooleteise aasta jooksul Eesti suuremates hooldekodudes tegutsenud hingehoidjad. Ka minul avanes võimalus selles töös oma panus anda ja töötada Hellenurmes ‒...

PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

17 Detsember 2021
PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

Detsember 2021 Kreete Kristiine Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus Piiblipäevad „Usu Läbi“ toimusid 29.–30. oktoobril ‒ juba 43. korda. Selle aasta teema valiti, et virgutada kristlasnoori olema julged ja usukindlad selles, kelleks...

Nii on alati olnud?

17 Detsember 2021
Nii on alati olnud?

Detsember 2021 Toivo Pilli, kirikuloolaneEttekanne konverentsil „Väike kogudus ja suur maailm“, 2. oktoobril 2021, Tallinnas „Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen...

Impulsse Kolgata koguduse laagritest

17 Detsember 2021
Impulsse Kolgata koguduse laagritest

Detsember 2021 Tõnu Lehtsaar, Kolgata koguduse diakon Hiljuti jõudis vaatajateni Ermo Ripsi kaheosaline film "Mälestusi Kolgata koguduse laagritest". Film on kõigile kättesaadav Youtube’is. Filmi põhisisuks on ülevaade koguduse laagritest kolmekümne aasta...

Linke