Otsing

10/2014 16 tammo joosep
Piibel kodugrupis
Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

VIIEKÜMNE ÜHEKSAS TUND

„Öeldakse: „Mulle on kõik lubatud!" – Siiski kõigest ei ole kasu. „Mulle on kõik lubatud!" – Siiski miski ärgu saagu meelevalda minu üle!" (1Kr 6:12; vrd Gl 5:1).

Kristlase vabadus ei ole midagi „sealpool head ja kurja".

Selle salmi kontekst ei kõnele kristlase vabadusest, vaid ohust vabadust kuritarvitada. Niisiis, aktsent asub loosungi „kõik on mul luba teha" piiritlemisel. Sellest hoolimata kutsub kogu apostel Pauluse kirjanduslik pärand meid üles juudi „seadustest", kultuslikest ja vagaduslikest kommetest vabanema. Samas ei tohi unustada, et Pauluse EI „Seadusele" ei tähenda EI'd moraalile. Vastupidi: hea ja kuri, õiglus ja õiglusetus on tema jaoks absoluutses vastuolus (vrd Rm 2:7jj). „Viimaks veel, vennad, mis iganes on tõene, mis auväärne, mis õige, mis puhas, mis armastusväärne, mis ülendav, ja kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, seda arvestage!" (Fl 4:8). Õiglus on ühiskondliku elu absoluutne eeldus. Kristlase vabadus ei ole midagi „sealpool head ja kurja". Samas vastandub see siiski kitsarinnalisele moralismile ja elu reglementeerimisele.

Tähelepanu tuleks pöörata järgmistele probleemidele:
1. Kristliku vabaduse ajalooliseks lähtepunktiks oli EI juutlikele kultusseadustele ja eriti ümberlõikamisele. Selle vabaduse iseloom tuleb eriti drastiliselt esile märkuses, et Paulus võttis Timoteose ümberlõikamise ette „juutide pärast" (Ap 16:3). Samas Tiituse puhul toimiti teisiti (Gl 2:3). Sellist vabadust võiks kirjeldada asjaliku, aruka ja eesmärgist lähtuvana. Muidugi võivad vabadusega alati kaasneda konfliktid. Kuid kultuslik tava ei ole enam selliste konfliktide lahendamise aluseks. Aluseks on inimelu normaalsed vajadused. Jeesus oli ju öelnud: „Hingamispäev on seatud inimese jaoks, mitte inimene hingamispäeva jaoks" (Mk 2:27).

2. Reformatsiooni ajal aktualiseerus kristlase vabaduse küsimus seoses munkadele antud käskude ja keeldude eitamisega. Askeesi ebaloomulikud vormid vastandatakse tervele ja loomulikule elulaadile. Kuid loomuliku elulaadi seeski on pingeid. Näiteks seksuaaltungi suunamine ja ohjeldamine. Loomulik on ka loomupärase eetiline suunamine. Vabadus tsölibaadist ei tähenda tingimata kohustust abielluda.

3. „Käsuks" võib kujuneda ka teatud sund ühetaolisuse ja võrdsuse toonitamisel riietumises ja kommetes. Loodus on kirju ja mitmekesine. Nii sisaldab kristlase vabadus, loomisest lähtuvalt, alati mitmekesisust ja individuaalsust. Kõik on loodud „nende liikide järgi"(1Ms 1:11 vrd 1Kr 12). Kõige raskemaks kujuneb vabaduse tunnustamine seal, kus me puutume kokku kehalise ebanormaalsusega, mida püütakse defineerida normaalsusena. Pühakiri annab siin siiski selgeid ja põhjendatud suuniseid.

4. Kitsamas kontekstis võiks rääkida ka vabadusest teha kompromisse, näiteks: „Ole varmalt järeleandlik oma vastasele, kuni sa oled temaga teel..." (Mt 5:25j). Seal, kus kompromiss seisneb oma õigusest loobumises, vastab see Jeesuse eetikale. Näiteks ebajumalatele toodud ohvrite liha söömise küsimuses näeme, et oma vabadus ei ole „käsk", mida tuleks tingimata läbi suruda või tunnustada.

5. Ulatuslikult kirjeldab Paulus „Seadust" seoses inimese siseeluga. „Sest Seaduse lõpp on Kristus, õiguseks igaühele, kes usub" (Rm 10:4). See tähendab, et usk vabastab sisemistest sundidest, nagu näiteks muretsemisest (Mt 6:25jj).
Mis oleksid aga need asjad, mis ei saa olla vaba valiku küsimused. Nendeks on meie suhe Jumalaga, ligimesega ja meie endigi eluks vajalike annetustega, nagu söök, riietus, töö, puhkus. Need kuuluvad meie elu juurde nagu valgus ja õhk, leib ja vesi.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS

• Mida tähendab minu jaoks kristlik vabadus kõike teha?
• Kus asuvad minu kui kristlase vabaduse piirid?
• Kas kellelgi on usulistel motiividel õigus minu vabadust piirata?
• Kas kogudusel on õigust anda hinnanguid minu vabaduse suhtes?
• Kas peaksime vabaduse nimel tegema ka kompromisse?
• Millised kompromissid on usuelu seisukohalt lausa vajalikud?
• Milline suhe on minu vabadusel ja Jumala tahtel?

Uudised

2021-8-detsember

17 Detsember 2021
2021-8-detsember

SISUKORD  EKB Liidu tööharude jõulutervitusedMuusikaline jõulumõtisklus Liina Rahuoja Jumal kohtub meiega lapses Ermo Jürma Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud Daire Tiigivee Inglite kuulutus Petlemma väljal Teet Uuemõis 35...

Muusikaline jõulumõtisklus

17 Detsember 2021
Muusikaline jõulumõtisklus

Detsember 2021 Liina Rahuoja, Oleviste kogudus Kuigi kõik muu võib tunduda pinnapealne ja eemaletõukav, on isegi väikseim ülesanne muusikas nii haarav ja viib meid linnast, maalt, maast ja kõigest maisest nii...

Jumal kohtub meiega lapses

17 Detsember 2021
Jumal kohtub meiega lapses

Detsember 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Igal aastal toovad jõulud meid Petlemma sõime ette ja lubavad kohtuda Jumalaga, kes tuli maailma lapsena. Nad juhatavad lapse juurde ka meis endas. Jõulukirik, -laulud...

Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

17 Detsember 2021
Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

Detsember 2021 Daire Tiigivee, Tartu Kolgata kogudus Ehkki Ines Kerikmäe tundub esmapilgul pigem vaoshoitud, on ta oma väljenduslaadilt emotsionaalne ning räägib oma elust ja lähedastest ülivõrdeliste sõnadega. Kes Inest lähedalt tunnevad,...

Inglite kuulutus Petlemma väljal

17 Detsember 2021
Inglite kuulutus Petlemma väljal

Detsember 2021 Teet Uuemõis, Oleviste koguduse pastor Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale“ (Lk 2:10).Kui Jeesuslapse sünd ja inglite...

35 aastaga lahenenud jõululugu

17 Detsember 2021
35 aastaga lahenenud jõululugu

Detsember 2021 Hans-Joachim Berg, NDR See algas jõuluõhtul 1940, kuid oleks võinud juhtuda ka mõnel teisel päeval. Vastus saabus aga 35 aastat hiljem.Hans-Joachim Berg jutustab, et 1940. aasta jõuludel oli ta...

Hingehoidjana hooldekodus

17 Detsember 2021
Hingehoidjana hooldekodus

Detsember 2021 Innar Kruglov, hingehoidja Sotsiaalministeeriumi pilootprojekti raames on viimase pooleteise aasta jooksul Eesti suuremates hooldekodudes tegutsenud hingehoidjad. Ka minul avanes võimalus selles töös oma panus anda ja töötada Hellenurmes ‒...

PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

17 Detsember 2021
PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

Detsember 2021 Kreete Kristiine Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus Piiblipäevad „Usu Läbi“ toimusid 29.–30. oktoobril ‒ juba 43. korda. Selle aasta teema valiti, et virgutada kristlasnoori olema julged ja usukindlad selles, kelleks...

Nii on alati olnud?

17 Detsember 2021
Nii on alati olnud?

Detsember 2021 Toivo Pilli, kirikuloolaneEttekanne konverentsil „Väike kogudus ja suur maailm“, 2. oktoobril 2021, Tallinnas „Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen...

Impulsse Kolgata koguduse laagritest

17 Detsember 2021
Impulsse Kolgata koguduse laagritest

Detsember 2021 Tõnu Lehtsaar, Kolgata koguduse diakon Hiljuti jõudis vaatajateni Ermo Ripsi kaheosaline film "Mälestusi Kolgata koguduse laagritest". Film on kõigile kättesaadav Youtube’is. Filmi põhisisuks on ülevaade koguduse laagritest kolmekümne aasta...

Linke